Arbejdsdag nr. 6 på legepladsen

Onsdag blev der taget endnu et nøk på den nye legeplads på Borup stadion i Låstrup. Denne gang var det en familie, der gav en hånd med hovedsageligt til oprydning og klargøring til opbygning af klatretårn til de mindre børn. 

Det sidste klatretårn forventes bygget af frivillige håndværkere i morgen torsdag. Nu er byggematerialerne flyttet ud, så de ligger klar til montering. 

Der blev dog også tid til andre projekter. F.eks. blev jorden rundt om hoppepuden løsnet, så den kan jævnes, inden der skal sås græs. Jorden rundt om hoppepuden blev skrællet af  med rendegraver, da niveauet siden etablering i 2005 var hævet med ca. 15 centimeter. Nu kommer græsset ned i niveau med kantafgrænsningen igen, og renholdelse bliver dermed lettere. 

Ida, Magnus og Johan tog desuden hul på et lille sideprojekt. Der er blevet nogle fliser i overskud, så derfor blev der anlagt fliser i det ene udskiftningsskur på opvisningsbanen. Udskiftningsspillerne har tilsyneladende brug for at skrabe i jorden foran skuret, for der var opstået et hul, der ofte har stået fuld af vand. Nu lægges der fliser, så spillerne kan skrabe alt det de vil eller har brug for. fliserne kommer de ikke igennem. 

Endelig blev sandet omkring hoppepuden renset for ukrudt, og der blev ryddet op efter de første arbejdsdage. Dejligt at kommet et skridt videre mod en færdig legeplads. 

Efter påske skal der etableres kantafgrænsning, og der skal fyldes faldsand under legeelementerne, inden legepladsen kan godkendes af kommunens ansvarlige på det område. Endelig skal alt det gamle sand fra de gamle legepladser køres væk og området skal reetableres med græs. 

Se omtale af forrige arbejdsdag via dette link. 

Se flere billeder fra arbejdsdagen via dette link. 

  

Annoncesponsor for dette opslag er: