Lokal Udviklingsplan for Låstrup er nu i politisk behandling

I efteråret 2019 blev Låstrup inviteret med i Viborg Kommunes 3. runde af lokale udviklingsplaner. En udviklingsplan kaldes populært for en LUP. En LUP indbefatter arbejde med landsbyens fysik, landsbyens liv og udarbejdelse af en plan for landsbyens udvikling.

Første skridt i den forbindelse var et offentligt møde, hvor byens borgere blev inviteret til offentligt borgermøde den 28. oktober 2019, hvor alle havde mulighed for at komme med idéer og forslag til projekter og aktiviteter. Med andre ord var ordet frit, så alle kunne kommer med forslag.

Alle forslag blev lagt frem og alle havde mulighed for at tilkendegive, om de syntes, at enten Viborg Kommune eller borgerne skal arbejde videre med idéerne.

Forvaltningen i Viborg Kommune og den lokale udviklingsgruppe har efterfølgende arbejdet med de idéer, der kom på bordet. Nogle idéer var mere eller mindre modstridende, andre fremsat på områder, hvor Viborg Kommune har en politik, der ikke gav mulighed for at komme i mål med idéerne. Derfor kan alle borgernes idéer heller ikke imødekommes. Intet forhindrer dog, at forslagstillerne selv går videre med sine idéer.

Den Lokale Udviklingsgruppe har aftalt med forvalgtningen i Viborg Kommune, at der arbejdes videre med forskellige idéer, som fremgår af det forslag til den lokale udviklingsplan, som fremgår af nedenstående link.

Se forslag til udviklingsplanen via dette link.

Forslaget bliver i november og december politisk behandlet  i forskellige politiske udvalg og skal derefter vedtages og i offentlig høring i starten af 2021.

Først derefter kan idéerne føres ud i livet. Blandt andet ved i samarbejde med Viborg Kommune at kikke på de restriktioner, der er pålagt byggegrundene på Låstrupbakken og ved at nedsætte arbejdsgrupper, der kan arbejde videre med de idéer, der skal laves lokalet. Mere om det senere, når planen er vedtaget i Byrådet.