Vellykket borgermøde om områdefornyelse i Låstrup

Tirsdag aften mødte 80 forventningsfulde lokale borgere og gæster frem for at høre Søren fra konsulentfirmaet Lab Land og Therese fra Viborg Kommune fortælle om processen i områdefornyelse af Fjordklyngen.

Rene Storgaard Madsen fra Låstrup Lokalråd bød indledningsvis velkommen til de fremmødte og gav ordet til Therese, der er tovholder på projektet fra Viborg Kommune. Therese fortalte om, hvordan projektet var blevet til, hvordan tidsplanen var skruet sammen, og hvordan processen for mødet og for hele projektet var tænkt. 

Alle borgere blev fordelt ved små borde med én tovholdere fra lokalrådet ved hvert bord. Derefter skulle der udveksles idéer til, hvordan udviklingen i Fjordklyngen kan fastholdes og forbedres. Der blev kørt 3 runder ved bordene med henholdsvis trafik, turisme og mødesteder som overordnede temaer. Formålet var, at der skulle genereres så mange idéer som muligt. Alle idéer blev tegnet ind på et kort og dokumenteret af tovholderne. 

Afslutningsvis blev der refereret fra de enkelte borde, så alle idéer blev registreret. Nogle idéer samles til større projekter, mens andre delegeres tilbage til lokale tovholdere i de enkelte byer, hvis ikke der arbejdes videre med dem i projektet.

I forbindelse med projektet var Låstrup Lokalråd vært ved gratis pølsebord med hjemmebagt rugbrød, boller, franskbrød og knækbrød. Herefter hjemmebagt kage og friskbrygget kaffe. De lokale frivillige, der hjalp med bagning var Kirsten og Lars fra Sønder Borup, Laila og Stephan fra Nørre Borup, Henny og Niels fra Vejlebakken og Joan og Jan fra Nørremarken. Låstrup Lokalråd og alle deltagerne takker for fin betjening og god mad.

Therese og Søren takkede for en god proces, hvor der virkelig blev udvekslet mange gode idéer over bordene. Rene Storgaard Madsen takkede på vegne af Lokalrådet deltagerne for det flotte fremmøde og den gode proces.

Se billeder fra aftenen herunder:

 4

Rene Storgaard Madsen med Søren Christensen bagved og Therese Agerkilde på billedet til højre var tovholdere på borgermødet. 

 

Fint fremmøde fra de lokale i Låstrup.