Udviklingsplan for Låstrup - Nu i offentlig høring

Viborg Kommunes byråd vedtog den 16. december den lokale udviklingsplan for Låstrup. Det betyder, at planen nu er sendt i offetlig høring i perioden fra den 7. januar 2021 til den 4. februar 2021.

Læs om den offentlige høring på Viborg Kommunes hjemmeside via dette link.

Alternativt ved at søge på viborg/kpt72 på internettet.

Udviklingsplanen er blevet til i et samarbejde mellem Viborg Kommune og et lokalt udviklingsråd fra Låstrup.

I udviklingsrådet har siddet 9 personer med repræsentation fra henholdsvis Borup Idrætsforening, Kulturcenter Værestedet, Låstrup Forsamlingshus, Enghaven og menighedsrådet. Desuden Låstrups 2 repræsentanter i Fjordklyngerådet og Låstrups 2 folkevalgte medlemmer af Låstrup Lokalråd.

I efteråret 2019 var borgerne i Låstrup inviteret til et offentligt møde i forsamlingshuset, hvor der var mulighed for at komme med idéer til planen. Da alle idéer var registreret, var der yderligere mulighed for at stemme på de idéer, som borgerne ønskede prioriteret af henholdsvis Viborg Kommune og af os selv i Låstrup. Alle idéer og prioritering af idéerne blev efterfølgende offentliggjort på Låstrups hjemmeside.

På det offentlige møde var ordet frit og det skortede ikke på idéer. Desuden blev idéer fra Fjordklyngens områdefornyelse viderebragt til dette projekt. Blandt de mange forslag var bl.a. trafikale ændringer for trafikanter på Løgstørvej, ønske om cykelstier og ønske om ændring af de fartdæmpende foranstaltninger i Låstrup og mange flere gode idéer.

Mange idéer ramte områder, hvor Viborg Kommune har en langsigtet trafikplan, hvor vores borgeres idéer ikke opfylder kravene. Derfor er mange af idéerne ikke kommet med i den plan, der nu er vedtaget. Selv om en idé ikke er kommet med i planen på nuværende tidspunkt, betyder det ikke nødvendigvis, at forslagsstillerne ikke fortsat kan arbejde for at få deres idé gennemført. Det kræver bare, at de selv arbejder videre med idéen.

Alle med retslig interesse i sagens udfald. Se mere om, hvad der kan klages over og hvem der er klageberettiget  via ovenstående link.

Mvh. Udviklingsgruppen for Låstrup.