Affaldsindsamling i Låstrup 2019

40 veloplagte lokale borgere, heraf 10 børn, mødte frem til Låstrup Lokalråd og Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling 2019. Indsamlingen udgik fra Kulturcenter Værestedet, hvor arrangementet startede med fælles rundstykker sponeret af Lokalrådet. 

Lokalområdets veje blev fordelt, så alle kunne komme ud med affaldsposer i hånden. Alle børn som voksne fik tildelt et område. Nogle blev kørt ud på ruten i bil, mens andre fik tilrettelagt en rundstrækning, der kunne klares til fods.

2 timers rundtur til fods med affaldssække i hånden i fantastisk vejr, var en succes. Da indsamlerne samledes ved Kulturcenter Værestedet 2 timer senere, var der affald nok til at fylde en stor trailer med høje sider. Morten Nielsen kunne takke indsamlerne for vel udført arbejde, så lokalområdet nu fremstår rent og fin til foråret.

I alt blev samlet 300 kg. affald i Låstrups affaldsindsamling. Faktisk noget mindre, end der blev samlet for nogle år siden. Det skyldes formentlig, at gode trofaste borgere i dagligdagen tager sin tørn med at samle skidt og affald op langs vejkanterne nær Låstrup By. Det var i hvert fald sparsomt med affald på vejen tættest på Låstrup, mens der var en delt at komme efter ved Løgstørvej.

Se billeder fra indsamlingen på dette link.

Det var tid til at nyde en øl eller sodavand efter 2 timers indsamling, samt evaluering af dagens indsamling. 

De 40 deltagere kunne med tilfredshed se den fyldte trailer, der nu indeholder alt affaldet fra Låstrups vejgrøfter. . 

Sponsor for dette opslag: