Høstfesten 2022 i Låstrup Forsamlingshus

Årets flotte høstkrans bundet af Charlotte Kuhr Jensen og Majbritt Skovgaard Møller. 

Traditionen tro blev der 3. lørdag i september afholdt høstfest i Låstrup Forsamlingshus.

Årets komite og arrangør var Torben og Jeannette Kuhr Larsen, Hubert og Tilde Munkholm og Karim. Komiteen havde lagt sig i selen for at skabe en god fest for de 53 gæster, der i 2022 havde valgt at fejre høsten. Hubert bød velkommen og forklarede om aftenens program. Først sild og snaps. Derefter smørrebrød efterfulgt af kaffe med sødt. Han opfordrede også til at gæsterne kunne komme med en høsttale, hvis nogen følte trang til at fortælle om årets rekordhøst. Den siddende komite opfordrede også til at frivillige ville melde sig til næste års komite, hvis nogen havde gode idéer og lyst til at arrangere fester. 

Det fik folkene op af stolene, men en ny komite bestående af Anne Marie og René, Bettina og Bent, Arne og Eva og Morten var hurtigst. De står derfor for festen 2023, som også er den 3. lørdag i september. 

Hubert takkede også Charlotte Kuhr Jensen og Majbritt Skovgaard Møller for den flotte høstkrans, og i år også for dekorationer til bordene. Høstkransen er nu uafbrudt blevet bundet af frivillige siden 1908. Dette års høstkrans går ligeledes traditionen tro videre til høstgudstjeneste i Låstrup Kirke og derfra videre til flyvergraven på Låstrup Kirkegård. 

Efter spisning blev der budt op til dans med musik fra 2 soundbokse. Jeannette havde planlagt aftenens musik med en høstfest-playliste, så der var rig mulighed for at få rørt benene på dansegulvet. 

Den afgående komite takker for opbakningen, og den tilgående komite melder, at musikken i form af DJ allerede er bestilt til næste års fest lørdag den 16. september 2023.