Nyt tag og mere isolering på Borup IF klubhus

Når fodboldspilleren forhåbentlig snart kan genindtage klubhuset i Borup Idrætsforening, bliver det i et tip top istandsat klubhus med nyt tag og en fordobling af isoleringslaget på loftet. Viborg Kommune besluttede i denne vinter, at give støtte til projektet, som for dele af klubhuset var yderst nødvendig. De gamle tagplader var efterhånden så skrøbelige, at der intet skulle til at de gik i stykke rmed nedsivning af vand til følge. 

Jørgen Nielsen har stået for arbejdet med at lægge ny isolering og skifte de gamle tagplader. Det arbejde har stået på i denne uge, og huset ses nu igen med flot rødt tag. 

Yderligere skiftes de sidste 4 af de gamle brune plasticvinduer til mere energivenlige vinduer, så også de bliver tip top i orden. 

Det er dog ikke hele klubhuset, der får nyt tag. Den yngste del af huset fik nyt tag i 2008 i forbindelse med udbygning af kantinen, tilbygning af depot, dommerrum, mødelokale og handicaptoilet. Denne del får dog nye rygninger, idet disse har været af en for dårlig kvalitet. 

De tagplader, der nu skiftes, er fra 1993, hvor klubhusets gamle B5 asbesttagplader blev skiftet til en B6 asbestfri tagplade. Det skete på det tidspunkt, hvor klubhuset blev udvidet til 4 omklædningsrum med en tilbygning mod øst. Den gang blev isoleringen også fordoblet fra 100 mm til 200 mm. Dengang en god energiforbedring, som jo ikke længere holder tidens standard. 

Klubhusets første kantine blev bygget til i 1975, hvor klubhuset også fik nyt dommerrum og de 2 toiletter ved kantinen blev etableret. Samtidig blev klubhusets omklædning 1 udvidet med det gamle dommerrum, så hjemmeholdets omklædningsrum blev større og bedre. 

Det helt gamle klubhus med 2 omklædningsrum (nuværende omklædning 1 og 2) med dommerrum i midten blev bygget tilbage i 1953/54. 

 

Vink farvel til de gamle brune vinduer. Nu kommer der flotte nye energirigtige vinduer i klubhuset. 

Annoncesponsor for dette opslag er: