Viborg Kommune giver tilskud til opfyldning af gamle brønde og boringer

Har

Har du en gammel ubenyttet brønd eller boring på din ejendom, giver Viborg Kommune frem til den 14. oktober tilskud på op til 15.000,- kroner til korrekt opfyldning og sløjfning af brønden eller boringen. 

Gamle brønde og boringer udgør potentielt en risiko for vores drikkevands kvalitet. Det skyldes, at forskellige jordlag normalt filtrerer det vand, der trænger ned i vores grundvand. De steder, hvor der er åbne boringer og brønde, kan forurening skyde genvej 10, 20 eller 50 meter ned i jorden, og det kan pludselig komme meget tæt på vores drikkevandsbeholdning. 

Brønde og boringer skal derfor ikke fyldes op med murbrokker og sand, for deri løber vandet uhindret igennem. En korrekt sløjfet brønd lukkes med ler og materialer, der er vanskeligere gennemtrængeligt, end de omkringliggende jordlag. 

På Viborg Kommunes hjemmeside kan man frem til den 14. oktober 2022 søge om tilskud til opfyldning af brønde og boringer. Får man tilsagn skal dette udnyttes senest 1 år efter tilsagnet er givet. Kun brønde sløjfet efter den 1. juli 2022 kan opnå tilskud efter ordningen. 

Se information via dette link.