Konstituering af bestyrelsen i Borup Idrætsforening

Ved den ordinære generalforsamling i Borup Idrætsforening den 5. februar 2018 blev foreningens nye bestyrelse valgt. Maria Svenningsen blev nyvalgt i stedet for Frederik Hvid, der trådte ud af bestyrelsesarbejdet. Frederik fortsætter som aktiv fodboldspiller på vores førstehold.

Maria Svenningsen er bosat i Viborg, læser Almen Erhvervsøkonomi på Aarhus Universitet og pendler således i øjeblikket til og fra Aarhus til forelæsninger der. Maria er fra Skals og har altid spillet fodbold. Dels i Borup IF, dels i SUB88 og nu spiller hun på jyllandsserieholdet i SUB09. Derfor er Maria også et kendt ansigt i foreningen i forvejen.

 

Herover arkivfoto af Maria Svenningensen i gang med at dirigere bolden rundt for SUB09

Ved bestyrelsesmøde tirsdag den 6. marts, konstituerede bestyrelsen sig, og de forskellige ansvarsområder blev fordelt mellem bestyrelsens medlemmer. Desuden blev der taget hul på planlægning af den kommende sæsons arbejde.

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand                                        Poul Johannessen

Næstformand                                Jørgen Nielsen

Kasserer                                        Kenni Elkjær

Sekretær                                       Morten Nielsen

Desuden blev der til alle bestående og nye underudvalg udpeget et eller flere bestyrelsesmedlemmer som ansvarlig for kontakt til underudvalget. Bestyrelsesmedlemmer er således ikke nødvendigvis en del af underudvalget, men er den person i bestyrelsen, som et eventuelt udvalg henvender sig til.

SUB88 udvalg                               Karin Elkjær (vælges på generalforsamling)

SUB88 udvalg suppleant               Gitte Elkjær Jensen (vælges på generalforsamling)

Fodboldudvalg                             Joachim Hvid og Majbritt Skovgaard Møller

Dameudvalg                                 Maria Svenningsen og Majbritt Skovgaard Møller

Sponsorudvalg                              Kenni Elkjær

Persondataansvarlig                     Kenni Elkjær

Børnefodbold fredag                     Karin Elkjær

Byfestudvalg                                Paw Brøns og Joachim Hvid

Lotterispil/præmiewhist               Poul Johannessen

Materialeindkøb                          Jørgen Nielsen

Vedligehold/kridtere                   Jørgen Nielsen

Rengøring af klubhus                  Majbritt Skovgaard Møller

PR/hjemmeside/facebook            Morten Nielsen og Maria Svenningsen

Kantine indkøb/regnskab            Karin Elkjær

Kantine frivillige hjælpere           Morten Nielsen

Kioskansvarlig VFF                     Karin Elkjær

Julestævne                                Fodboldudvalget

LAN Party                                   Morten Nielsen

Målaktier                                    Kenni Elkjær

Entré hjemmekampe                  Poul Johannessen

Fokuspunkter for bestyrelsesarbejdet er blandt andet udarbejdelse af en privatlivspolitik, etablering af en ny legeplads, renovering af vores multibane evt. med nyt underlag i stedet for den asfalt, der ligger på den nuværende bane og etablering af en bedre plads til vores byfesttelt.

Bestyrelsen glæder sig til at komme i gang med arbejdet og opfordrer alle med gode idéer på ovenstående punkter til at henvende sig til bestyrelsen.

Annoncesponsor for dette opslag er: