Indsamling af pap og papir til genbrug

Viborg Kommune ændrede strategi for sortering af affald i 2018. Det betød at affaldet nu sorteres direkte ved forbrugeren i husstanden. Papir, glas, madaffald og plastic sorteres i hver deres beholder og hentes med lastbil direkte ved kunden.

Borup Idrætsforening har gennem mange år samlet papir og pap i containere ved klubhuset i Låstrup. Revas har oplyst at ordningen fortsætter i hvert fald resten af 2020. Der er derfor fortsat muligt at komme af med papir og pap i Låstrup, selv om de fleste nu får mulighed for selv at sortere der hjemme.

Efter den nye ordning er der fortsat ikke mulighed for at aflevere pap derhjemme, så derfor gør vi nu opmærksom på, at denne mulighed fortsat er til stede, ved at køre til klubhuset og aflevere sit pap og papir, hvis det måtte knibe med plads i de nye affaldsspande.

Vi håber, at borgerne vil respektere, at affaldscontaineren til almindeligt affald, kun er til affald fra idrætsforeningen, for vi betaler efter vægten på affaldet og mister derfor penge, når der lægges privat affald i containeren.

Støt genbrugstanken og støt idrætsforeningen på én og samme gang.

Annoncesponsor for dette opslag er: