Borgermøde i Låstrup Forsamlingshus

60 lokale borgere var mødt frem til Borgermødet i Låstrup Forsamlingshus. 

Borgermøde i Låstrup 30. januar 2017.

Låstrup Forsamlingshus/generalforsamling:

60 forventningsfulde gæster var mødt op til generalforsamling og borgermøde i Låstrup Forsamlingshus mandag aften. Aftenen indledtes med fællesspisning, hvor bestyrelsen og de frivillige hjælpere havde tilberedt stuvet hvidkål med frikadeller og rødbeder. Til den stuvede hvidkål var der kanelsukker, hvilket gav lidt debat om, hvorvidt det nu hørte sig til eller ej. Heldigvis var det frivilligt, om man dryssede det over hvidkålen, inden middagen blev indtaget.

Formand Ole Pedersen bød efter middagen velkommen til årets generalforsamling i forsamlingshuset. Han fortalte om at år, hvor der igen er gjort flere tiltag for at gøre forsamlingshuset mere indbydende. Han oplyste, at forsamlingshuset i det forløbne år har renoveret depotrummet med ny isolering under gulvet og i væggene. Nyt inventar i depotet, ny fryser og nyt køleskab. Alt med et godt og indbydende depotrum til følge. Forsamlingshuset har fået gode tilskud til renoveringen, der har beløbet sig til 33.000 kroner plus et større antal frivillige timer. Således har renoveringen kun kostet forsamlingshuset 1300 kroner og i den forbindelse takkes Den Jyske Sparekasse og Viborg Kommune for sponsorater til projektet.

Ud over renovering af depotet er der lavet nyt vandløst urinal på herretoilettet, 2 nye radiatorer er indkøbt og der er lavet dræn-rende langs parkeringspladsen. Der er på forslag fra en lejer indkøbt 5 stk. caféborde til brug for fester i forsamlingshuset. Formanden opfordrede medlemmerne til at komme ud med eventuelle idéer til forbedringer og arrangementer, så vi sammen kan skabe et godt hus.

Forsamlingshuset har også haft sine egne arrangementer i 2016. Bl.a. dilettant den 5. marts, hvor 145 gæster så forestillingen ”Fru Jensen Går Igen” opført af lokale dilettanter. Dilettantforestillingerne gav forsamlingshuset et overskud på over 10000 kroner, så også her er forsamlingshuset godt tilfredse med opbakningen.

Forsamlingshuset har i øjeblikket 124 medlemmer mod 129 året inden. En lille nedgang, som skyldes frafald i den ældre del af medlemmerne. Forsamlingshuset har været lejet ud 69 gange i 2016, hvilket også skønnes tilfredsstillende.

2017 byder igen på dilettantforestilling den 4. marts. Denne gang er det ”Udkantsdanmark – Dating med problemer”, der opføres. Bestyrelsen håber på lige så god opbakning til arrangementet, som de seneste 3 år har vist.

Desuden planlægges handicapparkering ved rampen til den store sal. Den etableres inden for overskuelig fremtid. Bestyrelsen har desuden haft et møde med en energikonsulent for at få en vurdering af muligheden for at spare på det store elforbrug, forsamlingshuset har haft. Bestyrelsen har fået gode indput til energirigtige forbedringer, som kræver et større arbejde og dermed også rigtig mange penge. Bestyrelsen forsøger at skaffe kapital til  energirenovering af huset, som vil omfatte ny isolering under gulvet, udskiftning af taget, etablering af nyt varmesystem. f.eks. ved at lave varmepumpe i stedet for elradiatorer og varmeblæsere.

Han takkede de mange frivillige, der har hjulpet med at holde forsamlingshuset tilgængeligt og indbydende i 2014. Verner Nielsen for snerydning, Svend ægtefællerne til bestyrelsen for altid villig hjælp til arrangementer og arbejdsdage, Anna Mogensen fik tak for dagens lagkager, Lena og Holger for hjælp til at stable frikadeller og stuvet hvidkål på benene og endelig den samlede bestyrelse for stor hjælp til alle arrangementer i løbet af året.

Kasserer Lone Mogensen kunne oplyse, at forsamlingshusets samlede regnskab gav et underskud på 1350 kroner. Hun havde håbet på, at regnskabet i år ville løbe rundt, men det øgede elforbrug har gjort, at det lige akkurat løb i minus. Forsamlingshuset vurderes fortsat at have en sund økonomi.

Viborg Kommune har støttet forsamlingshuset med dels de 17000 i ordinært tilskud, og dels et engangsbeløb på 16000 til nyt tag på depotrum.

Sparekassen i Skals har bidraget med tilskud på 15000 kroner til depotrummet

På valg til bestyrelsen var Rasmus Nørgaard Nielsen og Ole Pedersen, der begge gerne ville modtage genvalg. De blev valgt uden modkandidater. Anna Mogensen ville gerne trække sig som suppleant, hvilket fik Charlotte Kuhr Jensen til at melde sig som kandidat. Hun blev valgt med applaus. Morten Nielsen og Jan Rigtrup lod sig genvælge som foreningens revisorer.

Dirigent Gunnar Vinther takkede for god ro og orden i forbindelse med generalforsamlingen.

Derefter var der kaffe og særdeles velsmagende lagkage kreeret af Anna Mogensen.  

  

Anna Mogensen med én af sine lækre lagkager og view over de 60 gæster til borgermødet. 

 

Borgermøde i Låstrup.

Låstrup Lokalråds talsmand Rene Storgaard Madsen tog ordet og bød velkommen til borgermødet. Han gav straks ordet videre til Ole Kruse fra Kulturcenter Værestedet.

Kulturcenter Værestedet ved Ole Kruse

Ole Kruse deltog i borgermødet fra Kulturcenter Værestedet.

Han fortalte om Kulturcenter Værestedets mange gode tilbud til byens borgere og til besøgende udefra. Der er dagligt åbent i kulturcenterets mange værksteder, og mange mødes på stedet for at hygge sig og have fælles aktiviteter.

Fra tavlen i forhallen kunne han berette om mange aktiviteter som billard, yoga, samtalecafé, vævning, IT-hold, nørdleklub, børneklub, flere madklubber, hvolrissmedene, kunstnergruppen Nordlys, trædrejning, klargøring af Værestedets sjægt Jonna som nogle af de aktiviteter, der er i god gænge.

Kulturcenteret holder jævnligt fællesspisninger, luciaoptog, fastelavn og flere andre fester. Desuden er Kulturcenter Værestedet hjemsted lejrskoler, træningslejre, familiesammenkomster og private fester. 

Kulturcenter Værestedet holder generalforsamling den 15. marts 2015, kl. 1900. Alle opfordres til at dukke op og give sine idéer og forslag til kende.

I det forløbne år har Fjordklyngen fået fast adresse og kontor på Kulturcenter Værestedet. Det har også medført øgede aktiviteter i form af udlejninger til møder og informationsaftener. Det har også medvirket til, at der er blevet afholdt 2 Mountainbike-teknikkurser med udgangspunkt fra Værestedet. Kurserne er begge fyldt med i alt 30 mountainbikere, der 4 søndage hen over vinteren lærer teknik og tricks på cyklerne i området omkring Låstrup.

Opgradering af Værestedet til et samlingssted for borgerne i de 6 landsbyer i Fjordklyngen er der også blevet arbejdet videre med i det forløbne år. Viborg Kommune har netop fremhævet samarbejdet og Låstrup som et godt eksempel på, at samarbejde mellem landsbyer kan medføre øget brug af de ressourcer, der findes i de små byer, samt fælles brug af faciliteterne, så alle byer ikke behøver at have alle former for aktiviteter, der så skranter fordi, der ikke er nok brugere til at holde dem i gang.

Kulturcenter Værestedet har i øjeblikket fået betaling ind for 100 støttemedlemmer. Alle opfordres til at indbetale 200 kroner pr. medlem. Det er helt frivilligt. Betaling sker til Kulturcenter Værestedets konto og man udsteder selv en kvittering efter en vejledning, der ligger i forhallen på Værestedet.

