Kend din Fjordklynge i Skals

Søndag den 26. januar  var tredje runde af ”Kend Din Fjordklynge” arrangeret af de 6 byer i Fjordklyngen på skift. Først Ulbjerg, dernæst Skringstrup og nu altså Skals.

Der blev budt velkommen på torvet uden for Torve-Caféen kl. 1000. Rigtig mange var mødt frem til arrangementet. Både MTB-cykler fra cykelklubben og fodgængere til vandreturen. Dagens tur var arrangeret af folkene bag ”Walk and Talk” i Skals. Gå-fællesskabet går hver anden tirsdag formiddag fra Torve-Caféen en tur på ca. 5 kilometer og kombinerer med fælles hygge. I dag var så hele Fjordklyngen inviteret med på en rundtur med små historier. I alt 108 cyklister og vandrere var mødt frem til en frisk tur med udgangspunkt fra Skals.

Første etape af turen gik fra torvet til Skalma. Her bød Arne Kieldsen velkommen og fortalte om Skalmas møbelhistorie. Møbelproduktionen startede i Hovedgaden i 1904, hvor fabrikken lavede madrasser af tang fra Limfjorden. Fabrikken lå på det sted, hvor der i dag er pizzaria. I 1931 flyttede fabrikken uden for byen til Skalmavej, hvor fabrikken ligger i dag. Her startede også produktionen af divaner og chaiselonger. I 1954 overtog HC Jensen en møbelhandler fra københavn fabrikken. Han kom ændrede produktionen til også at producere Club-Stole og andre designmøbler under navnet SKALMA.

Det var en hastigt stigende produktion i en rivende udvikling. I sin storhedstid havde fabrikken 40 lastbiler og over 140 medarbejdere på fabrikken i Skals med filialer i Slagelse, Durup og i Kjellerup. I dag ejes den familieejede virksomhed af HC Jensens søn Bent Jensen. Produktionen er droslet ned til ca. 30 medarbejdere og hele området planlægges brugt til byfornyelse med etablering af ældreboliger, lægehus, børnehave og meget andet.

 

  

Turen gik ud ad Vesterled og via græssti til engene neden for Skals mod Hjarbæk Fjord, hvor turen gik forbi de eksisterende rensningsanlæg, der snart står for renovering eller nedlæggelse. Beslutning om områdets fremtidige struktur på rensning af spildevand er nært forestående, men dette blev forbigået i stilhed på denne tur.

Vandringen gik ud på Løgstørvej, da det desværre ikke er muligt at komme fra rensningsanlægget mod nord uden at skulle ud på vejen at gå. Her går Fjordklyngens MTB-spor langs Løgstørvej til rastepladsen, hvor stien igen går ned i engen.

På pladsen neden for rastepladsen fortalte Jens Ove om tangproduktion fra Limfjorden. I mange år blev tangen høstet, tørret og presset til baller rundt om Limfjorden. Den blev opbevaret i tanghuse f.eks. på Nederhede i Lynderup og i Sundstrup. Herfra blev tangen fragtet til SKALMA, hvor der blev lavet madrasser af tangen. Tang blev desuden anvendt til gødning, tagbelægning, foder og fremstilling af stivelse. Møbelfabrikken GETAMA i Gedsted anvendte i øvrigt samme råmateriale til deres produktion. I tiden fra 1916 til 1920 var produktionen af madrasser på de 2 fabrikker på sit højeste. Primært produktion af madrasser til kasserner og hospitaler var en stor varegruppe.

Vandrene gik under Løgstørvej ved Skals Fællesjorde og videre ad den nyrenoverede grusvej til Skals Skytteforenings klubhus på Hovedgaden.  Her bød Tage Andersen velkommen og glædede sig over det store antal gæster. I klubbens 150 årige historie, har foreningen ikke taget imod så mange gæster på en gang tidligere, så det var en stolt formand, der bød indenfor.

Tage fortalte om skytteforeningens udendørs 50 meter bane, der netop er blevet ekstra beskyttet mod at forårsage vådeskudsuheld. Der er netop lage en overlægger over banen, så eventuelle vådeskud ikke går over volden og ind mod Skals. Han fortalte desuden om klubbens 15 meter indendørs bane med elektronisk registrering af resultat. Den bane ligger i Skals Idrætscenter og har været længe under vejs. Tage begyndte selv at undersøge mulighederne for at bygge en ny indendørs skydebane i 1976, men først i 2015 blev det ved udvidelse af Skals Hallen muligt at få den nye skydebane etableret.

Tage oplyste henset til gæsternes alder, at han gerne ville reklamere for den ugentlige seniorskydning med fokus på det sociale samvær. Han opfordrede gæster, der var gamle nok til at prøve denne form for aktivitet for både kvinder og mænd. Yderligere information kan findes på hjemmesiden: http://skalsskytteforening.dk/

Herefter blev deltagerne ledt ad cykelstien til Skals, hvor Nørreballe og gangstien Nordentoften, videre til Trangbækvej, videre ad Engvej og tilbage til torvet ad Tværvej.

På torvet blev deltagerne budt indenfor til kaffe, te, kage og boller lavet af Bodil Risager og Inge Karlskov fra Fjordklyngen.

Slut på en frisk tur rundt om Skals. Næste tur arrangeres af Låstrup. Morten Nielsen fra Låstrup Lokalråd opfordrede deltagerne til igen at møde op til næste tur, der foregår fra parkeringspladsen på Borup Hede. Her planlægges en ca. 5 kilometer lang tur med mulighed for at skyde genvej for de deltagere, der ikke ønsker at gå så langt. Denne tur er søndag den 23. februar.

Se flere billeder fra turen via dette link.