Mindehøjtidelighed for 75 årsdagen for flystyrt i Låstrup

Tirsdag den 15. oktober kl. 2102 var det præcist 75 år siden, at et allieret Lancaster LM208 bombefly styrtede ned midt i landsbyen Låstrup. Flyet blev skudt i brand og eksploderede delvist, mens det fortsat var i luften over den lille landsby.

Den engelske bomper var på vej fra England til Kattegat for at lægge søminer ud i farvandet mellem Sverige og Danmark, da det blev angrebet af en tysk natjager af typen Junkers JU88 fra Grove Flyveplads ved Karup. Oberleutnant August Györy var pilot i den tysk natjager. Han blev i øvrigt selv skudt ned og dræbt et par måneder senere, mens krigen fortsat rasede.

I den engelske bomber, der i Låstrup altid er benævnt som "en flyvende fæstning", befandt sig 7 allierede soldater, hvoraf 2 var fra Canada og 5 fra United Kingdom. Flyets last var 6 søminer, der hver vejede over ét ton. Søminerne skulle kastes ud i Kattegat for at forhindre, at tyskerne skulle bringe soldater fra Norge tilbage til Kiel i Tyskland, hvor tyskerne var ved at være i knibe. Betegnelsen "flyvende fæstning" er iøvrigt en fejlagtig benævnesle for Lancasteren, idet det var den amerikanske B-17 bombefly, der bar den betegnelse. 

Den brændende flyver og de 6 søminer blev ved eksplosionen spredt over et større område. Herunder faldt de 6 miner, inventar og vragdele ned mellem husene i Låstrup uden at andre end besætningen på flyet kom til skade. Et rent lykketræf, når nu flyet skulle falde ned midt i en by.

De 7 allierede soldater blev æret ved en mindehøjtidelighed i Låstrup Kirke tirsdag aften kl. 1900. Præst Hannah Kortnum Mogensen holdt en kort gudstjeneste og mindedes de 7 soldater, der satte sine liv på spil for, at Europa kunne slippe for nazisternes belejring under Anden Verdenskrig. Borup Idrætsforening v. formand Poul Johannessen deltog med fanen, som en flot gestus til ære for de faldne soldater. 

Efter gudstjenesten blev der lagt en krans på gravstedet, og menigheden sang i fællesskab ”Altid frejdig når du går”.  75 personer var mødt frem til arrangementet for at mindes de allierede soldater i kirken og ved mindesmærket på Låstrup Kirkegård.

Efter ceremonien ved kirken var der foredrag om flystyrtet på Kulturcenter Værestedet i Låstrup. Lektor Emiritus Henry Nielsen, der selv er barnefødt i Låstrup i 1940, holdt foredrag om sine egne erindringer fra dagen efter flystyrtet. Han var på det tidspunkt 4 år gammel, men han havde alligevel gjort sig nogle observationer, som han aldrig har glemt. Henry gengav desuden 3 andre vidneberetninger og omtaler fra årene efter flystyrtet. Dels Niels Lambertsens øjenvidneberetning, dels Henning Vindstrup Jensens beretning og dels pastor Aksel Kristiansens beskrivelse af den begivenhedsrige dag i Låstrup.

De 75 deltagere fik desuden præsenteret det historiske perspektiv, som ulykken skulle ses i. Alle fik mulighed for enten at genopfrisket historien, mens andre for første gang fik hele historien om den tragiske ulykke, som i mange år har været den vel nok mest betydende enkelthændelse, der er sket i Låstrup.

Lokalhistorisk Arkiv i Møldrup havde til arrangementet lavet en udstilling med uddrag af deres righoldige materiale om ulykken og de efterfølgende bestræbelser på at lave et mindesmærke for de allierede flyvere på Låstrup Kirkegård, ligesom besøg fra de døde allierede flyveres efterladte og pårørendes besøg i Danmark blev beskrevet. Udstillingen kan fortsat ses i forhallen på Kulturcenter Værestedet et par dage endnu.

Fællesmenighedsrådet for Ulbjerg, Lynderup og Låstrup Sogne havde taget initiativ til arrangementet, der blev gennemført i samarbejde med Låstrup Lokalråd og Kulturcenter Værestedet. Menighedsrådet var vært ved kaffe og Værestedet gode horn, mens foredrag og efterfølgende spørgsmål blev afviklet.

Låstrup Lokalråd takker for samarbejdet om mindehøjtideligheden og takker for det fine fremmøde. En stor tak til Henry Nielsen for at fortælle sine og andres erindringer om ulykken for 75 år siden. Henry Nielsen fik efter foredraget overrakt en kurv som tak for indsatsen.

Æret være soldaternes minde.  

Den flotte blomsterkrans lagt på flyvernes mindesmærke på Låstrup Kirkegård. 

henry Nielsen fik overrakt en kurv som tak for det gode foredrag om den tragiske hændelse. 

Se flere af fotograf Jacob Thorup Kjærsgårds billeder fra dagen på dette link.