Kend din Fjordklynge - Skringstrup

Søndag den 29. december afholdt Fjordklyngen det andet af en række arrangementer under navnet ”Kend din Fjordklynge”. Denne gang med Skringstrup som arrangør. Gæsterne var indbudt til at mødes på parkeringspladsen ved Skringstrup Forsamlingshus.

Efterhånden som tiden nærmede sig kl. 1000 blev parkeringspladsen dog fyldt og nye gæster måtte finde alternative parkeringsmuligheder langs Herredsvejen. Da Inge Carlskov bød velkommen, kunne der tælles 75 friske hoveder, der deltog i den efterfølgende 4,5 km lange vandretur.

Inge Carlskov overgav ordet til Jørgen Wulff, der var dagens vejviser og fortæller. Han oplyste, at han havde planlagt en tur fra Skringstrup til Herregården Holmgaard, derfra en smuk vandretur gennem Skals Ådalen og tilbage til Skringstrup via Lyngvej.

Arrangørerne havde smil på læben, da folkemængden I rask trav satte sig i bevægelse for at følge Jørgen Wulff på ruten. Først gik deltagerne via Herredsvejen mod Bjerregrav for at tage grusvejen ned i ådalen, hvor første stop var ved spejdersøen.  Herfra var der fri udsigt til Herregården Holmgaard. Jørgen Wulff tog ordet og fortalte om Herregårdens historie.

Første gang herregårdens navn er nævnt er i 1471, hvor Stig Vesteni, der var ejer af Hersomgaard indskrev sig som ejer af Holmgaard. Herregården har ofte været genstand for ejendomshandler og er sjældent gået i arv  mellem generationer i samme slægt. I sine velmagtsdage var det et jordtilliggende på over 900 tøndeland til gården. Herunder flere fæstegårde, hvor ejerne skulle forrette arbejde på Holmgaard. Efter et ejerskifte i 1798, hvor den store udskiftning skete over hele landet, blev flere store gårde solgt fra. Herunder gårdene i Ugelris, hvor Christiansborg, Wilhelmsborg, Severinsborg og Nørregaard.

Allerede i 1808 var jordtilliggendet reduceret til omkring 500 tøndeland, men det stoppede ikke her, for gården blev i 1910 overtaget af et konsortium bestående af prominente Skals borgere med velkendte navne som hestehandler Lavst Nielsen Lavstsen, eksportslagter Johannes Nüchel, købmand Niels A. Haarbo, købmand A.J.Ambrosius, gårdejer Christian Worsøe og sognerådsformand gårdejer i Låstrup Jens Christian Svendsen. De splittede gården op i ca. 25 husmandsbrug og efterlod Holmgårds bindingsværks hovedbygning tilbage med ca. 10 hektar jord. Konsortiet der havde splittet Holmgård for alle vinde, brugte provenuet fra salget på at lave et rodfrugt-tørreri. Tørreriet brændte dog allerede i 2019, så det var en kort glæde, de fik af den investering.

Fra spejdersøen gik deltagerne nu på markvejen 1,5 kilometer langs Skals Ådal med flot udsigt over ådalen til Aastrup mellem Løvelbro og Løvel. Inden opstigningen til Lyngvej, gjorde Jørgen Wulff igen ophold. Denne gang for at berette om Skals Ådal, der er Europas bredeste ådal skabt af smeltevand fra isen under den seneste istid for 10.000 år siden. Der er løbet meget vand i åen siden da, og vandstanden har haft forskellige niveauer gennem historien.

I stenalderen gik fjorden helt op til Bjerregrav i Skals Ådal, så Løvel og Skals var delt af en lavvandet fjord. Jørgen Wulff fortalte, at han net op her selv havde fundet en flot stenøkse for mange år siden. Den kunne være tabt ud af en båd på vej over fjorden. Han kunne desuden berette, at udgravninger i Aastrup kunne tyde på, at rejsende fra Viborg til Lynderupgård og området oppe i Himmerland skulle omkring Løvel for at komme tørskoede over Skals Å. Desuden at der i ådalen var gravet tørv fra smalle tørveparceller på måske kun 20 meters bredde, så alle borgerne i Skringstrup kunne få del i den knappe brændbare ressource.

Jørgen Wulff oplyste, at deltagerne nu skulle op til Lyngvej ved Mølle Skovly, der både har været biodynamisk restaurant og chokoladeproducent med gæster fra nær og fjern. Den ære er dog slut, så gåturen fortsatte ad Himmerlandsstien til Skringstrup Station.

Næste stop blev således Skringstrup Station eller trinbræt om man vil. Jørgen Wulff udpegede her det gamle billetsalgssted og huset, hvori den ansvarlige boede. Her var vigespor, så togvogne med gødning og produkter til bønderne i Skringstrup kunne læsses af og fyldes med nye produkter. Jernbanen mellem Viborg og Aalestrup blev indviet i 1883. Passagertrafikken blev indstillet i 1959, mens godsbefordring fortsatte til 1999, hvorefter sporene blev pillet op i 2004 og 2005, hvor banen blev erstattet af den meget benyttede Himmerlandssti til transport og rekreative formål.

Jørgen Wulff kunne desuden fortælle, at der fra denne plads var udsigt til Skringstrups største virksomhed, der i 1959 blev anlagt af Vagn Fuglsang. Først havde Fuglsang et murerfirma, men hans kærlighed til træ, fik ham til at skifte murske ud med værktøj til bearbejdning af træ. Han fik opbygget en møbelfabrik med 60 ansatte, hvor der blev produceret designmøbler lavet af Sibirsk Lærk og Pitch Pine, men også produktion af Unika-møbler og gaver til kongehuset i eksotiske træsorter blev produceret. Vagn Fuglsangs møbler var kvalitetsproduktion. Tilbage i 70’erne udnævnte livsstilsmagasinet ”Bo Bedre” én af hans møbelserier til ”Årets Møbler”. I år 2000 havde han en møbelserie med på en udstilling på Kronborg under titlen ”Mesterværker – 100 års dansk møbelsnedkeri”.

Vagn Fuglsang måtte i 1976 sælge virksomheden til Villy Jensen på grund af oliekrise og helbredsmæssige problemer. Villy Jensen opbyggede derefter virksomheden Scanbirk, der i direkte modsætning til Fuglsang masseproducerede møbler af spånplader. Det var inde i tiden, så det blev en stor succes, indtil virksomheden blev fusioneret med Tvillum møbelvirksomheden, der lukkede fabrikken i Skringstrup i 2012.

Nu er de store erhvervsbygninger lagerhotel for forskellige virksomheder, så bygningerne bruges fortsat aktivt.

Turen gik til Landsbyparken, hvor kaffe og hjemmebagt kage ventede deltagerne.

Inge Carlskov fortalte om den store renovering af Skringstrup Forsamlingshus i 2007, hvor hele huset blev endevendt. Det skete som en større fornyelse i Skringstrup, hvor frivillige stod for store dele af renoveringen. Samtidig stillede Møldrup Kommune den gamle boldbane fra Skringstrup Skole til rådighed for byens borgere, så der kunne etableres en landsbypark. Frivillige plantede dengang de 2.500 træer og buske, der lagde grunden til den park, der i dag frit kan bruges af gæster og besøgende.

Landsbyparken er senest udbygget med legepladsen ”Det Vilde Vesten”, der er første gennemførte etape af Fjordklyngens områdefornyelse. Igen var frivillige fra Skringstrup i gang med det frivillige arbejde i en grad, så der blev råd til en ekstra legeplads til mindre børn ved forsamlingshuset.

Det blev til endnu en god tur med Fjordklyngen. Låstrup var igen godt repræsenteret med ikke mindre end 15 deltagere. Heraf en fyldt Fjordklyngebus. Næste fjordklyngearrangement er den sidste søndag i januar, hvor Skals arrangerer Kend Din Fjordklynge. Inden da har vi i Låstrup en vandretur søndag den 12. januar med start fra Kulturcenter Værestedet kl. 1000. Denne dag er målet for turen en ca. 6 km vandretur fra Dæmningen i Sundstrup. Tilmelding ikke nødvendig.