Støt op om Kulturcenter Værestedet

Under onsdagens generalforsamling i Kulturcenter Værestedet fremlagde bestyrelsen beretning og regnskab for 2020. Selv om foreningen bag Værestedet har penge på bogen, så var det ikke opløftende oplysninger, der blev serveret.

I store dele af 2020 har Værestedet været lukket som følge af Viborg Kommunes lukning af de offentligt ejede bygninger, skoler og klubhuse. Derfor har antallet af aktiviteter også været på nulpunktet i store dele af året, og det har ramt økonomien hårdt.

Værestedet har til huse i Låstrup Gamle Skole og har haft disse bygninger siden 1986. Altså 35 år på bagen i år. Dengang blev stedet af Møldrup Kommune stillet til rådighed som kulturhus for hele kommunens borgere. Alle borgere blev derefter henvist til Værestedet, hvis de ville arrangere folkeoplysende arrangementer og husflidsaktiviteter. Bygningerne var på kommunens hænder og blev udvendigt vedligeholdt for kommunens penge på betingelse af, at man gratis kunne låne lokaler til folkeoplysende formål, og sådan forholder det sig fortsat.

Selv om den udvendige del af bygningen vedligeholdes af kommunen, er der mange andre udgifter, der skal betales. Der er hele den indvendige vedligeholdelse, og der er mange andre udgifter til drift af stedet. Derfor besluttede brugerne i 1986 at danne et fællesskab, hvor man med sit støttemedlemsskab kunne bidrage til, at stedet kunne opretholde drift og ordentlige forhold på stedet. Altså man kunne gå til sløjd, vævning, bogbinding, foredrag og meget andet uden at skulle betale noget for det. Deltagerne blev så opfordret til at betale et frivilligt støttemedlemsskab til Værestedet, og man skulle derudover købe sin kaffe og kage i køkkenet. Sådan har det fungeret igennem alle årene.

Bestyrelsen kunne imidlertid oplyse, at det indbetalte beløb i støttemedlemsskab i 2020 kun svarer til 15 støttemedlemsskaber. Det er rystende, når man ser, hvor mange borgere, der bruger stedets faciliteter. 2020 har godt nok været et specielt år med nedlukninger, men bestyrelsen opfordrer alligevel brugere af stedet til at betale for støttemedlemsskab, hvis de fortsat vil bruge stedets faciliteter. Med andre ord, så opfordres brugerne til at tegne støttemedlemsskab af stedet uanset om man går til cykling, trædrejning, streamingforedrag, madklub, nørkleklub, vævning, yoga eller spiller billard og kort.

Leif Nielsen opfordrede brugerne til at oprette automatisk overførsel af pengene hvert år, for en del af de manglende støttemedlemsskaber må formodes at skyldes, at man glemmer, om man har betalt i år eller var det sidste år. Bestyrelsen må ikke længere hænge en liste op med navne på støttemedlemmer, så man kan ikke længere tjekke i forhallen, om man nu har husket at betale. Den opfordring er her givet videre.

Et støttemedlemsskab af Kulturcenter Værestedet koster 200,- kroner pr. bruger om året. Du kan betale med MobilePay til 52324 - eller ved bankoverførsel til kontonummer: Reg. 7396 Konto nr. 281 560 1362. Husk at skrive ”Støttemedlemsskab” og navn på overførslen.

Ved generalforsamlingen blev Sanne Juhl fra Sundstrup nyvalgt og Eva Nielsen fra Låstrup blev genvalgt til bestyrelsen. Trine M. Sumborg udtrådte af bestyrelsen, så der er en vakant plads til rådighed. Trine M. Sumborg blev til gengæld ny suppleant sammen med Ole Kruse, mens Bent Krogh Christensen udtrådte som suppleant.

De 37 deltagere i generalforsamlingen startede aftenen med fællesspisning, hvor Leif Nielsen havde tilberedt en kyllingegryde med ris, spelt og salat. Ingen gik sultne fra det bord, så tak for mad til Leif. 

Næstformand Susanne Nielsen fortalte om bestyrelsens aktiviteter i det slunkne 2020 og Eva Nielsen gav en grundig beretning for VOFU-udvalgets bestræbelser på at skabe økonomisk grundlag for at gøre Kulturcenter Værestedet til hele Fjordklyngens Mødested. Oven på et skrantende driftsregnskab var det til gengæld opløftende oplysninger, for det går godt med at skabe interesse for ombygningen af stedet med et budget på 9 millioner kroner.

Hermed er opfordringen til at støtte op om foreningen givet videre.