Byfesten (som vi kender den) aflyst i 2021

Byfestudvalget og bestyrelsen for Borup Idrætsforening har igen i 2021 truffet den svære beslutning, at byfesten, som vi kender den, er aflyst.

Som det ser ud i øjeblikket, er der godt nok ikke forsamlingsforbud for udendørs aktiviteter, men det er der for et byfesttelt. Udvalget og bestyrelsen er enige om, at byfesten er bygget så meget op omkring aktiviteter i teltet, at vi ikke tør binde an med at holde en byfest som vi kender den.

Dele af byfestteltet bliver rejst, så vi kan holde Sct. Hans Aften. Det normale teltkøkken bliver ikke stillet op, men der bliver mulighed for at få tag over hovedet Sct. Hans Aften og til eventuelt andre arrangementer. Det kunne være EM-kampe på storskærm eller andre arrangementer, der ikke er fastlagt endnu.

Byfesten som vi kender den bliver desværre ikke til noget i 2021. Beklager.

Bestyrelsen