Bestyrelse/udvalg

Borup Idrætsforening vælger hvert år 4 eller 5 bestyrelsesmedlemmer, der selv konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Det sker hvert år i starten af februar måned. 

Desuden er der i Borup Idrætsforening en række udvalg, der selvstændigt arbejder med et specifikt områder, der alle er med til at skabe det vi alle kender som Borup Idrætsforening. Alle udvalg får tildelt en ansvarlig person i bestyrelsen, som over for klubben har ansvar for udvalget. 

Konstituering og fordeling af arbejdsområder er vist i listen herunder. 

Bestyrelselsen

Post

Navn

Telefon

Mail

Formand      

Poul Johannessen

51 84 34 38

poul-joe@privat.dk

Næstformand Joachim Hvid 28 90 48 04

jolle12@live.dk

Sekretær

Line Bach Møller

28 90 48 04

linebmoeller4_@hotmail.com

Kasserer

Majbritt Skovgaard Møller

28 89 74 81

msm@energimail.dk

Medlem

Karin Elkjær

61 71 48 78

elkarin@mail.dk

Medlem

Maria Svenningsen

60 24 51 34

maria-svenningsen@hotmail.dk

Medlem

Thomas Ambrosius

24 47 07 36

stambrosius@hotmail.com

Medlem

Christopher Just

22 91 43 07

c.justesen@hotmail.com

Medlem 

Søren Christian Hvid

81 88 66 69

scmikkelsen@gmail.com

Udvalg

Udvalg

Ansvarlig i bestyrelsen

Telefon

 Mail

Kampfordeler

Kurt Elkjær (Karin Elkjær)

29 92 48 78

elkurt@fibermail.dk

SUB88 udvalg

Karin Elkjær

61 71 48 78

elkarin@mail.dk

SUB88 udvalg suppleant

Gitte Elkjær Jensen

   

Fodboldudvalg

Joachim Hvid

60 19 54 42

jolle12@live.dk

Dameudvalg

Maria Svenningsen

60 24 51 34

maria-svenningsen@hotmail.dk

Sponsorudvalg

Søren Christian Mikkelsen

81 88 66 69

scmikkelsen@gmail.com

Byfestudvalg

Joachim Hvid

60 19 54 42

jolle12@live.dk

Lotterispil/præmiewhist

Poul Johannesen

51 84 34 38

poul-joe@privat.dk

Materialeindkøb

Thomas Ambrosius

24 47 07 36

stambrosius@hotmail.com

Vedligehold/kridtere

Thomas Ambrosius

24 47 07 36

stambrosius@hotmail.com

Rengøring af klubhus

Majbritt Skovgaard Møller

28 89 74 81

msm@energimail.dk

PR/hjemmeside/facebook

Søren Christian Mikkelsen

81 88 66 69 scmikkelsen@gmail.com

Kantine indkøb

Karin Elkjær

61 71 48 78

elkarin@mail.dk

Kantine frivillige hjælpere

Hele bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

Julestævne

Line Bach Møller

28 90 48 04

linebmoeller4_@hotmail.com

Hjemmekampe (grill og andre tiltag)

Christopher Justesen

22 91 43 07

c.justesen@hotmail.com

Lokalrådet

Thomas Ambrosius

24 47 07 36

stambrosius@hotmail.com

LAN Party

Thomas Ambrosius

Søren Chrisitan Mikkelsen

24 47 07 36

81 88 66 69

stambrosius@hotmail.com

scmikkelsen@gmail.com

E-sport

Joachim Hvid

60 19 54 42 jolle12@live.dk
Målaktier Christopher Justesen 22 91 43 07

c.justesen@hotmail.com

Persondataansvarlig Majbritt Skovgaard Møller 28 89 74 81

msm@energimail.dk

Byfesten daglig leder Henriette Mikkelsen 30 24 46 00

mikkel_lyng@hotmail.com

Kampreferat herrer Fodboldudvalget    
Kampreferat damer Fodboldudvalget    
Kampprogram  Fodboldudvalget Joachim Hvid