Fjordklyngens Landsbykontor på Værestedet

Følgegruppen/Fjordklyngerådet har på mødet afholdt på Værestedet den 11. okt. sammen med projektlederen for områdefornyelsen og konsulentvirksomheden LABland aftalt at arbejder videre med hvordan processen omkring områdefornyelsen skal foregå. I den forbindelse besluttedes at der skal oprettes en slags landsbykontor, hvor der skal kan ophænges en fortløbende tidsplan og oversigter over mulige projekter og hvad der i øvrigt arbejdes på. Der blev peget på Kulturcenter Værestedet, som godt sted for dette landsbykontor, - hvilket bestyrelsen omgående tilsluttede sig.

Landsbykontoret skal fungere som en slags udstillingsvindue af processen for områdefornyelsen, og kontoret skal være tilgængelig for alle borgerne i Fjordklyngen i hele Kulturcenter Værestedets offentlige åbningstid.

Netop derfor er Værestedet godt egnet. Ud over ophængte plancher, tidsplaner mm, vil ”kontoret” være bemandet i to dage (formentlig fra 16.00 – 20.00) af projektleder Therese fra Viborg Kommune, samt Søren og/eller Anne Mette fra LABland. Udstillingen er nu etableret i den lange gang, hvor plancher og referater fra borgermøderne i Fjordklyngens 6 landsbyer udstilles.

”Landsbykontoret” havde åbent hus onsdag d. 25 oktober og holder igen åbent hus torsdag d. 23. november fra 16.00 – 20.00. Kik forbi Kulturcenter Værestedet og se, hvilke idéer der er bragt for dagens lys ved de 6 borgermøder og giv gerne Therese og LAPland dit besyv med på vejen.