Bestyrelse/udvalg

Borup Idrætsforening vælger hvert år 4 eller 5 bestyrelsesmedlemmer, der selv konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Det sker hvert år i starten af februar måned. 

Desuden er der i Borup Idrætsforening en række udvalg, der selvstændigt arbejder med et specifikt områder, der alle er med til at skabe det vi alle kender som Borup Idrætsforening. Alle udvalg får tildelt en ansvarlig person i bestyrelsen, som over for klubben har ansvar for udvalget. 

Konstituering og fordeling af arbejdsområder er vist i listen herunder. 

Bestyrelselsen

Post

Navn

Telefon

Mail

Formand      

Poul Johannessen

51 84 34 38

poul_joe@privat.dk

Næstformand Jørgen Nielsen 21 28 08 09 Lynderup@gmail.com

Sekretær

Morten Nielsen

41 78 35 23

Morten-eva@email.dk

Kasserer

Kenni Elkjær

40 15 70 59

elkenni@hotmail.com

Medlem

Karin Elkjær

61 71 48 78

elkarin@mail.dk

Medlem

Maria Svenningsen

60 24 51 34

maria-svenningsen@hotmail.dk

Medlem

Paw Brøns

22 76 34 89

paw_brons@hotmail.com

Medlem

Majbritt Skovgaard Møller

28 89 74 81

msm@energimail.dk

Medlem 

Joachim Hvid

60 19 54 42

jolle12@live.dk

Udvalg

Udvalg

Ansvarlig i bestyrelsen

Telefon

 Mail

Kampfordeler

Kurt Elkjær

29 92 48 78

elkurt@fibermail.dk

SUB88 udvalg

Karin Elkjær

61 71 48 78

elkarin@mail.dk

Fodboldudvalg

Joachim Hvid

Majbritt Skovgaard Møller

60 19 54 42

28 89 74 81

jolle12@live.dk

msm@energimail.dk

Dameudvalg

Maria Svenningsen

Majbritt Skovgaard Møller

60 24 51 34

28 89 74 81

maria-svenningsen@hotmail.dk

msm@energimail.dk

Sponsorudvalg

Kenni Elkjær

40 15 70 59

elkenni@hotmail.com

Ungdomsfodbold fredag

Karin Elkjær

40 15 70 59

elkarin@mail.dk

Byfestudvalg

Paw Brøns

Joachim Hvid

22 76 34 89

60 19 54 42

paw_brons@hotmail.com

jolle12@live.dk

Lotterispil/præmiewhist

Poul Johannesen

51 84 34 38

poul-joe@privat.dk

Materialeindkøb

Jørgen Nielsen

21 28 08 09

lynderup@gmail.com

Vedligehold/kridtere

Jørgen Nielsen

21 28 08 09

lynderup@gmail.com

Rengøring af klubhus

Poul Johannesen

51 84 34 38

poul-joe@privat.dk

PR/hjemmeside/facebook

Morten Nielsen

41 78 35 23

Morten-eva@email.dk

Kantine indkøb/regnskab

Karin Elkjær

61 71 48 78

 elkarin@mail.dk

Kantine frivillige hjælpere

Morten Nielsen

41 78 35 23

Morten-eva@email.dk

Kioskansvarlig VFF

Karin Elkjær

61 71 48 78

elkarin@mail.dk

Julestævne

Fodboldudvalget v. Majbritt

28 89 74 81

msm@energimail.dk

Entré Serie 3

Poul Johannesen

51 84 34 38

poul-joe@privat.dk

Lokalrådet

Poul Johannessen

51 84 34 38

poul-joe@privat.dk

LAN Party

Morten Nielsen

41 78 35 23

morten-eva@email.dk

Målaktier Kenni Elkjær 40 15 70 59 elkenni@hotmail.com
Persondataansvarlig Kenni Elkjær 40 15 7059 elkenni@hotmail.com
Byfesten daglig leder Henriette Mikkelsen 30 24 46 00 mikkel_lyng@hotmail.com