Fantastisk opbakning til optagelse af pressefoto

Der var flot opbakning, da Fjordklyngen søndag anmodede borgerne om hjælp til optagelse af et pressefoto i forbindelse med, at Nordeafonden havde givet tilsagn om 1.000.000 kroner fra deres ”Her bor vi-puljen”. Det bevilgede beløb går til ombygningen af kulturcenteret til Hele Fjordklyngens nye Mødested. Det var en vigtig brik i ønsket om at indsamle 9 millioner til formålet.

Næsten 50 borgere fra det meste af Fjordklyngens område mødte frem til det lille event. Corona-situationen gjorde, at det ikke var muligt at invitere deltagerne inden for, så det var ene og alene ønsket om at støtte eventet, der fik folkene af huse. Dejligt at så mange støtter op om et sådant event med så kort varsel. Nytårshilsener blev dog udvekslet på tværs af byerne og blandt byens borgere, så lidt socialt var der at komme efter.

Fjordklyngen offentliggjorde i november, at Viborg Kommunes Landdistriktsudvalg havde givet en bevilget 1.125.000 kroner til ombygningen. Dette beløb er øremærket til gårdrum og udeareal. Desuden indgår de penge, der i forbindelse med Fjordklyngens Områdefornyelse blev bevilget til projektet også i budgettet.

Realdania og LOA (Lokale og Anlægsfonden) har tidligere bevilget hele 4.500.000 kroner til ombygningen og flere ansøgninger er ude i øjeblikket, så målet nærmer sig med store skridt. Når målet nås, forventer Fjordklyngen, at ombygningen kan føres ud i livet i 2023.

Stor tak til de mange borgere, der støttede op om fotooptagelsen.