Vellykket arbejdsdag i Borup Idrætsforening

  

Borup Idrætsforenings arbejdsdag startede traditionen tro med fælles morgenmad. Poul Johannessen bød velkommen til de 25 frivillige hjælpere, der havde valgt at bruge Kristi Himmelfartsdag i klubbens tjeneste, mens Morten Nielsen listede dagens arbejdsopgaver op og fordelte arbejdet. Dagens hovedopgave var rejsning af festteltet, der skal bruges lørdag den 1. juni i forbindelse med de aktiviteter og den fest, som holdes lørdag den 1. juni i forbindelse med SUB 09's jubilæum. 

At hovedparten af arbejdet var til fordel for aktiviteter og fest for SUB 09 betød også, at der var god opbakning fra den del af de frivillige, der er fra eller følgere SUB 09 og denne del af klubbens aktiviteter. 

Ud over rejsning af festteltet, skulle der hentes borde og stole til teltet. Der skulle hentes køleskabe, lægges gulv i teltet og klubbens grønne områder skulle rengøres, klippes og gøres fine til de kommende arrangementere. Flere frivillige havde taget forskud på dagen og havde allerede klippet græs og hæk, så disse dele var klaret, mens der endnu var tørvejr. Vejrguderne havde lovet regnvejr hele dagen, men heldigvis var guderne nådige mod de frivillige, og det holdt mod forventning tørvejr under næsten hele arbejdsdagen. 

Der blev desuden ryddet op i klubhus og depoter. Der blev vasket sponsortavler, og der blev lavet klar til Sankt Hans Aften ved at samle brændsel til et stort bål. Endelig blev alle sandkasser og legeområder renset for ukrudt, så faldsandet igen er blødt at vælte i, hvis de legende børn er uheldige. 

Efter 4 timers arbejde kunne de frivilige se tilbage på vel udført arbejde under hyggelige former, hvor der også var plads til ølpause og lidt godt til ganen med resterne fra et forældrearrangement i Skals Skole dagen forinden. Tak til Henriette for at medrbinge madresterne fra dette. 

Borup Idrætsforenings bestyrelse er taknemmelige over, at så mange trods udsigten til dårligt arbejdsvejr, alligevel mødte frem til dagens arbejde. Bestyrelsen takke for hjælpen til de mange frivillig og glæder sig over, at festpladsen nu er klar til den kommende weekends festivitas. 

Vii håber, at rigitg mange vil møde op på stadion lørdag, når der dels er aktivitetsdag for alle pigere i alderen 6-15 år fra kl. 11 til 13. Der er desuden serie 3 herrekamp kl. 1300 og SUB 09 jyllandsserie kvinderne spiller hjemmekamp kl. 1500. 

Vel mødt til gode og hyggelige timer på Borup Stadion, nu på et fint og rengjort stadion. 

  

 

 

Se flere billeder fra arbejsdagen på dette link. 

Annoncesponsor for dette opslag er: