Lokalplan til nyt boligområde i Låstrup i offentlig høring.

Lokalplanen for et nye boligområde på Låstrupvej er nu i offentlig høring frem til den 8. juli 2021.

Se hele lokalplanforslaget via dette link.

Låstrup Lokalråd har tidligt i processen været forelagt idéen til etablering af det nye boligområde, for det var vigtigt for bygherren, at der var lokal opbakning til idéen. Idéen bag forslaget var at etablere mulighed for på lejebasis at få en mindre bolig med minimal vedligeholdelse til den enkelte, men med fællesområde, hvor vedligeholdelsen varetages af andre eller i fællesskab.

Det første forslag indebar en del flere boliger på det samme område. Det var en problematik, der fra Lokalrådets side blev udtrykt bekymring om, selv om det arealmæssigt overholdt gængse retningslinjer.

Bygherren har lyttet til Lokalrådets bemærkninger og har på den baggrund reduceret antallet af boliger, ligesom der er kom udstykning af 2 byggegrunde med i lokalplanforslaget i stedet for endnu en række dobbelthuse.

Et andet aspekt i Lokalrådets debat om idéen var påvirkning af kulturmiljøet i Låstrup. Der blev udtrykt ærgrelse over ændring af byens udtryk med fjernelse af gård og stenhus langs vejen. Frygten for, hvad det meget centralt beliggende område ellers ville blive benyttet til, betød dog, at Lokalrådet var enige om at støtte op om ændring af status på området.

Ønsker du at indgive høringssvar kan du bruge dette link.

Lokalrådet.

Se hele lokalplanforslaget via dette link.