Bestyrelse/udvalg

Borup Idrætsforening vælger hvert år 4 eller 5 bestyrelsesmedlemmer, der selv konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Det sker hvert år i starten af februar måned. 

Desuden er der i Borup Idrætsforening en række udvalg, der selvstændigt arbejder med et specifikt områder, der alle er med til at skabe det vi alle kender som Borup Idrætsforening. Alle udvalg får tildelt en ansvarlig person i bestyrelsen, som over for klubben har ansvar for udvalget. 

Konstituering og fordeling af arbejdsområder er vist i listen herunder. 

Bestyrelselsen

Post

Navn

Telefon

Mail

Formand      

Poul Johannessen

51 84 34 38

poul-joe@privat.dk

Næstformand Lars Justesen 22 34 43 27

laju63@outlook.dk

Sekretær

Morten Nielsen

41 78 35 23

Morten-eva@email.dk

Kasserer

Majbritt Skovgaard Møller

28 89 74 81

msm@energimail.dk

Medlem

Karin Elkjær

61 71 48 78

elkarin@mail.dk

Medlem

Maria Svenningsen

60 24 51 34

maria-svenningsen@hotmail.dk

Medlem

Thomas Ambrosius

24 47 07 36

stambrosius@hotmail.com

Medlem

Anna-Katrine Mikkelsen

60 80 45 91

anna-katrine99@live.dk

Medlem 

Joachim Hvid

60 19 54 42

jolle12@live.dk

Udvalg

Udvalg

Ansvarlig i bestyrelsen

Telefon

 Mail

Kampfordeler

Kurt Elkjær (Karin Elkjær)

29 92 48 78

elkurt@fibermail.dk

SUB88 udvalg

Karin Elkjær

61 71 48 78

elkarin@mail.dk

Fodboldudvalg

Joachim Hvid

60 19 54 42

jolle12@live.dk

Dameudvalg

Maria Svenningsen

60 24 51 34

maria-svenningsen@hotmail.dk

Sponsorudvalg

Lars Justesen

22 34 43 27 

laju63@outlook.dk

Ungdomsfodbold fredag

Karin Elkjær

(Anna-Katrine Mikkelsen)

40 15 70 59

60 80 45 91 

elkarin@mail.dk

anna-katrine99@live.dk

Byfestudvalg

Joachim Hvid

60 19 54 42

jolle12@live.dk

Lotterispil/præmiewhist

Poul Johannesen

51 84 34 38

poul-joe@privat.dk

Materialeindkøb

Thomas Ambrosius

24 47 07 36

stambrosius@hotmail.com

Vedligehold/kridtere

Thomas Ambrosius

24 47 07 36

stambrosius@hotmail.com

Rengøring af klubhus

Majbritt Skovgaard Møller

28 89 74 81

msm@energimail.dk

PR/hjemmeside/facebook

Morten Nielsen

Maria Svenningsen

41 78 35 23

60 24 51 34

Morten-eva@email.dk

svenningsen@hotmail.dk

Kantine indkøb

Karin Elkjær (Henriette og Anette)

61 71 48 78

elkarin@mail.dk

Kantine frivillige hjælpere

Morten Nielsen

41 78 35 23

Morten-eva@email.dk

Kioskansvarlig VFF

Karin Elkjær

61 71 48 78

elkarin@mail.dk

Julestævne

Fodboldudvalget v. Maria Svenningsen

60 24 51 34

maria-svenningsen@hotmail.dk

Hjemmekampe (grill og andre tiltag)

Lars Justesen

22 34 43 27

laju63@outlook.dk

Lokalrådet

Poul Johannessen

51 84 34 38

poul-joe@privat.dk

LAN Party

Thomas Ambrosius

(Morten Nielsen)

24 47 07 36

41 78 35 23

stambrosius@hotmail.com

morten-eva@email.dk

E-sport

Joachim Hvid

60 19 54 42  jolle12@live.dk
Målaktier Lars Justesen 22 34 43 27

laju63@outlook.dk

Persondataansvarlig Majbritt Skovgaard Møller 28 89 74 81

msm@energimail.dk

Byfesten daglig leder Henriette Mikkelsen 30 24 46 00

mikkel_lyng@hotmail.com