Forslag til decentral rengøring af vejgrøfter i Låstrup

Privatfoto fra sidste års affaldsindsamling.

Den årlige affaldsindsamling i Låstrup var som bekendt planlagt til søndag den 5. april kl. 1000 med fælles rundstykker og socialt samvær. Låstrup Lokalråd har set sig nødsaget til at aflyse arrangementet, da vi plejer at være langt over 10 personer, som de nuværende regler har sat som det maksimale antal personer, der må være sammen.

Det bliver ikke mindre ærgerligt af, at det ser ud til at blive fantastisk vejr på søndag, hvor frisk luft og indsamling af affald langs vejene kunne være et fantastisk match.

På grund af den varme vinter er planterne i vejkanten allerede i god vækst. Derfor er det vores vurdering, at en udskydelse af affaldsindsamling vil gøre det svært at se affaldet.

Derfor foreslår Låstrup Lokalråd en alternativ rengøring af vores vejkanter fra nu til søndag den 5. april kl. 1600. Der er stillet affaldssække og sikkerhedsveste i en kasse ved indgangen til Kulturcenter Værestedet. Søndag vil Mortens trailer stå i gården ved Værestedet, og Morten vil søndag efter kl. 1600 køre ud og hente affaldssække langs vejene, hvis I på Facebook har tilkendegivet, hvor sækkene står.

Borgerne opfordres desuden til at skrive på Facebook, hvilke vejkanter der er afsøgt, så vi ikke traver de samme ture alle sammen. Vejstrækningerne kunne se ud som angivet herunder:

  1. Vievej fra savværket til Viegården. 2 x 3,5 km
  2. Borupvej fra Viegården til Vandmøllen 2 x 1,8 km
  3. Borup Hedevej fra Ugelrisvej til Skovbørnehaven og videre til parkeringspladsen på Borup Hede 2 x 2,8 km
  4. Låstrupvej fra Værestedet til Skovbørnehaven tilbage via Engedalvej. 5,8 km.
  5. Låstrupvej fra Værestedet til Mejeriet tilbage op til Borup Stadion og retur Værestedet. 3,3 km.
  6. Kærbyvej fra Mejeriet til trekanten ved Østervej. 2 x 1,7 km
  7. Løgstørvej fra Mejeriet til Hovedgaden v. Herredsvejen 2 x 1,1 km
  8. Cykelstien fra Mejeriet til Herredsvejen. 2 x 1,1 km
  9. Løgstørvej fra Mejeriet til Kjeldgaardsminde. 2 x 2,2 km
  10. Nørremarkvej fra Kjeldgaardsminde til Låstrupvej. 2 x 2,7 km.

Dette er ikke en opfordring til civil ulydighed så undgå venligst at stimle sammen. Hvis I alligevel skal ud og gå, hvorfor så ikke smække 2 fluer med ét smæk.

Pas på jer selv. Tag vest på, så trafikken kan se jer.

Efter brug så læg vestene tilbage til Værestedet på gulvet, så vil vi vaske dem, inden de skal bruges igen.

Venligst fra

Låstrup Lokalråd.

Morten Nielsen

Tlf. 41783523