Ole fremhævede også, at Kulturcenter Værestedet er befolkningen i hele Viborg Kommunes hus. Alle kan benytte og leje stedet.

Låstrup Lokalråd har hjulpet Kulturcenter Værestedet med at skabe et dokument med idéer til mulige fremtidige aktiviteter, som ikke konkurrerer med de øvrige landsbyer i Fjordklyngen. Herunder f.eks. Mountainbike kørsel og tilhørende kurser.

 

Menighedsrådet v. Jeanette Kvist Damgaard

Jeanette oplyste, at menighedsrådet for Ulbjerg, Låstrup og Lynderup Sogne sammen med menighedsrådene fra Hvam og Roum/Tostrup sogne var til møde hos biskoppen i Viborg. Formålet med mødet var at afklare, hvordan de ledige præstestillinger i de 6 sogne skal besættes.

Forskellige modeller blev drøftet. Herunder blev det oplyst, at en tommelfingerregel siger, at der skal være ca. 2000 sognebørn til hver præst. I Ulbjerg, Låstrup og Lynderup sogne er der 1300 sognebørn. Ulrik Pilemand klarede det med ekstra opgaver i nabosogne og med sin egenskab af præst i militærregi.

I Roum/Tostrup sogne er der ca. 1800 sognebørn o gi Hvam 500. En model ville lægge Roum/Tostrup sogne sammen med Hvam, så der blev 2300 medlemmer i sognet. Det vil efterlade vores sogn med for få medlemmer. En anden model arbejdede med ansættelse af 2 fælles præster i sognene med gensidig hjælp til konfirmandundervisning og gudstjenester.

Der blev fra borgerne spurgt ind til, om Skals sogn ikke kunne indgå i kabalen, da vores børn går i Skals Skole, hvilket har givet gener for børnene, når de skal til konfirmandundervisning sammen med børn fra andre sogne, mens deres kammerater skulle til præst i Skals. Samtidig ville det være naturligt, om Skals, Ulbjerg, Låstrup og Lynderup sogne var fælles om præst, da disse områder i forvejen har samarbejde om skole, idrætsforeninger mv.

Jeanette oplyste, at Skals ikke kan indgå i kabalen, da der alene kikkes på en 4 årig periode, og der ser Skals ikke ud til at få en ledig præstestilling.

Der er ikke mange ledige præster i øjeblikket, og andre sogne har haft svært ved at få besat deres ledige embeder. Menighedsrådene håber, at et par unge præster, der kender hinanden fra studiet, kan få lyst til at samarbejde om de ledige sogne. I første omgang må vi forvente, at det kommer til at vare noget tid, inden der er ansat nye præster, og derfor vil frekvensen af gudstjenester ikke være så høj i den kommende tid.

I søndags havde personalet fra Låstrup Sogn selv arrangeret en musikgudstjeneste, hvilket var en god succes. 38 personer kom i kirken til en god musikgudstjeneste med dygtige lokale aktører.

 

Borup Idrætsforening v. Lars Justesen

Lars Justesen kunne berette om et godt år i Borup Idrætsforening på det sportslige plan. Klubben har 3 herrehold, der i foråret 2017 spiller i henholdsvis serie 6, serie 5 og serie 3. Førsteholdet har været omkring serie 4 i efteråret, men førsteholdet spillede sig til oprykning i en spændende afslutning på sæsonen. Andenholdet holdt sig fint i serie 5, mens serie 6 har spillet for at give oversiddere og klubbens unge oprykkere noget spilletid.

Træner Niels Klavsen har til den kommende sæson fået tilgang af Frank Tylstrup, der tidligere har spillet i Borup og Martin Gundersen, der overtager ansvaret for andenholdet efter Søren Offersen. Dermed har Borup Idrætsforening en stærk trænertrio, hvor der såvel sportsligt som socialt er meget at bygge videre på. Lørdag den 4. februar kl. 1300 er der træningsopstart og suppe i klubhuset. I starten af februar drager 34 herrespillere til Skjern for at gå i træningslejr til den kommende forårssæson. Det ser lovende ud.

Lars oplyste, at herreholdet i sommerferien havde den store succes at vinde Fjends Cup mod alle odds. I turneringen mødte de stærke hold fra serie 3, serie 2 og serie 1, mens de selv spillede i serie 4. Fantastisk, at de alligevel med fight og tro på tingene kunne vinde turneringen.

På damesiden går samarbejdet SUB09 rigtig godt. I øjeblikket har vi 2 hele 11 mandshold. Førsteholdet har helt suverænt klaret at holde sig i Kvindeserien, hvilket er Danmarks tredje bedste kvinderække. Det andet hold spiller i serie 2 i øjeblikket.

Træner på damesiden er Flemming Neesgaard. Damerne har også træningsopstart lørdag den 4. februar kl. 1400. Det sker på Ulbjerg Stadion.

Vores ungdomssamarbejde med Skals og Ulbjerg under navnet SUB88 går fint. Det har de seneste par år været nødvendigt at sænke alderen for, hvornår samarbejdet begynder, og det er fortsat i det sidste år. Skals og Borup har nu indgået samarbejde helt ned til de yngste fodboldspillere. De faldende børnetal og hård konkurrence på idrætsområdet har betydet, at de 3 klubber ikke har kunnet stille hold i de lavere rækker. Borup holder dog fast i den gode fredag eftermiddag, hvor børn og voksne sammen har hygget sig med boldspil og leg.

Byfesten med teamet ”Militær” blev i 2016 en stor succes. Der var arrangementer ugen igennem og arrangementerne var velbesøgte. Regnskabet er endnu ikke gjort op, men byfesten forventes at give et godt tilskud til idrætsforeningen. F.eks. var teltet fyldt lørdag aften, men også andre arrangementer som foredrag med Lindy fra Rigtige Mænd, de 2 cykelarrangementer og Byfestløbet blev godt besøgt.  

I årets løb har der været rigtig mange fodboldkampe på stadion, men vi har også brugt vores faciliteter til andre formål. Der har i vinterferien været LAN-party med computerspil for unge i skolealderen. Dette tænkes videreført i 2017. Der har været DGI-fodboldstævne med børnekampe på oppustelige fodboldbaner. Igen i 2016 var det en god succes trods lidt vigende deltagerantal. I vinterperioden er der præmiewhist i klubhuset hver onsdag og lotterispil i forsamlingshuset hver fredag året rundt. Alt sammen arrangementer, der har været med til at bidrage økonomisk til vores forening.

Umiddelbart efter byfesten holdt Borup Idrætsforening for første gang DBU Fodboldskole. Skolen var velbesøgt, og der var masser af liv på vores stadion. Byfestteltet blev stående til brug for fodboldskolen. Deltagerne var særdeles tilfredse, og vi har fået rigtig mange gode tilkendegivelser om vores arrangement, som vi formentlig kan holde igen om 3 år, når det er vores tur igen.

Lars oplyste, at vi må imødese, at vores gamle byfesttelt har udspillet sin rolle. Teltet lever ikke op til de nuværende krav om stabilitet og bæredygtighed. Derfor må vi nostalgiske se os om efter et nyt telt. En gruppe kikke i øjeblikket på, hvad vi skal have i stedet for teltet. Ét er dog sikkert. Det er, at vi ikke kommer til at holde byfest uden telt på stadion. Det vil vi ikke kunen undvære.

Borup If holdt lørdag den 6. januar medhjælperfest i klubhuset. Formanden oplyste, at han var rigtig stolt over, at vi i vores lille klub kunne invitere 140 frivillige til arrangementet. Vel at mærke frivillige, der sidder i klubbens faste udvalg eller andre nøglepersoner for klubben. 70 deltog i arrangementet, som var både hyggeligt og tilfredse deltagere.

Ved medhjælperfesten havde bestyrelsen besluttet at udnævne et æresmedlem. Det blev Børge Nielsen for hans store og trofaste arbejde for klubben igennem en menneskealder. Børge laver et kæmpe arbejde i forskellige udvalg og laver et stort PR arbejde for klubben. Ved medhjælperfesten blev der fra andre deltager oplyst, at Børge altid prioriterer fodbold i Borup over familie og sygdom. Børges lillebror Verner Nielsen oplyste, at Børge for 50 år siden faktisk kom for sent til sit eget bryllup, da han lige skulle se en fodboldkamp i Borup færdig. Ikke at Edith ikke er prioriteret, men fodbolden og Borup Idrætsforening står alligevel højt på Børges prioriteringsliste.

Lars kunne oplyse, at frivillige i øjeblikket er i gang med at renovere omklædning 1 og 2 i klubhuset. Gulvene er brækket op, så der kan etableres isolering under gulvet og gulvvarme. Der laves nye klinker og til dels nyt inventar, så vi kan tilbyde vores førstehold og gæster gode faciliteter.

I årets julestævne deltog 20 fodboldhold. Stævnet blev udvidet med en ungdomsrække, hvor det ikke var helt for sjov fodbold og samtidig var der plads til de helt unge fodboldspillere. Stævnet var godt besøgt og veltilrettelagt af Line Bach Møller. 

Mandag den 6. februar kl. 1800 er der generalforsamling i Borup Idrætsforening med gratis spisning. Alle er velkomne til at komme og få indflydelse på foreningen.

 

Låstrup Lokalråd v. Rene Storgaard Madsen

2016 bød for lokalrådet på følgende arrangementer:

Affaldsindsamling den 17. april, hvor 25 borgere mødte frem for at hjælpe med at holde vores lokalområde indbydende og fri for affald. Vi opfordrer alle til at møde op til affaldsindsamlingen i 2017, der i år er søndag den 2. april. Det er hyggeligt at gå en tur på 1½ - 2 timer, eller hvad man selv synes, at der er kræfter til.

I samarbejde med byfestudvalget har Låstrup Lokalråd afviklet årets Sct. Hans bål. Årets båltaler var Ulrik Pilemand, der holdt en børnevenlig båltale. 150 var mødt frem til en hyggelig aften på Borup Stadion, hvor heksen traditionen tro blev futtet af og sendt til Bloksbjerg. Gode idéer til båltaler 2017 modtages gerne, så vi igen i år kan holde en god Sct. Hans Aften sammen med byfestudvalget.

I 2016 satte Viborg Kommune besparelser på børneområdet i forslag. Herunder kom Børnehaven Fredly i fare, da kommunen lagde op til en nedlæggelse af børnehaven af økonomiske årsager. Låstrup Lokalråd skrev et brev til Børne- og Kulturudvalget, som heldigvis tog besparelserne på hele børneområdet af bordet igen.

Møldrupegnens Landsbyråd blev nedlagt i 2016. Dermed blev foreningens formue fordelt mellem medlemsbyerne, hvilket gav 3899 kroner til Låstrup Lokalrådet besluttede, at pengene skulle gives til Enghaven, der ønsker at udbygge terrassen uden for bjælkehytten, ligesom der er ønske om udluftningsventilator og skridsikre trin på trappen.

Viborg Kommune udgav bogen ”Nærvær(d)” skrevet af forfatteren Flemming Sørensen. I bogen er alle de lokalområder, der har fået titlen ”Årets Lokalområde” i Viborg Kommune. Herunder de tanker og aktiviteter, der har ført til prisen i de forskellige år. Bogen kan læses i klubhuset, på biblioteket eller på nettet.

Låstrup Lokalråd deltog i Fjordklyngens Boligmesse i Ulbjerg Kultur & Fritidscenter den 10. september. Messen var ikke så velbesøgt af publikum, men vi fik lavet en flot stand og fik talt med de andre deltagere. Ærgerligt, at der ikke kom flere gæster.

Første søndag i advent var der juletræstænding i forbindelse med gudstjenesten i Låstrup Kirke. Lokalrådet v. Ole Kruse og Morten Nielsen stod for gløgg og æbleskiver i våbenhuset og juletræstænding i Enghaven. 50 personer deltog i arrangementet.

Viborg Kommune har endelig sat en gadelygte op ved busstoppestedet. Rene har skrevet til kommunen for flere år siden, men nu er lygten endelig kommet på plads.

Fjordklyngen har lavet aftale om brug af app’en ”Min Landsby”, der er gratis for brugerne. App’en kan gratis hentes på nettet. Der er uddannelse i at opdatere arrangementer og nyheder i app’en på Kulturcenter Værestedet henholdsvis den 2., 7., og 8. februar. Alle kan deltage i arrangementet.

Ved sidste års borgermøde blev det afsløret, at der blev arbejdet med at opstille 4 vindmøller, der ville kunne lave grøn strøm til 10000 husstande. Låstrup Lokalråd har fået henvendelse fra borgere, der gerne har villet have lokalrådet til at tage stilling til planerne. Lokalrådet mener dig ikke, at vi som upolitisk forening kan tage stilling for og imod et sådant projekt, så Lokalrådet har holdt sig neutralt i debatten, og har holdt sig til at informere om arrangementet på vores hjemmeside. Viborg Byråd besluttede på byrådsmødet den 25. januar, at kommunen ikke skal arbejde videre med planlægning for opstilling af vindmøller på grund af den lokale modstand mod projekte.t Carsten og Charlotte Kuhr Jensen var med til borgermødet og ville gerne svare på eventuelle spørgsmål. Der var dog ingen, der havde spørgsmål til projektet.

Rene sluttede af med at takke Børge Nielsen for hans store arbejde med at sende nyhedsbreve ud på vegne af Lokalrådet og Borup Idrætsforening. Det er blevet til mange nyhedsbreve med gode informationer til borgerne.

Fra salen blev der spurgt til de 50000 kroner, som Låstrup vandt i forbindelse med Årets Lokalområde i 2014. Rene oplyste, at Låstrup Lokalråd fortsat gerne vil have sat en ny borgerplan i søen, og at pengene hidtil har været reserveret til dette formål. Flemming Lund foreslog, at Lokalrådet skal genoverveje beslutningen og i stedet bruge pengene på at købe et nyt byfesttelt, så vores byfest sikres i de næste mange år. Forslaget tages med til kommende møde i Lokalrådet.

Rene oplyste, at der ved rokeringer bliver plads til yderligere personer i Låstrup Lokalråd. Poul Johannessen oplyste, at det vil være fint, hvis én af de aktive fra Enghaven ville overtage hans plads i Lokalrådet, idet pladsen fra Borup Idrætsforening formentlig bliver ledig fra næste mandag. Per Damgaard blev foreslået og valgt til Lokalrådet. Han deltager i møderne for Enghaven fremover.

 

Fjordklyngen v. Eva Nielsen og Hans Kurt Tougård

Eva Nielsen og Hans Kurt Tougård fortalte om aktiviteterne i Fjordklyngen og om det arbejde, som Fjordklyngen har lavet siden den stiftende generalforsamling i april måned 2015.

Fjordklyngen er et formaliseret samarbejde mellem Skals, Skringstrup, Låstrup, Nr.Rind, Sundstrup og Ulbjerg. Egentligt er det et forskningsprojekt, hvor Jørgen Møller fra Aalborg Universitet sammen med Mogens Knudsen står for et projekt under Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter. Projektet har til formål at undersøge, om en vigende udvikling kan vendes til fremgang i et landområde, bl.a. ved at danne klyngelandsbyer, hvor flere landsbyer samarbejder om at få arrangementerne til at fungere. Projektet sluttede i efteråret 2016, så nu står Fjordklyngen på egne ben og skal selv finde finansiering.

Hver af de 6 byer har 2 repræsentanter i Fjordklyngerådet, der er den formelle bestyrelse i projektet. Fra Låstrup har Eva Nielsen og Hans Kurt Tougård har siddet på pladserne i det seneste år. Hans Kurt er på valg til generalforsamlingen på Kulturcenter Værestedet den 27. april. Han er villig til genvalg.

Muslingefestivalen i Sundstrup blev afholdt af Fjordklyngen i maj måned 2016. Det blev en gedigen succes. Skønsmæssigt var der 400 gæster om eftermiddagen og 130 til aftenens fest. Der var stor tilfredshed med arrangementet, som videreføres i 2017 i fællesskab mellem de 6 landsbyer. Låstrup har lovet at stille 2 frivillige hjælpere til at stille telt op den 18. maj kl. 1500, 2 hjælpere til oprydning søndag den 21. maj, kl. 1100 og 2 hjælpere til at tage telt ned mandag den 22. maj, kl. 1500. Desuden skal vi stille med 2 frivillige til baren i en 2 timers periode på et tidspunkt mellem kl. 1400 og 0100 (gratis spisebilletter). Frivillige, der vil give en hånd med på Låstrups vegne kan henvende sig til Eva eller Hans Kurt. Der bliver igen buskørsel mellem de 5 byer og Sundstrup til billige penge.

Fjordklyngens Boligmesse blev holdt i Ulbjerg Kultur og Fritisdscenter den 10. september. Desværre kom der ikke så mange gæster som Fjordklyngen havde håbet. Arrangementet gav dog et lille økonomisk overskud til Fjordklyngen og deltagerne havde tilsyneladende en hyggelig dag.

Fjordklyngen havde søgt Viborg Kommune om at blive ”Årets Lokalområde” i 2016. Kommunen mente dog ikke, at en klynge af landsbyer kunne deltage i konkurrencen. I stedet har Viborg Kommune indstillet Fjordklyngen til Region Midts landsbypris i 2017. Her er prisen 150000 kroner. 12 landsbyer er indstillet, så det bliver spændende at se, hvordan det spænder af.

I Fjordklyngen er der nedsat en PR-gruppe, der er kommet med forslag til promovering af Fjordklyngens områder og aktiviteter. F.eks. er der lavet et nyt logo, der kan bruges i forbindelse med fjordklyngens arrangementer og brevpapir. Logoet blev fremvist for deltagerne i borgermødet. Desuden arbejdes med at få Fjordklyngens navn promoveret. F.eks. er det foreslået, at de 6 landsbyer fælles bruger postnummer 8832 Fjordklyngen, at Skals og Ulbjerg Skole ændrer navn til Fjordklyngen Skole, at idrætsforeninger, der dækket hele området ændrer navn til Fjordklyngen. F.eks. SUB88 og SUB09. Desuden arbejdes med opsætning af hjemmeside og Facebookside, så de bedre kan bruges til promovering området og dets aktiver.

Hans Kurt oplyste, at navnet Fjordparken, som har varetaget 10 projekter under Fjordklyngen, udgår. Nogle af projekterne er kommet langt, andre er nært forestående, mens endnu andre måske ikke blive til noget. Fjordklyngens MTB-Spor er én af de projekter, der er længst fremme. Der opstilles snart pæle med logo og vejviserpæle og oplysningstavler langs ruten. Ruten kan udskrives fra Fjordklyngens hjemmeside og downloades som GPS til cyklens navigationsanlæg. Andre projekter er etablering af en 4 km vandrerute på Borup Hede, udbedring af Låstrup Skringstrup Gl. Kirkesti, shelter på Kærby Bakke, MTB Teknikskov i Låstrup, MTB spor i Kildedalen, Kano/kajak projekt. Hans Kurt takkede for den velvillighed, der er mødt rundt omkring i Fjordklyngens område. Han takkede også Lone og Svend Mogensen og Risgården for at stille skoven bag Låstrup Forsamlingshus til rådighed for tekniksporet.

 

Åben debat:

Cykelholdet Én Op

Sidste år blev der informeret om Cykelholdet Én Op, som om sommeren kører på racercykler i området. Cykelholdet har netop besluttet at der i den kommende sommer cykles i 4 hold med start fra Kulturcenter Værestedet torsdag aften kl. 1730. Heraf 3 racercykelhold med forskellige hastigheder og distancer. Det fjerde hold er et Mountainbikehold, som selv aftaler, om der køres parvis eller i større eller mindre grupper efter ønske om hastighed og distance.

Alle er velkomne til at møde op og cykle sammen med cykelholdet.

 

Referent

Morten Nielsen

Tlf. 41783523