Fjordklyngen detektortræf 2017

Der var bip og båt i ørerne på de mange metaldetektorfolk fra Midtjysk Detektorforening, da de i weekenden holdt Detektortræf på Kulturcenter Værestedet i Låstrup. Udgangspunktet var Værestedet, men målet strakte sig over hele Fjordklyngens område. Fredag var det fortrinsvis Låstrup/Nr.Rind området, lørdag Sundstrup/Ulbjerg og søndag var det Ulbjerg/Store Torup.

Detektortræffet var arrangeret af Midtjysk Detektorforening, der hvert år samler en gruppe detektorfolk for at bruge tiden på at afsøge fælles marker og sammenligne fund fra nutid og fortid. Fjordklyngen var denne gang samarbejdspartner og stod for alt det praktiske omkring indkvartering, forplejning og bindeled til lodsejere og den lokale befolkning. Dermed havde Fjordklyngen mulighed for at tjene en skilling til foreningens kasse.

Detektorfolkene brugte mange timer på agrene hos de lokale lodsejere, der velvilligt havde stillet deres marker til rådighed. Lørdag var hele 106 detektorfolk samlet med deres metaldetektor i hånden, og så var der god mulighed for at få afsøgt et kæmpe område. Det blev også til rigtig mange fine fund, der alle blev registreret med GPS-lokation og findetidspunkt. Fundene blev søndag udstillet for lokale interesserede på Kulturcenter Værestedet og indleveres efterfølgende til Viborg Museum.

Samtidig med, at der var mulighed for at se detektorfolkenes flotte fund, var der mulighed for selv at prøve en metaldetektor på marken neden for Kulturcenter Værestedet. Her kunne børn og voksne prøve, hvor svært det er at høre forskel på detektorens blip og blop, men flere havde held med at finde metaller, der var glemt eller tabt på marken.

Som bekendt er ikke alt der glimter guld. Heller ikke alt, der båtter i metaldetektoren er værdifuld metal. Detektorfolkene kunne fremvise en hel trailerfuld metalgenstande af nyere dato. Lodsejerne kan være tilfredse med oprensning af markerne for metalskrot, metaldåser og andre skarpe genstande, der i værste fald kan skade dyr eller maskiner.

Midtjysk Detektorforening var yderst tilfredse med weekendens forløb. Der blev fundet rigtig mange flotte fortidsminder. Mønter, knapper, håndsmedede søm, fibler (datidens sikkerhedsnåle) og rigtig mange andre flot ornamenterede genstande. Alle dukkede op af jorden efter den ønskede båt-lyd i metaldetektoren. Ofte med jubeldans og stolt fremvisning for de øvrige detektorfolk og andre interesserede.

Detektorforeningen var ikke blot tilfredse med de fysiske fund, som de gjorde. De var også yderst tilfredse med det sociale sammenhold omkring weekenden, og tilfredse med samarbejdet med Fjordklyngen, der stod for det praktiske arbejde. Mange frivillige var gennem weekenden samlet for at give en hånd med til madlavning, udbringning af madpakker, printning af skilte og meget mere.

Henrik Ernst fra Skals var initiativtager og kontaktpeson til detektorforeningen. Han var desværre sygemeldt og deltog ikke i arrangementet. Han kan dog fortsat være stolt af, at hans initiativ blev en stor succes for alle parter.

Ved lørdagens kammeratskabsaften blev Hans Kurt Tougård udnævnt til Årets Lodsejer 2017. Dette som tak for den store hjælp han har ydet til detektorforeningen med at skaffe kontakt til lokale lodsejere og oplysning om ejere og brugere af interessante marker i området.

Eva Nielsen og Inge Carlskov fra Fjordklyngen blev hyldet for deres store engagement og samarbejde med detektorforeningen omkring planlægning, madplan og samling af frivillige til arrangementet. Det har været et stort arbejde, men der var ros fra alle parter, og så forventes arrangementet tilmed at give et godt økonomisk overskud til foreningen og til Kulturcenter Værestedet, der var rammen omkring arrangementet.

Se detektorforeningens egen beskrivelse af weekenden på dette link.

Børn og voksne kunne få lov at prøve en metaldetektor på marken neden for Kulturcenter Værestedet. Her ses 3 grupper i gang med at afsøge marken for metalgenstande og skjulte skatte. 

Her ses resterne af en flot fibel fra vores forfældre. Fundet medførte en flot jubeldans midt på marken ved Ulbjerg.

Kammeratskabsaften Kulturcenter Værestedet, mens der spises flæskesteg lavet af lokale frivillige hjælpere fra Fjordklyngens 6 byer. 

Ikke alt der glimter er guld. Her ser de lokale gæster noget af det skrot, der blev bjerget fra de lokale marker. 

Se flere fotos fra arrangementet på dette link.