Låstrup-Nyt

Den lokale udviklingsplan for Låstrup blev vedtaget af byrådet i Viborg Kommune den 16. december. Heraf følger, at planen er i offentlig høring i perioden fra den 7. januar frem til den 4. februar 2021. se omtale på vores hjemmeside. 

Uge 2 Nyhedsbrev fra Borup Idrætsforening og Låstrup Lokalråd. Se Nyhedsbrevet her på hjemmesiden.

Uge 1 Nyhedsbrev fra Borup Idrætsforening og Låstrup Lokalråd. Se Nyhedsbrevet her på hjemmesiden.

Uge 52 Nyhedsbrev fra Borup Idrætsforening og Låstrup Lokalråd. Se Nyhedsbrevet her på hjemmesiden.

Uge 50 Nyhedsbrev fra Borup Idrætsforening og Låstrup Lokalråd. Se Nyhedsbrevet her på hjemmesiden.

Uge 49 Nyhedsbrev fra Borup Idrætsforening og Låstrup Lokalråd. Se Nyhedsbrevet her på hjemmesiden.

Der var god opbakning til årets juletræstænding i Låstrup, da 32 mødte op for at hjælpe med at få lys i træet. Se omtale på vores hjemmeside. 

Søndag den 29. november tændes juletræet i Engehaven i Låstrup. Arrangementet starter med gudstjeneste kl. 1600 og sluttes med gløgg og æbleskiver. Se opslag på vores hjemmeside. 

Siden 2019 har Viborg Kommune og en lokal udviklingsgruppe arbejdet på at lave en Lokal Udviklingsplan for Låstrup. Arbejdet er nu så fremskredent, at et forslag er sendt til politisk behandling i kommunens udvalg. Se forslaget på vores hjemmeside. 

Uge 48 Nyhedsbrev fra Borup Idrætsforening og Låstrup Lokalråd. Se Nyhedsbrevet her på hjemmesiden.