Ny legeplads arbejdsdag 3

I efteråret blev den gamle legeplads og det gamle gyngestativ på Borup Stadion taget ned. Begge var udtjente efter 25 års slitage, for der har virkelig været mange børn på besøg for at lege på legepladsen. 

Efter planen skulle de nye legepladser være sat op i direkte forlængelse af nedtagning af de gamle legepladser. Det meget våde efterår gjorde dog, at det var umuligt at køre på pladsen mellem legepladserne. Derfor blev projektet udskudt til dette forår. 

Idrætsforeningen havde planlagt en arbejdsdag søndag den 5. april, hvor frivillige var inviteret til at komme og give en hånd med i opbygning af de nye legepladser. imidlertid er situationen med coronasmitte kommet på tværs af de planer. Regeringen har udstedt forbud mod at mødes, så vi har selvfølgelig tænkt os at efterkomme disse anvisninger. 

Derfor er nogle få frivillige med håndværksmæssig baggrund inviteret til at starte op på projektet i den kommende weekend. Derfor var tiden nu kommet til, at pladserne skulle klagøres til de nye legepladsstativer. Det er tungt arbejde, for der skulle graves mange kubikmeter gammelt sand væk fra legepladserne, så der kan lægges nyt godkendt faldsand under de nye legestativer. Derfor var Risgård engageret til at grave det gamle sand væk, og det skete i dag den 1. april. 

Både Carsten og Rasmus var på pletten for Risgård havde en ny rendegraver på prøve, så den skulle selvfølgelig prøves af. Pladserne er nu klar til at opbygning af de nye legestativer kan gå i gang. I første omgang med inviterede frivillige hjælpere. Derfor må foreningens mange andre frivillige se til fra sidelinjen, men fortvivl ikke. Der bliver masser af arbejdsopgaver i forlængelse af opstilling af legepladsstativerne.

Dels skal der laves kantafgrænsning, så græs og sand adskilles. dels skal der niveleres jord og reetableres græs på de områder, der naturligt vil blive kørt op i forbindelse med det store arbejde med at køre sand fra og til legepladserne. 

Der vil senere blive åbnet for og inviteret til dette frivillige arbejde via vores hjemmeside, så følg med her. 

Se opslag med efterårets første arbejdsdag i oktober måned. 

Se opslag med efterårets anden arbejdsdag i oktober måned. 

 

Tak til Risgård med Carsten og Rasmus for godt arbejde, så vi nu kan komme i gang med opbygning af legepladserne. 

Annoncesponsor for dette opslag er: