Kulturcenter Værestedet et skridt nærmere renovering

Fjordklyngens områdefornyelse er med det tværgående projekt fornyelse af Kulturcenter Værestedet, nu kommet et skridt nærmere at kunne realiseres.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Fjordklyngen, Kulturcenter Værestedet, borgerne i Låstrup, arkitektfirmaet Labland og Viborg Kommune har siden 2017 arbejdet på at søge penge hjem til renovering af den eksisterende skolebygning, så bygningens rum kan gøres mere fleksible og ikke mindst åbnes op, så det får et mere indbydende udtryk. Indtil videre er der lavet projektbeskrivelse og skitsetegninger og forslag til indretning. 

Planen er, at det nuværende Kulturcenter Værestedet skal løftes, så det bliver et mangfoldigt Fjordklyngehus. ’Det nye Mødested’ skal række ud til hele området ved at samle klyngens foreninger og fritidsaktiviteter i fælles faciliteter, skriver fondene i sit tilsagn om støtte.  

Skolen skal bygges om og op om fleksible rum, som ved enkle greb, kan forandres og derved understøtte alt fra malerklubben og strikkeklubben til streamede foredrag og fællesspisning. På første sal får de unge en fleksibel base, der kan danne ramme om alt fra streaming og spil til en lille ’hjemmebiograf’.

Derudover skal der i ’Det nye Mødested’ skabes rum for udeaktivitet. Mødestedet skal f.eks. være udgangspunkt for vandring og cykling på Fjordklyngens MTB-rute og den nærliggende Himmerlandssti og Hærvejen. Det kræver et løft af bygningerne og de omkringliggende arealer, så de bliver attraktive året rundt.

Pengene er givet som 1-1 kroner, hvilket vil sige, at der skal søges et tilsvarende beløb hjem fra andre bidragydere for at realisere støttebeløbet. Hertil søges andre fonde, kommunal støtte og lokal indsamling. Der ligger derfor endnu et større arbejde foran, hvis ændring af Fjordklyngens mødested skal blive til en realitet.

Se fondenes pressemeddelelse via dette link. 

Se Viborg Stifts Folkeblads omtale af det økonomiske tilsagn med udtalelse fra Fjordklyngens formand her.