Alternativ affaldsindsamling i Låstrup

Søndag kunne Låstrup Lokalråd holde status på den alternative rengøring af lokalområdets vejgrøfter. Rengøreingen var alternativ, fordi den traditionelle affaldsindsamling med socialt samvær var aflyst og erstattet med individuel indsamling langs udvalgte ruter.

Lokalrådet besluttede fredag eftermiddag af foreslå den alternative indsamling af affald via facebook. 10 forskellige ruter, der dækker hele Låstrup og omegn blev udbudt og mindre end 3 timer senere var alle ruterne taget af frivillige til udførelse inden søndag kl. 1600. Der blev stillet en trailer til affaldet ved Kulturcenter Værestedet, så affaldsindsamlerne kunne komme af med det indsamlede affald. 

Normalet mødes alle affaldsindsamlerne efter 2 times indsamling for at gøre status på indsamlingen. Det var ikke muligt i år på grund af coronaforbuddet mod at samle mere end 10 personer. Det var derfor med spænding, at traileren blev hentet søndag eftermiddag og til stor glæde, var traileren fyldt med affaldsposer med dåser, cigaretpakker, fastfoodembalage, plasticflasker og meget mere. 

Affaldet indleveres nu på en Revas genbrugsstation i nærmeste fremtid. 

Tak for velvillig hjælp med rengøring af vejgrøfterne i Låstrup og omegn. Det er fantastisk at se og opleve det engagement og den støtte, der er til nye initiativer som dette. 

Se flere af indsamlernes egne billeder via dette link.