Konstituering i Borup IF bestyrelse

Efter den forsinkede generalforsamling har Borup Idrætsforening på et møde den 1. juli konstitueret sig og der med fordelt ansvarsområderne mellem sig. Nye i bestyrelsen er Line Bach Møller, Søren Christian Mikkelsen og Christopher Justesen. Udtrådt af bestyrelsen er Lars Justesen, Morten Nielsen og Anna-Katrine Mikkelsen.

Poul Johannessen fortsætter som formand for foreningen, mens Joachim Hvid overtager næstformandsposten efter Lars Justesen, der er udtrådt af bestyrelsen. Majbritt Skovgaard Møller fortsætter som kasserer i klubben og Line Bach Møller har overtaget sekretærposten efter Morten Nielsen.

Karin Elkjær fortsætter i SUB-udvalget, hvor Gitte Elkjær Jensen er suppleant. Thomas Ambrosius bliver Borup IF’s repræsentant i Låstrup Lokalråd. Joachim Hvid og Christopher Justesen sidder i herrernes fodboldudvalg, mens Maria Svenningsen og Line Bach Møller sidder i kvindernes ditto. Thomas Ambrosius og Christopher Justesen tager sig af sponsordelen, Majbritt Skovgaard Møller er ansvarlig for klubbens persondata.

PR-delen er sammen med klubbens hjemmeside og facebookside under Søren Christian Mikkelsens ansvar, mens Morten Nielsen fortsætter uden for bestyrelsen med at lægge opslag op på hjemmesiden. Thomas Ambrosius er ansvarlig for materialeindkøb og kontaktperson til klubbens korps af frivillige kridtere. Joachim Hvid er bestyrelsens kontaktperson til byfestudvalget, mens Karin Elkjær fortsat står i spidsen for fredagens børnefodbold.

Kurt Elkjær fortsætter som klubbens kampfordeler.

Øvrige ansvarsområder kan ses på vores hjemmeside via dette link.

Annoncesponsor for dette opslag er: