HJÆLP vores vand løber ud!!!! Men hvor er det???

OPDATERING 24. december kl. 1300.

Vores vandlæk er nu fundet, og der er lukket til den uheldige forbruger. Vandtrykket hæves herefter gradvist til normalt tryk, når vores pumper kan følge med. Tak for hjælpen til de opmærksomme borgere. 

Til andre tider er det en god idé at melde ind til vandværket, hvis vand strømmer unaturligt op af jorden eller ud af porte. Kontaktliste til bestyrelsen findes på vandværkets hjemmeside. 

Det bliver alligevel jul på det lille vandværk. Glædelig jul derude. 

________________________________________________________________________________

Der er lige været hård frost i Danmark. Traditionelt følger der frosne vandrør med så hård frost. Vand der fryser udvider sig, så vandrør kan sprænge, når vandet fryser. Når vandet tør op igen, begynder det at løbe ud af de sprængte rør. Det kan både være vandrør i jorden, i ydermure eller på loftet af beboelse eller udbygninger. 

Her efter at det er blevet varmere er forbruget vand eksploderet i Låstrup-Nr.Rind Vandværk. Så meget, at det kniber vandværket med at følge med i at pumpe vand ud til forbrugerne. Det tyder på, at en eller flere af vores forbrugere har frostsprængte vandrør, og det skal vi helst have fundet og stoppet hurtigst muligt. Vandforbruget er steget ca. 4 kubikmeter i timen, så det burde være til at se, hvis der løber så meget vand ud. 

Vi opfordrer derfor vores forbrugere og beboere i området Låstrup, Vie, Nørremarken, Nr.Rind, Nørreris og Kærby om at melde ind, hvis man ser vand løbe på unaturlige steder eller vand komme op af jorden. 

Kontakt:

Jon Skovhus på tlf. 20255962 eller Henrik Lauritzen på tlf. 20113032, hvis du har gjort observationer om vandspild. 

På bestyrelsens vegne

Morten Nielsen

Sekretær

Tlf. 41783523