Sponsorprudukter i Borup Idrætsforening

Sponsorinfo
Borup Idrætsforening er en fodboldklub med stolte traditioner. Historisk set havde klubben i 1950’erne store sportslige ambitioner og desuden spillere med evner til at spille på højt plan. Herreholdet spillede dengang i Mesterrækken mod klubber som f.eks. VFF og andre store klubber.

Borup Idrætsforening er i dag ikke så højt rangerende sportsligt. På herresiden har vi førsteholdet i serie 3 og anden holdet i serie 4, samt enten et serie 6 hold eller et Old Boys hold. På damesiden samarbejder vi med Skals og Ulbjerg i SUB09 samt ungdom i SUB88.

Vægten i Borup Idrætsforening er lagt om, så sammenholdet og det sociale spiller en stor rolle. Ikke alene blandt spillerne, men også blandt vores mange aktive ”passive” medlemmer, der hver uge gør en kæmpe indsats for klubben.

Klubbens formålsparagraf siger:

”Det er Borup Idrætsforenings formål, at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke sportslige aktiviteter, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig i det lokale samfund. ”

For at kunne indfri dette formål, har klubben dels brug for engagerede medlemmer, men bestemt også for et økonomisk råderum. De engagerede medlemmer har vi rigtig mange af. Vi holder hvert år en fest for de frivillig i klubben. I 2017 blev 130 inviteret til en frokost, hvilket siger noget om engagementet ikke alene i klubben, men også i det omgivende samfund.

Vi vil gerne stille de bedste faciliteter til rådighed for vores medlemmer, og for at kunne indfri dette, er det nødvendigt med en god økonomi. Derfor har Borup Idrætsforening også brug for gode og stabile sponsorer, der vil bidrage økonomisk til vores succeshistorie.

Til vores sponsorer tilbyder vi, at sponsorens navn/logo vises frem og præsenteres på vores stadion i form af skilte eller på vores spillere i form af spillertøj. Desuden præsenteres sponsorens navn/logo på vores hjemmeside med link til sponsorens hjemmeside eller Facebookside. Borup Idrætsforening fik i 2015 en ny og tidssvarende hjemmeside med aktiv SEO politik, der giver sponsoren de bedste betingelser for respons på sponsoratet. Hjemmesiden havde i 2017 besøg af 42.546 unikke besøgende, der havde 102.764 sidevisninger.

Ud over hjemmesiden bruges Facebook aktivt i vores markedsføringsstrategi, hvor alle aktiviteter i klubben synliggøres med opslag på vores side. Vores medlemmer er rigtig flinke til at dele disse opslag videre i deres vennekredse.

Til større arrangementer annoncerer Borup Idrætsforening i Ugeavisen, der udkommer i 11.771 eksemplarer hver onsdag i det gamle Møldrup og Aalestrup kommuner. Når vi har aktuelle arrangementer, får du mulighed for at få din annonce vist som annoncesponsor.

Vi håber, at du har lyst til at bidrage til Borup Idrætsforening med et sponsorat. Yderligere information og muligheder kan skaffes til klubbens sponsoransvarlige:

Kenni Elkjær, tlf. 40 15 70 59 / Email: elkenni@hotmail.com
Børge Nielsen, tlf. 21 65 47 49 / Email: laastrup@worldonline.dk

Se vores sponsorfolder på dette link. 

Sponsorater 2018

Spillersæt SUB09 kvinder

Reklametryk 2 x 14 spillersæt

Reklametryk 2 x 14 udebane spillersæt

Reklametryk 1 x 28 overtrækssæt

Pris: kr. 9.000,- + moms pr. år i en 3 årig aftale eller aftalen kan eventuelt deles med andre sponsorer

Komplet spillersæt mikro børnehold

6 stk. Kan deles i 2 x 8 sæt
Reklametryk på 8 sæt
Pris: 3000,- kr. + moms 
Kan deles over 3 år =. 3x1000,- kr.

Reklameskilt på Låstrup stadion

Sponsor betaler for skiltet
Skilte størrelser og priser pr. år
3,00 m x 0,75 m: kr. 1125,- + moms
Andre formater efter aftale.

Reklameskilt lotterispil i A4 format 

i Låstrup Forsamlingshus
ca.100 deltagere til spil hver uge!
Pris: kr. 500 + moms pr. år

Annoncesponsor i Ugeavisen

Byfest - Borup Info (oplag på 11.771)
kr. 500,- + moms
Formater (evt. aftale)
Eksempel vedlagt.

Kampprogram sponsor

Kampsponsor: kr. 250,- + moms
Annonceres i kamp programmet samt www.borupif.dk  og Facebook
Eksempel vedlagt

Kaffesponsor i klubhuset

Der er altid gratis the og kaffe i klubhuset når der er arrangementer.
Kaffe sponsorat hvor sponsor annonceres i klubhus og ved 1. holds kampe desuden i kampprogram:
Pris pr. måned kr. 500,- + moms.

Kaffesponsor til lotterispil

Ved udvalgte lotterispil i forsamlingshuset serveres gratis kaffe. Ca. 75-100 deltagere.
Annonceres i omdelt spilkalender og omtales på www.borupif.dk samt Facebook
Pris: kr. 500,- + moms pr. aften

(se www.borupif.dk under fanen  ”det sker i Låstrup”)

Rullebanner på www. borupif.dk

Ved køb af sponsorater for min. 2000kr gratis. Sponsor betaler dog for produktion af logo. Pris. 300kr +moms.

Sponsorer - Visning af logo

Sponsorer der har købt ét eller flere af vores produkter får logo vist på hjemmesiden www.borupif.dk uden beregning inkl. links til egen hjemmeside.
Hjemmesiden www.borupif.dk havde i 2017   82.921 unikke besøgende som besøgte i alt 102.764 sider.

Gevinstsponsorat

Ud over ovennævnte faste sponsorater har Borup IF hver år kæmpe gavespil, julestævne, målaktieudtrækning, byfest og amerikansk lotteri, hvor der udloddes gevinster. Har du/din virksomhed idéer til gevinstartikler, så hører vi gerne om det. Ved udlodning af gevinster nævnes sponsor på hjemmesiden.