Fælles vandretur i Virksund

Søndag den 12. januar blev endnu en god vandretur i nærheden af Låstrup præsenteret for interesserede. 10 morgenfriske borgere mødte op på parkeringspladsen foran Skipperkroen i Virksund, hvor Morten Nielsen fra Låstrup Lokalråd tog imod på Lokalrådets vegne.

Efter velkomst blev et par afmærkede vandreruter i Virksund præsenteret. Vandreruterne kan ses på nettet på følgende hjemmesider: https://www.nordfjends.dk/userfiles/file/stivirksund.pdf er 3 forskellige vandreruter på henholdsvis 6,6 km, 4,6 km og 3,6 km. Alle med udgangespunkt fra Virksund med mulighed for at besøge havn, se sejlskibene og stranden, samt campingpladsen. Målet for dagens vandretur var dog ikke vandreturene i selve Virksund, men derimod en vandretur øst for Virksunddæmningen langs Hjarbæk Fjord.

Dele af dagens vandretur er beskrevet på hjemmesiden: https://www.nordfjends.dk/userfiles/file/stioeksoerast.pdf dog med en noget udvidet vandretur over Virksunddæmningen og langs med Hjarbæk Fjord. Vandreturen gik fra parkeringspladsen ved Skipperkroen over campingpladsen, op over dæmningen, langs med Hjarbæk Fjord ved bredden, op gennem sommerhusområdet til Ørslevkloster Sø, rundt om søen tilbage til sommerhusområdet og retur til Virksund igen. En særdeles naturskøn vandretur på vejrligets betingelser. Vejret var der dog ikke noget at sige ondt om. Dejligt klart vintervejr, næsten vindstille og plusgrader gav gode betingelser for at bevæge sig ud i naturen.

Først kunne Morten påvise, hvorfra færgen mellem Virksund og Sundstrup lagde til i Virksund indtil dæmningen blev bygget i 1966. Hertil en anekdote fra én af Borup Idrætsforenings fans gennem mange år. Nygaard, der boede i Møldrup, kom trofast og så Borup Ifs førstehold gennem mange år. Han fortalte engang, at hans interesse for klubben opstod allerede, mens han som barn boede Nordfjends. Han og en kammerat cyklede trofast til Virksund, hvorfra de tog robåden til Sundstrup, så de kunne komme til Låstrup for at se Husmandsholdet spille fodbold på Borup Stadion. Efter kampen retur med robåd til Virksund. Dengang hejste man et flag, hvis man skulle med båden over sundet. Så kunne færgemanden i Sundstrup se, at der var kunder på Virksundsiden.

Efter modtagelsen gik turen over campingpladsen, tværs over dæmningen til Hjarbæk Fjord siden med den flotte udsigt til Marens Patter i Sundstrup. Etablering af dæmningen i 1966 blev genopfrisket. En lang proces fra 1941 til 1956/1957 gik forud for etablering af dæmningen. Herunder konsekvenser for landbrug, fiskeri og miljø. Dengang var der en helt anden fiskebestand end der er i dag. Hvor meget ændringerne skyldes etablering af en dæmning er svær at bevise for der er også sket ændringer i den del af Limfjorden, der ligger uden for dæmningen. Skrubberne forsvandt meget hurtigt fra fjorden. Andre fiskearter som brasen, skaller, hundestejler og andre af den slags fisk, der typisk kaldes skidtfisk. Andre problemer viste sig med Hjarbæk Fjord som brakvand. Blandt andet flueplage langs hele fjorden og bundvendinger på grund af iltsvind.

På grund af de uforudsete miljømæssige konsekvenser blev det i 1986 besluttet at åbne dæmningen, så fjorden igen kunne blive delvist salt. Dog gik der 5 år, inden denne plan kunne realiseres. De landbrugsmæssige interesser var stærke, og landmændene langs fjorden skulle have mulighed for at sikre deres lavtliggende jorder med dæmninger som f.eks. ved Lynderupgård og Knudby. I 1991 blev de 6 sluseporte åbnet, så saltvand kunne strømme ind i fjorden gennem de 4 meter dybe sluser. Det ændrede igen miljøet i fjorden. Denne gang til det bedre. Flueplagen blev afhjulpet, landbrugets interesser sikret, men fiskebestanden kom aldrig tilbage til det gamle niveau igen.

I de senere år har andre problemer viste sig ved dæmningen. Mange sæler og skarver har opdaget, at det er lettere at fiske f.eks. havørred, når de svømmer gennem slusen på vej op i de 4 åer, der har deres udløb i Hjarbæk Fjord. Derfor er fiskebestanden også mærkbart reduceret i de senere år. Op til 15 sæler er set på stranden lige øst for dæmningen og mange skarver ynder at fiske ved dæmningen.

Oprindelig var planerne for Hjarbæk Fjord meget mere indgribende, end de endte med at være. Landbrugets organisationer havde foreslået, at der fra Lynderup Hage til bakken nord for Hjarbæk og fra Hjarbæk til Kvols Hage skulle bygges dæmninger. Desuden skulle fjorden reduceres til en sejlrende på 500 meter til 1 kilometers bredde fra Sundstrup til Hjarbæk. Resten af fjorden skulle tørlægges og opdyrkes til landbrugsjord. Mange andre steder i Danmark blev sådanne projekter ført ud i livet. Disse bliver i disse år løbende ført tilbage til deres gamle natur igen ved oversvømmelse af de tørlagte arealer, slyngning af vandløb og åbning af rørlagte vandløb.

Forsamlingen af borgere gik nu langs fjorden på en velholdt sti, hvorfra fuglelivet og dyrelivet kunne iagttages. Skarver, fiskehejrer, svaner og ænder i alle afskygninger kan ses på turen. Planen var at gå langs fjorden hele vejen til udløbet fra Ørslevkloster Sø, men de store regnmængder i de senere dage betød, at turen blev omlagt ad en genvej ad Venøvej i sommerhusområdet. Derfra rundt om Ørslevkloster Sø på gangsti tilbage til Virksund by igen.

Dele af gangstien er bedst i tørvejr. Nogle steder er stien sikret med træbroer, men andre steder er stien bedst i mere tørre perioder, end den er i øjeblikket. Et par stykker af deltagerne deltog i turen i løbesko. Det var ikke så velvalgt til dagens tur, der til tider var på våde strækninger. Morten undskyldte til de deltagere, der fik våde fødder, men alle var enige om, at endnu en flot vandretur tæt på Låstrup var præsenteret for deltagerne. Bestemt en vandreværdig tur.

Næste vandretur er Fjordklyngens vandretur i Skals søndag den 26. januar kl. 1000. Udgangspunkt for denne tur offentliggøres senere. Der bliver igen mulighed for fælles kørsel i Fjordklyngens Landsbybus med afgang fra Kulturcenter Værestedet i Låstrup kl. 0945.