Resume generalforsamling Borup Idrætsforening

 Arkivfoto: Gode stabile medlemmer deltog i generalforsamlingen

Mandag den 10. februar afholdt Borup Idrætsforening Ordinær Generalforsamling i klubhuset i Låstrup. Inden generalforsamlingen bød Karin på ristaffel med kylling. 

Efter den fine middag, bød formand Poul Johannessen velkommen til de 13 medlemmer, der havde valgt at møde op til generalforsamlingen for at høre beretning og aflæggelse af regnskab.

Poul aflagde en fyldestgørende beretning, hvoraf hovedpunkterne er refereret herunder:

Beretning:

Poul takkede Karin for dejlig mad, som start på årets generalforsamling.

Omkring det sportslige, oplyste Poul, at Borup IF herrer generelt har haft en solid sæson. Både i foråret og i efteråret.

Klubbens førstehold i serie 3 konsoliderede sin position i de puljer, som holdet har spillet i. Derfor spiller serie 3 igen i den kommende sæson i serie 3, hvor en enormt spændende pulje venter. Alle vores naboklubbers førstehold spiller i samme pulje, så det bliver lutter lokalopgør.

Sidst på efteråret kneb det dog med at stille hold i serie 5, da mange af de unge spillere foretrak at spille serie 6. Derfor blev det til nogle ærgerlige afbud på serie 5.

Serie 6 har spillet et stabilt år med et godt socialt samvær omkring fodbolden, og mange interesserede spillere på holdet.

U70 herrer havde igen i 2019 en god sæson med det sociale samvær på holdet og med de øvrige 4 klubber i højsædet.

I SUB09 damerækken formåede holdet med hiv og sving at holde sig i jyllandsserien. Et vigtigt skridt for at holde på de dygtige damespillere, der i øjeblikket spiller i rækken.

SUB09s andethold er ændret fra et serie 2 hold til et 7 mands hold. Det kneb med at stille hold til 2 11 mandshold, så med det nuværende spillermateriale skønnes det, at være den rigtige løsning.

Årets spillere:

                          Serie 3 herrer              Frederik Hvid

                          Serie 5 herrer              Rasmus Abildskov Nielsen

                          Serie 6 herrer              Mikkel Panduro

                          Træningsflid                Simon Andersen

                          Jyllandsserie kvinder    Kathrine Bach Møller

                          7 mands kvinder          Mette Holst

                          Træningsflid kvinder     Maria Svenningsen og Kathrine Bach Møller

                          Årets kridter                Kaspar Vad

                          Årets holdspiller herrer Jacob Hessellund

                          Årets holdspiller kvinderEna Klausen

                          Årets BIF’er                  Kenni Elkjær

Poul oplyste, at SUB09,s 10 års jubilæum blev fejret i byfestteltet på Borup Stadion i Låstrup. Mange støttede op om arrangementet med mange gode aktiviteter for børne og ungdomsholdene i pigerækkerne. Dagen sluttede med en fest for alle nuværende og tidligere spillere, trænere og holdledere. Det blev en fantastisk fest. Poul rettede en tak til de mange frivillige, der stødte til og hjalp med dels at stillet telt op og dels at afholde festen.                         

Kridterne har igen i 2019 gjort et kæmpe arbejde for at holde vores stadion og baner intakte til at spille god fodbold. Der lyder et tak for det store arbejde med at holde stadion og træningsbaner i god stand, flytte mål og gøre baner klar til kampe for senior og ungdom. Banerne har i det forløbne år været udfordret på grund af den store mængde regn i 2019. Poul har i den forbindelse haft kontakt med Park og Vej ved Viborg Kommune for at få dem til at udbedre eventuelt stoppede dræn fra banen.

Den kommende sæson byder på nye trænere i både kvinde og herrerækken. Ny træner i SUB09 er en gammel kending i Borup. Det blev nemlig Søren Offersen, der kommet til at stå i spidsen for kvindernes hold i år. SUB09 er kommet i en ny pulje, så det bliver spændende at se, hvordan de kommer til at tackle den udfordring. .

Ny træner for Borup Ifs herrer er Niels Klausen. Eller ny og ny. Han er tilbage efter 1 års pause og kender fortsat alle spillerne til fingerspidserne. Der arbejdes på at lave nogle events til hjemmekampene, da alle klubber ligger omkring os, så der forventes mange tilskuere til kampene i år.

Børge Nielsen trådte sidste år tilbage i arbejdet med at lave kampprogrammer. Den arv har Frederik Hvid løftet i det forløbne år og fortsætter ind i det nye.

Af sociale arrangementer var der i vinterferien 2019 2 arrangementer med LAN party opdelt efter alder. Thomas Mikkelsen stod i spidsen for dette arbejde støtte af en del hjælpere og forældre. Desuden lavede Karin igen mad til hele forsamlingen.

Foråret 2019 bød traditionen tro på en arbejdsdag, hvor der blev ryddet op over hele stadion og i klubhuset. Læhegn blev trimmet, græs slået, bed efterset og legeplads ordnet. Der var igen god opbakning til arbejdsdagen, hvor der også blev lavet klar til sankt hans aftens bål.

I uge 27 var der byfest. Igen med superfin udsmykning og et fantastisk vel planlagt arrangement, hvor diverse udvalg har lagt rigtig mange timer i udsmykning og arrangementer. I år med gode retter i Engtramperkroen og kæmpe opbakning til alle arrangementer. Ugen sluttede med et brag af en fest i byfestteltet. Poul rettede en tak til alle personer, som hjalp med opstilling af telt, praktisk hjælp til arrangementer i løbet af ugen og med oprydning efter festen.

Den sidste fredag i maj og den sidste fredag i september blev der holdt socialt arrangement i klubhuset under navnet ”Fjerde Halvleg”. Begge gange mødtes ca. 30 gamle fodboldspillere i klubhuset til mad og til socialt samvær over en aktivitet. I 2020 har dette initiativ 10 års jubilæum. Derfor er det de originale initiativtagere, der igen står for arrangementet. Det er Hans Kurt Tougård, Svend Mogensen og Knud Jørn Skov.

Hver fredag arrangerer 4 hold af frivillige det ugentlige lotterispil i Låstrup Forsamlingshus. Overskuddet går til ungdomsarbejdet i Borup IF. I 2019 var det 50 år siden, at klubben startede ugentlige lotterispil i forsamlingshuset. Derfor blev der under byfesten givet gratis mad til alle spillerne, og ved et spil i december måned, var der dobbelt op på alle kødpakker og andre gevinster. Poul rettede en kæmpe tak til alle hjælpere, opråbere og udvalget for et kæmpe stykke arbejde med planlægning og afvikling af spil hver fredag.

Hver onsdag i vintersæsonen spilles der præmiewhist i klubhuset på Låstrupbakken. Der møder ca. 12 spillere op til det ugentlige spil, som mange har fulgt gennem mange sæsoner. Poul rettede igen en stor tak til de frivillige som står for dette arrangement og til dem som laver kaffe og brød til deltagerne.

Anden juledag blev der igen i 2019 afviklet fodboldstævne for hele familien. Igen et velbesøgt stævne, vhor der spilles fodbold i børne – ungdoms- og familierække - tak til Line Møller og Maria Svenningsen samt alle som hjalp med afvikling af stævnet.

Rigtig mange frivillige stiller op og hjælper i Borup Ifs kiosk på Energi Viborg Stadion til alle VFFs hjemmekampe og landskampe på dette stadion. 12-15 frivillige skal der bruges til hver kamp, og det har givet en god økonomisk håndsrækning til vores arbejde i Borup IF.  Poul rettede en ekstra stor tak til Karin og Kurt med hjælp af Nelle som udfører et stort arbejde med at få vagtplanen til at hænge sammen og til de mange frivillige som har hjulpet med grillen og salg i kiosken.

Kantinen i vores eget klubhus søger flere hjælpere. Der har været åbent i kantinen med salg af pølser og drikkevarer mv. ved alle seniorkampe -tak til de trofaste hjælpere som har gjort det muligt for tilskuere og spillere at handle i kantinen.

Traditioen tro har Borup IF også foretaget statusotælling hos købmand Lund. Købmanden sætter stor pris på vores hjælp og det er vigtigt at bevare en god relation til købmanden som derved også gerne støtter klubben på mange måder.

Økonomiudvalget har i det forløbne år haft en kæmpe opgave med bogføring og administration af alle klubbens aktiviteter- også opkrævning af kontingent- samt medlemsopgørelse. En stor tak til de frivillige, der yder dette arbejde i kulissen bag foreningen.

Børge Nielsen er også trådt tilbage som sponsoransvarlig. Lars Justesen har overtaget denne opgave i det forløbne år, så det er nu Lars, der har arbejdet med at opsøge mulige sponsorer og lave kontrakter med dem. Der arbejdes hele tiden på forbedringer og nye tiltag med hensyn til indkøb af tøj til spillere og videresalg for klubbens medlemmer.

I PR arbejdet driver Borup IF hjemmeside ligesom SUB09 hjemmesiden og SUB88 hjemmesiden. Knyttet til Borup Ifs hjemmeside er også Låstrups hjemmeside, der er én fælles side på nettet. Poul rettede en tak til Morten Nielsen for et kæmpe arbejde med at lave beskrivelser og information om alle gode tilbud i Borup IF, Låstrup og i Fjordklyngen.

I 2019 blev den 26 år gamle legeplads brudt ned, så der kan gøres plads til nye legepladser til forskellige aldersgrupper. Det nye udstyr er indkøbt og klar til installation, når vejret på et tidspunkt tillader transport og gravearbejde. Desværre fik klubben afslag på at bygge en madpakkehytte i tilknytning til legepladsen. Det var ellers kun 12 stolpehuller, der skulle laves for at bygge hytten, men det sagde Viborg Kommune nej til. Derfor måtte Borup IF også betale 63.500,- kroner tilbage til DGI, da vi ikke kunne opfylde de forpligtigelser, som var grundlag for deres tilskud. Borup IF har klaget over kommunens afgørelse, og håber at kunne fortsætte med at bygge en grusfodboldbane på den plads, hvor vores byfesttelt plejer at stå.  

