Generalforesamling i Borup Idrætsforening

Generalforsamling i klubhuset på Låstrup Stadion
mandag den 6. februar 2017 kl. 18.30

Vi starter med flot ta’ selv bord fra kl. 18.00, derefter ordinær generalforsamling.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2.Formandens beretning
3. Regnskabet
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af ungdomsformand og suppleant
7. Valg af bestyrelse og 2 revisorer
8. Evt.

Forslag der ønskes behandlet skal være formand Lars Justesen i hænde senest
4 dage før generalforsamling.

Vigtig! Kom og deltag. Det giver dig indflydelse på klubbens
fremtid.

Med venlig hilsen, Bestyrelsen

Se hele opslag på dette link. 

Annoncesponsor er: