Overvældende opbakning til teltrejsning i Låstrup

Lørdag morgen kl. 0800 mødte over 40 frivillige op til teltrejsning på Borup stadion i Låstrup. Først til fælles rundstykker og derefter til det mere alvorlige. Der skulle rejses tilt til byfesten i uge 27 og til Sankt Hans Aften i morgen søndag den 23. juni. .

Låstrups nye byfesttelt blev fundet frem fra gemmerne og rejst, så gulv og køkken kunne sættes ind. Dermed var grunden til byfesten lagt, men ikke nok med det, for der var mange andre opgaver, der skulle løses. Borde og stole skulle hentes, lysmaster rejses, bar frysere, kølefaciliteter og salgsboder skulle sættes op.

Efter en god dags arbejde kan teltudvalget nu melde teltet klar til udsmykning og klar til festen i uge 27

Følg med i programmet for byfesten på vores hjemmeside og nyhedsbrev. 

Tak til de mange frivillige hjælpere. Uden jeres hjælp ville dette arrangement aldrig kunne lade sig gøre. 

Se alle billederne fra dagen på dette link. 

Se timelapse for opstilling af teltet på dette link. 

Annoncesponsor for dette opslag er: