Legepladsen på Borup Stadion er nu færdig

Efter slutspurt onsdag aften og torsdag formiddag er legepladsen på Borup Stadion nu færdig og klar til brug. Det sidste sand kom på plads onsdag aften og torsdag morgen blev der sået græs omkring legepladserne. Det var 12. og 13. arbejdsdag på legepladsen.

Rasmus fra Risgård var maskinfører på minigraver og gummiged om onsdagen, mens Morten kunne se til og støtte sig til håndskovlen. Først blev det sidste sand lagt på plads, så der nu er henholdsvis 40 centimeter og 30 centimeter dybt sand over hele legepladsen. I alt 150 tons sand er der brugt til legepladsen. 

Al den kørsel med sand og opbevaring af sand på græsset betød, at der måtte lægges lidt nyt jord omkring legepladserne, så der skulle sås græs igen. Risgård havde velvilligt udlånt deres minitraktor med rotorharve og minisåmaskine og Risgårds chauffør på sættet Rasmus Nielsen stillede velvilligt op og demonstrerede, hvordan man lige sår græs, så det bliver helt perfekt. 

Risgård har stået for at grave alt det gamle sand væk fra legepladserne, og de har leveret det nye godkendte certificerede faldsand fra BG-Stones grusgrave i Kongensbro.

Skals Murer og Entreprenørforretning har leveret legeplads elementerne, der er produceret af Norma Leg og købt gennem Nikostine i Viborg. 

Nyvang Anlæg leverede minigraver med pælebor, så kantafgrænsningen fra SkovTrup Aps. kunne sættes ordentligt fast med ikke mindre end 92 stk. 70 cm lange roninie stolper. 

Græsfrøene til pladsen omkring legepladserne blev leveret fra Himmerland Grovvarer, mens fliser til at lægge omkring den lille legeplads blev leveret fra FC Beton-fliser. 

Alt leveret af eller gennem Borup Idrætsforenings gode sponsorer, der også i planlægningsfasen har været gode sparringspartnere i vores plan for at lave en god legeplads til de næste mange år. 

Gode frivillige lokale kræfter har lagt rigtig mange timer i at nedbryde og køre den gamle legeplads væk og andre gode lokale frivillige har stået for opbygning af de nye legepladser. Uden alt det frivillige arbejde, ville Borup Idrætsforening ikke have kunnet bygge en så flot legeplads, som vi nu har fået på vores stadion. 

Med andre ord er der en rigtig god grund til at takke vores sponsorer og vores frivillige kræfter for den støtte, der ydes til idrætsforeningen. Ikke kun de frivillige, der har arbejdet på at fjerne og bygge legeplads, men også de frivillige, der uge ud og uge ind stiller op og arbejder frivilligt for at tjene penge til Borup Idrætsforening. Det har givet Borup IF den opsparing, som nu er brugt på den nye legeplads. Borup IF håber, at alle vores frivillige, når de ser legepladsen, vil klappe sig selv på skulderen og sige. "Den legeplads har jeg været med til at Skaffe vores og vores fremtidige børn i forhåbentlig mange år fremover".

Legepladsen er klar. Der er lige sået nyt græs omkring legepladserne, så vi har en lille bøn om, at man undgår at gå i og opholde sig mere end højst nødvendigt i de dele af legepladsen, hvor der lige er sået græs. Vi kan ikke spærre de hele af til græsset har groet sig stærkt, men håber, at alle vil opholde sig inde på legepladsen eller ude i det gamle græs omkring legepladserne. 

Når græsset er kommet godt fra start, skal der lægges en række fliser rundt langs kantafgrænsningen på den lille legeplads. Vi forventer, at det arbejde kan laves på vores arbejdsdag, der foreløbig er planlagt til lørdag den 20. juni. 

Det er endnu ikke besluttet, hvornår og hvordan legepladsen skal indvies, men det er selvfølgelig meningen, at alle børn skal øve sig indtil da. 

Torsdag formiddag var kridterne også på banen. De skulle reparere målfeltet i den sydlige ende af opvisningsbanen. Således var der igen masser af liv på vores stadionområde. Selvfølgelig med respekt for den corona-situation, som hele legepladsbyggeriet også har været præget af. Vi har hele tiden skullet sørge for, at der ikke var mere  end 10 personer til stede af gangen. Derfor har der heller ikke været inviteret til åbne arbejdsdag. Der åbnes snart for, at flere kan samles, så vi håber, at den kommende arbejdsdag kan bruges, så flere kan få afløb for deres frivillige kræfter.

Budgettet for legepladsen lød på 380.000 kroner plus værdien af frivilligt arbejde. Med god hjælp fra velvillige sponsorer endte prisen for legepladsen på ca. 300.000 kroner, hvoraf Viborg Kommune fra byfornyelsespuljen har bidraget med 150.000,- kroner. Resten af pengene er kommet fra Borup Idrætsforenings egenkapital. 

Legepladsudvalget, der har stået for planlægning og udførelse af legepladsprojektet har været Poul Johannessen, Karin Elkjær, Majbritt Skovgaard Møller og Morten Nielsen, mens Thomas Ambrosius efter sin indtræden i bestyrelsen i februar måned 2020 har trådt til med sin viden, sit værktøj og ikke mindst en stor arbejdsindsats. 

Endnu en gang tak til alle for hjælpen med at stille den nye legeplads på benene. 

Se flere billeder fra de sidste 2 arbejdsdage via dette link. 

Se tidligere arbejdsdage via dette link. 

Annoncesponsor for dette opslag er: