Fjordklyngens Nyhedsmagasin første udgave udkommet

Ved en lille højtidelighed, blev Fjordklyngens første nyhedsmagasin i dag offentliggjort i Nr.Rind. Deltagerne i dagens reception var desværre indsnævret til Nyhedsmagasinets redaktion. Det skyldes selvfølgelig faren for corona-smitte og det indførte forbud mod at samle over 10 personer.

De fremmødte blev dog ikke snydt, for der var både champagne, marcipansnitter, tale og blomsteroverrækkelse, inden det første bundt Fjordklyngemagasiner blev klippet op og frigjort. Eva Kieldsen holdt en lille tale, hvor hun fortalte om projektet fra idé til færdigt produkt.

Eva Kieldsen var selv initiativtager til at lave et nyhedsmagasin. Da der i forbindelse med Fjordklyngens Generalforsamling 2019, blev der fremsat ønske om en bedre nyhedsformidling, var det benzin på bålet. Hurtigt derefter blev en arbejdsgruppe nedsat.

Faktisk er det gået forbavsende hurtigt, for det er ikke bare lige at udgive et nyhedsmagasin som dette. Redaktionen har da også holdt en række redaktionsmøder for at få diskuteret alt fra udseende, format, redaktionelt stof og meget mere. De første magasiner er nu landet i Fjordklyngens postkasser, og de sidste skulle gerne snart lande i resten. Fjordklyngens Nyhedsmagasin er gratis for læserne. Magasinet husstandsomdeles af frivillige og skrives fortrinsvis af lokale beboere i Fjordklyngen. Jeanette Lund, der er journalist. er dog ansat for at kikke artiklerne efter i sømmene, så der opnås en tilfredsstillende kvalitet.

De billeder, der indgår i Fjordklyngens Nyhedsmagasin er taget af frivillige fotografer. Jacob Thorup Kjærsgaard, der selv er med i redaktionen og Kurt Elkjær er hovedleverandør af billederne, men også andre privatfotos indgår.

Ud over artikler fra Fjordklynges landsbyer er der kalender med arrangementer i Fjordklyngens område. Magasinet forventes at udkomme 4 gange om året. Fonden for Sparekassen i Skals og Lynderupgaard har givet et sponsorat til at få Fjordklyngens Nyhedsmagasin på gaden. Derudover betaler Nyhedsmagasinets annoncer for trykning mv. Magasinet er sat op og trykt hos Specialtrykkeriet Arco i Skive.

Redaktionen var yderst tilfredse med det nye magasin, som også udgives elektronisk. Den elektronisk udgave udkommer dog med lidt forsinkelse, for nu skal Fjordklyngens borgere lige have mulighed for at nyde det flotte resultat, når det tages i hænderne for første gang.

Fjordklyngens formand Inge Carlskov overrakte Eva Kielsen en blomst og takkede varmt for det store arbejde, som Eva har lagt i projektet. Inge og resten af redaktionen ønsker alle Fjordklyngens borgere og gæster en god læselyst.

Eva Kieldsen (Th) får overrakt blomster af Fjordklyngens formand Inge Carlskov

 

Champagne og marcipansnitter hører sig da til ved en stående reception. Således også ved denne.

En af Fjordklyngens Nyhedsmagasins fotografer og medlem af redaktionen Jacob Thorup Kjærsgaard ser bladets førsteudgave igennem.

 

Med mindst 2 meter mellem hver deltager i receptionen, kan en carport hurtigt fyldes.