Projekt ny kirkesti til Simested Å er nu skudt i gang

I denne uge er der gang i etablering af en forbedret adgang til spangen fra Låstrupsiden af Simested Å. Entreprenør på arbejdet er Skals Murer og Entreprenårforretning, der dels har renset grøften langs stien op. Dette for overhovedet at holde stien fri for vand. Dernæst er der gravet en stitrace, hvor mulden er gravet af. I traceen lægges derefter sand, stabilgrus og stenmel, så stien bliver handicapvenlig. 

Ved Engedalvej etableres parkeringspladser til 6 biler. Heraf 2 handicapvenlige pladser. Lodsejerne har velvilligt og gratis stillet deres jord til rådighed for projektet, så kæmpe tak til Samejet Engedal og til Verner Christiansen, der begge har lagt jord til den del af projektet, der nu føres ud i livet. 

Når stien til Simested Å er klar er der fortsat et stykke, inden den eksisterende spang kan udskiftes med en by mere tidsvarende spang og stien på Skringstrupsiden kan forbedres, så det bliver muligt at gå fra spangen ind til Ugelrisvej og derfra videre til Skringstrup op forbi Spejderhytten. Den del af projektet kræver, at der findes yderligere sponsorer til etablering af stien. Lodsejeraftalerne er på plads. 

Vil man følge med i projektet, så er det netop i denne tid, der arbejdes på etablering af stien.