Arbejdsdag nr. 9 og 10 på legepladsen

Fredag den 1. maj og lørdag den 2. maj holdt de frivillige hjælpere 9. og 10. arbejdsdag på den nye legeplads på Borup Stadion i Låstrup. 150 tons godkendt faldsand skulle lægges ud under legestativerne, så det var hårdt arbejde for hjælperne. Heldigvis havde Risgård stillet rendegraveren til rådighed, så det værste kunne skubbes ind med maskinkraft. Der var dog meget sand, der skulle flyttes med håndskovl, så der var gratis fitness til hjælperne. Eller der var i hvert fald ikke nogen, der lignede nogen, der trængte til at komme i fitnesscenter, da arbejdsdagen lørdag var slut. 

Selv om der nu ligger sand under legeredskaberne, mangler der fortsat et læs sand, inden vi kan få Viborg Kommunes tilladelse til at bruge legepladsen. Desuden mangles kantafgrænsning til det omkringliggende græs. Endelig skal der sås græs på de dele af vores stadionanlæg, hvor græstæppet er beskadiget af de store maskiners kørsel. 

Rasmus fra Risgård stod for maskinarbejdet, mens Johan, Magnus, Jan og Morten første skovle, trillebør og rive. Endelig havde arbejdsholdet god opbakning fra Merethe Rigtrup, der igen bragte kage til det arbejdende folk.

Mens der blev arbejdet på legepladsen, havde et andet arbejdshold travlt med at male gang og 2 omklædningsrum inde i klubhuset. Her i lukkeperioden under coronakrisen er der således skiftet tagplader på næsten hele klubhuset, isoleringen er fordoblet på loftet, de gamle energislugende køleskabe er skiftet ud med mere energivenlige modeller, de sidste af klubhusets gamle brune vinduer bliver skiftet og legepladsen får som bekendt den helt store tur. 

Alle disse forbedringer kan vi takke Viborg Kommune og rigtig mange sponsorer for. Ikke mindst kan vi takke vores frivillige hjælpere. Ikke kun de hjælpere, der har udført det frivillige arbejde med forbedringer, men især dem, der i dagligdagen støtter op om frivilligt arbejde ved at arrangere bankospil, står i VFF kiosken, sælger målaktier, arrangerer byfest, præmiewhist, står i kantinen, kontakter sponsorer og rigtig mange andre frivillige opgaver. Uden jer ville det ikke være muligt for Borup Idrætsforening at have økonomi til at forbedre vores faciliteter i denne svære tid.

Se alle billeder fra den udendørs arbejdsdag via dette link. 

Se omtale af tidligere arbejdsdage via dette link. 

 

 

 

Annoncesponsor for dette opslag er: