Møde med landdistriktspolitikere og fællesspisning i Låstrup

Tirsdag den 8. januar 2019 havde Låstrup Lokalråd indbudt til fællesspisning i Kulturcenter Værestedet i Låstrup. Anledningen var, at Viborg Kommunes Landdistriktsråd skulle holde deres møde på stedet, og i den forbindelse blev der afholdt et offentligt møde, hvor borgerne fra Nr.Rind og Låstrup kunne møde politikerne til en debat om, hvilke ting borgerne synes, at politikerne skal arbejde med i deres fremtidige virke i kommunen. 

 

I tiden fra 1800-1900 var der fællesspisning, hvor lokalrådets medlemmer havde til-beredt et måltid under ledelse af Eva Nielsen. Menuen stod på ris med kylling i karry og dertil salat af årstidens grønt. 69 havde meldt sig til fællesspisningen inklusive 7 politikere og 2 embedsmænd fra kommunen. 

 

Efter fællesspisningen var der møde med politikerne fra 1900-2000. Mette Nielsen lagde for, med at fortælle lidt om Landdistriktsrådets arbejde og lidt hovedpunkter fra Nr.Rind og Låstrups demografiske udvikling. Hun oplyste bl.a. at området Skals, Låstrup, Skringstrup havde en positiv tilvækst i befolkningen på 3 procent, mens Viborg Kommunes område nord for denne afgrænsning havde en tilbagegang på 7 procent. I det hele taget havde landdistriktsudvalget gjort sig den erfaring, at det ikke var så ligetil at vurdere de forskellige landdistrikters og landsbyers muligheder og svagheder ud fra størrelse, indbyrdes afstand og beliggenhed. Derfor var landdistriktsrådet også glade for at komme ud i lokalområderne og møde befolkningen, så de kunne blive klogere på de vilkår, som kommunen gav befolkningen her. 

 

Ordet blev givet videre til Eva Kieldsen fra Nr.Rind Lokalråd. Eva fortalte lidt om de gode sider ved at bo i et naturskønt landområde, som Lynderup og Nr.Rind med tilhørende opland byder på. Den nære natur med Hjarbæk Fjord som nærmeste nabo. Dertil en af landets flotteste golfklubber, Danmarks anden smukkeste herregård, Nørreris Put And Take søer, sommerhusområder og nem adgang til varieret natur. I Nr.Rind har de yngre tilflyttere meldt sig i landsbyens fælles foreninger og arbejder godt på at skabe sammenhold omkring forsamlinghus, anlæg og legeplads. Eva fortalte også om de udfordringer der i Nr.Rind er med vedligeholdelse af ejendomme, da pengeinstitutter og kreditforeninger er tilbageholdende med at låne penge ud til unge mennesker, der ønsker at bosætte sig i Nr.Rind og omegn. Efter Evas opfattelse en helt forkert holdning fra finansieringsinstitutterne, da Nr.Rind med kun 15 minutter til Viborg og 20 minutter til Skive ligger rigtig godt for dem, der gerne vil leve tæt på naturen og arbejde i en større by. 

 

Rene Storgaard Madsen fra Låstrup Lokalråd fulgte op og tilsluttede sig Eva Kieldsens betragtninger om vores område. Han oplyste, at Låstrup er kendetegnet ved det store engagement og sammenhold, som Låstrup er kendt for. Specielt i forbindelse med årets byfest, der tager sit udgangspunkt fra Borup Idrætsforening, men også i de mange aktiviteter, der sker på Kulturcenter Værestedet og forsamlingshuset. René mindede politikerne om, at Låstrup for få år siden vandt prisen som Årets Lokalområde i Viborg Kommune med baggrund i dette sammenhold og det fælles engagement og høje ambitionsniveau. René præsenterede desuden Låstrup Lokalråds idéer bag invitationen til landdistriktspolitikerne fra kommunen. Herunder, at følgende punkter ønskedes prioriteret i aftenens debat ved bordene: 

 

* Debat om de restriktioner, der er pålagt byggegrundene på Låstrupbakken i Låstrup. 5 byggegrunde med fantastisk udsigt til rimelige priser i et attraktivt lokalområde, men uden at nogen af dem er blevet solgt i 10 år. Ifølge lokalrådet skyldes det, at kommunen har stillet for restriktive krav til de huse, der skal bygges på grundene. 

 

' Der ønskes fokus på Viborg Kommunes arbejde i forhold til borgerne i landdistrikternes ønske om at få revet gamle erhvervsbygninger og beboelsesejendomme ned i og uden for landsbyerne. Der står flere ødegårde i den nordlige del af Viborg Kommune, og de pynter ikke på området. Samtidig oplever borgerne, at det er så svært at få lov til at rive bygningerne med med begrundelse i miljøkrav fra kommunens side. Der opfordres derfor til at ønske om nedrivning støttes af forvaltningen med hjælp og vejledning til nedrivningen i stedet for gebyrer og krav til prøver og deponering. 

 

' Der ønskes fokus på fastholdelses af børnepasningstilbud i alle kommunens landsbyer og ikke til samling af børnepasning i store vuggestuer i centralbyerne. Tilflyttere kikker på børnepasningstilbud og etablering af store enheder stopper også ønsket om at flytte til landdistrikterne. Herunder forslag om, at der i stedet kunne etableres dagplejefællesskaber med nogle af de fordele, som vuggestuerne i de store byer giver. 

 

' Ønske om mere fokus på og reklame for vores fantastiske skovbørnehave, som er Viborg Kommunes eneste af slagsen. Borgerne ønsker at gøre politikerne opmærksomme på de fantiske mulighedder, der tilbydes børn i en skovbørnehave i modsætning til en bybørnehave. 

 

' Fokus på reglerne for etablering af virksomheder i det åbne land blev også påpeget, idet en virksomhed uden lokalplan, uden tilsyn fra embedsværket hurtigt kunne udvikle sig til at være dårlig for et lokalområde. 

 

' Fastholdelse af kommunens støtte til vores idrætsforening, der er altafgørende for Låstrup og Nr.Rinds idrætsliv. 

 

' Endelig gav René udtryk for, at Låstrup fuldt og helt støtter op om de initiativer, der udgår fra Fjordklyngesamarbejdet, i hvilket Låstrup er et fuldgyldigt medlem. 

 

Efter præsentationer, var der debat ved mindre borde, hvor politikerne delte sig op, og ordet var frit. Der blev debateret i en time, hvorefter der var opsamling i plenum. 

 

Både politikere og borgerne fra Nr.Rind og Låstrup gav udtryk for, at de havde fået en god debat ved bordene. Mette Nielsen oplyste, at debatten var ført til referat, og ville blive taget ad notam i politikernes videre virke. Borgerne kvitterede med applaus og mødet var slut. 

 

 

Mette Nielsen (A) formand for Landdistriktsrådet bød velkommen til de mange gæster.

 

 

 

 

 

Rene Storgaard Madsen fra Låstrup Lokalråd og Eva Kieldsen fra Nr.Rind Lokalråd præsenterede hver deres lokalområde og satte fokus på fordele og ulemper ved at bo i et landdistrikt som Låstrup og Nr.Rind.

 

Efter fælles præsentation blev deltagerne fordelt ved mindre borde, hvor politikerne kunne tage temperaturen på stemningen i lokalområdet. 

 

Se fotos fra mødet på dette link. 

 

Annoncesponsor for dette opslag er: