Musikgudstjeneste i Låstrup Kirke

Søndag den 29. januar holdt menighedsrådet i Låstrup musikgudstjeneste i samarbejde med kirkens personale og lokale aktører. Låstrup har ingen præst i øjeblikket, men som bekendt lærer nød nøgen kvinde at spinde, og derfor blev der tænkt alternativt. Musik og sang lå lige for, så det skulle prøves.

Selv om musik og sang altid er et godt trækplaster, var arrangørerne alligevel spændte på, om en gudstjeneste uden præst kunne trække menigheden til kirken. Al tvivl var fejet af bordet, da kirkens klokke ringede ind for 3. gang. 38 gæstet var samlet, da klokken faldt i bedeslag.

Gudstjenesten var alternativ, men indeholdt dog fadervor og trosbekendelsen, der blev afsagt i fællesskab. Temaet for musikvalg og salmer var indvielsen af 500 året for starten på reformationen. Karin Antonsen ridsede derfor Luthers regler i Den Lille Katekismus op for menigheden. Skulle nogen være i tvivl, så er Den Lille Katekismus Luthers lille vejledning i, hvad man som minimum skulle kunne, for at være kristen. Karin remsede op, at den indeholder: De 10 Bud, Dåben, Fadervor, Trosbekendelsen, Skriftemålet og Nadveren. De fleste er fortsat elementer i vore dages gudstjenester, så det må siges at have bidt sig fast.

Der blev sunget 4 fælles salmer akkompagneret af Jane Thorup Kjærsgaard på fløjte og Karin Antonsen på orgel. Desuden blev der sunget strofer og salmer v. Karin Antonsen, Sara Ambrosius og Clara El-Jamal. Deres flotte stemmer fyldte menigheden, så det var en fryd for øret.

Sara Ambrosius sluttede med udgangsbøn, hvorefter menigheden tog til at klappe for den flotte og alternative gudstjeneste. Bestemt en god succes og flot udført af de dygtige aktører.

Efter gudstjenesten var der kaffe, småkager og smalltalk over kirkebænkene.

Sara Ambrosius, Clara El-Jamal og Karin Antonsen synger for menigheden

Jane Thorup Kjærsgaard spillede tværfløjte

Menigheen på plads til musikgudstjenesten

Afslutning med kaffe og småkager. 

Annoncesponsor for Borup IF: