Lilly og Stoffers Have - Forslag til nyt boligområde i Låstrup

Herover ses projektbeskrivelsens forslag til udstykning af arealet Låstrupvej 16 og 18.

Viborg Kommune har igangsat lokalplan nr. 561 for et boligområde ved Låstrupvej 16 og 18. Kortet herover viser den påtænkte inddeling af grunden, der evt. kan indeholde 3 dobbelthuse langs Låstrupvej og udstykning af 2 byggegrunde på arealet længst mod syd og et fælles opholdsareal mellem disse.

Projektet bærer indtil videre navnet ”Lilly og Stoffers Have, da arealet er udstykning af de ejendomme, som de gennem en menneskealder har ejet. De 2 ejendomme blev sidste år købt op af Risgaard med henblik på sammenlægning af markjorden med Risgaards jordtilliggende og ændring af bygningerne på Låstrupvej til bygninger, som der forventes mere efterspørgsel efter, end der er på de nuværende bygninger på parcellen. 

I udarbejdelsen af lokalplanen indgår en offentlig høring, som forventes at ske medio 2021. 

Se projektbeskrivelsen til Viborg Kommune i dette link.