I november blev der afviket en god afslutningsfest med kæmpe opbakning fra såvel herrer som kvinder. En god fest, hvor Paw og Rikke stod i baren og betjente alle gæsterne til UG. Tak til de frivillige i den forbindelse.

I 2019 tog Borup IF desuden initiativ til at afholde Lokaldyst i samarbejde med Låstrup og Nr.Rind. Det blev et gevaldigt arrangement med rigtig god opbakning fra alle i området. Vi endte også som vindere af dysten og fik kontant 7.000 i gevinst. De er nu omsat til en Soundboks, der kan bruges af klubber i Låstrup og Nr.Rind til arrangementer i de 2 byer. Vi deltager igen i 2020 onsdag den 20. maj. Det er dagen for Kristi Himmelfart.

Viborg Kommune har netop givet tilsagn om at støtte en udskiftning af taget på den gamel del af klubhuset. Det er taget fra 1987, der er dårligt og desuden udskiftes de sidste af de gamle brune vinduer, der har siddet i klubhuset lige så længe. Desuden lægges der yderligere isolering på loftet, så huset energioptimeres en ekstra gang. Kommunen giver 73% af prisen til dette arbejde.

Poul sluttede sin beretning til at takke de rigtig mange frivillige hjælpere, der gør det muligt at drive en idrætsforening som Borup IF:

Spørgsmål til formandens beretning:

  1. Preben spørgsmål: hvem skal skrive under på at legepladsen skal sættes op (alt muligt om sikkerhed og ansvar mht. legepladsen)? Poul svare: Morten er opmærksom på gældende regler og hvordan vi sikre klubben. (Karin: Teknologisk Institut, som i forvejen godkender hoppepuden, skal vist også godkende legepladsen?).
  2. Lotterispil: kassen i sparekassen lukker, det kommer til at koste 20 kr. at aflevere i døgnboks pr. gang. Mobile Pay er oprettet til Lotterispillet, dog usikkert om spillerne vil tage det til sig.

Ungdomsformandens beretning:

Ungdomsformand Karin Elkjær afholdt beretning.

I sommers blev to årgangs slået sammen ved bestemmelse fra SUB 88 udvalg, har dog vist sig at være ulovligt, hvilket desværre var blevet overset i reglementet. Reglen er afskaffet på mødet hos JBU i januar.

Holdene klare sig bedst i indendørs – U16 drenge jyske mestre for andet år i træk, U13, U14 og U15 piger skal til jysk mesterskab til.

Initiativ med flere piger til fodbold – lige nu 8 piger der spiller på holdet U7/U8.

Ny ungdomskonsulent Kim Sommer (Skals FF) fra efteråret 2019.

U6 og U7 store årgange sammen med Skals (ca. 14 til indendørs fodbold), færre til børn i fokus men hørt at flere vil i gang (kun Borup spillere).

U19 drengehold (U17-18-19) begyndt her i efteråret. Nærmest udelukkende Skals spillere.

Busafgang hjem er afskaffet. Håbet er at denne besparelse kan gives til bedre lønninger til ungdomstrænere, for at få flere trænere.

Tak til alle trænere, holdledere osv. fra Karin.

  1. Spørgsmål Preben: ang. afskaffelse af bus. Er klubberne klar til at pengene skal gå til lønninger? Svar Karin: ikke umiddelbart, udvalget vil gerne, men det skal afgøres i de enkelte klubber.
  2. (Lille diskussion: frygt for at nogle spillere holder fordi de ikke længere kan blive kørt med bussen).
  3. (Lille diskussion: får vi virkelig flere trænere ved at hæve lønningerne?)
  4. Spørgsmål Poul: Gik træner arrangement i januar 2020 godt? Svar Karin: Godt arrangement, ca. 20 i alt, godt repræsenteret fra Borup IF.
  5. Spørgsmål Christopher: Forsætter U19? Svar Gitte; I hvert fald indtil sommer, ideen er at de unge U16 ikke skal direkte op og spille senior for ikke at blive skadet/stopper, mange af dem spiller dog senior alligevel.

 

Valg til bestyrelse og udvalg.

Karin Elkjær blev valgt ungdomsformand, mens Gitte Elkjær Jensen blev suppleant.

Jørgen Nielsen, Maria Svenningsen, Majbritt Skovgaard Møller og Karin Elkjær var på valg til bestyrelsen. Jørgen Nielsen ønskede ikke genvalg. Maria, Majbritt og Karin blev alle genvalgt til bestyrelsen for en ny periode, mens Thomas Ambrosius blev nyvalgt. Christopher Justesen blev første suppleant efterfulgt af Line Bach Møller og Preben Mortensen. 

Revisorer blev Kim Skovgaard Jensen og Niels Peter Bak-Nielsen. Gitte Elkjær Jensen blev suppleant til revisorposten. 

Poul Johannessen takkede Jørgen Nielsen for mange års tro støtte som bestyrelsesmedlem i Borup Idrætsforening. 

Han takkede for god ro og orden. 

Annoncesponsor for dette opslag er: