Mindeord om Vagn Nielsen

 

Vagn Nielsen fotograferet ved et arrangement på Kulturcenter Værestedet i 2006, hvor Vagn sammen med de øvrige fra Husmandsholdet var med til at afsløre Låstrups slogan til "Den Gode Historie" i Møldrup Kommune. 

Mindeord om Vagn Nielsen

Vagn Nielsen (Vagn Engedal) er tirsdag aften den 4. juli stille sovet ind 88 år gammel.

Det var med stor sorg vi i Borup Idrætsforening modtog meddelelse om, at vores æresmedlem Vagn Nielsen tirsdag var sovet ind på sygehuset i Viborg.

Vagn voksede op på gården Engedal i Låstrup samen med 5 søskende, sine forældre og bedstefar.

Vagn lærte her at spille kort af sin bedstefar, som i Vagns barndom boede i den ene ende af stuehuset på Engedal.  Måske derfor blev kortspil en af Vagns store passion gennem hele livet.

Allerede som 14 årig var Vagn på arbejdsmarkedet. Her kørte Vagn mælketure for Engvejle Mejeri i Låstrup. Vagn havde ruten fra Engedal.

Alle der har kendt Vagn ved, at Vagn var meget dygtig til hovedregning. I 50erne, hvor Vagn var ude på arbejdsmarkedet var regning og flot håndskrift en anbefaling, som man kunne komme langt med. Disse egenskaber betød, at Vagn, i konkurrence med andre ansøgere, blev ansat som kontrolassistent i Låstrup - Nr. Rind kontrolforening (mælk). Her besøgte Vagn gårdene morgen og aften på de dage, hvor kørernes ydelse skulle kontrolleres. Det gav samtidig Vagn en stor berøringsflade med landmændene i området.

Efter nogle år som kontrolassistent valgte Vagn at tage imod et tilbud om at blive bestyrer hos søstrene Thorsager på Risgaard på Låstrup Nørremark. Risgaard var også dengang én af de store gårde i sognet, så det var en god attraktiv stilling.

Vagn var kommet ind i Landbruget, som han kendte så godt fra sin barndom. Han opsamlede erfaring og viden til at overtage et større landbrug. Det skulle dog vise sig, at det skulle gå anderledes. I 1963 valgte Vagn at skifte job, og efter kort tids ansættelse hos murermester Fredborg, blev han ansat på blondevæveriet Scanlace i Viborg. Først som væver, men efter kort tid, blev Vagns flair for tal genvejen til ansættelse i Scanlace administration, hvor han dygtigt havde lønningsbogholderiet som sit domæne. Det var et job Vagn var meget glad for. Især fordi tal var hans store interesse.

Mens Vagn gjorde karriere i det private erhvervsliv, brugte han dele af fritiden på at spille fodbold. Vagn var en solid venstre halfback på det berømte Husmandshold i Borup Idrætsforening i hjembyen Låstrup. Vagn var med på holdet, da Husmandsholdet rykkede op i Mesterrækken i 1953. En hjemmekamp, der blev spillet i Viborg, da der ikke var plads til tilskuerne i Låstrup. Hele 4000 tilskuere var der til den kamp. Vagn var en del af det sagnomspundne hold i en årrække til op i 60’erne.

I Borup Idrætsforening har der altid været et stærkt netværk og et godt sammenhold. Vagn var én af de personer, der var med til at opbygge dette sammenhold, og det kom til udtryk på mange måder. Vagn sad i administrationen og havde gode forbindelser hos Scanlace, så bemærkelsesværdigt mange med tilknytning til Borup Idrætsforening fik arbejde i virksomheden. Når Vagn sagde god for en mand, så kunnen man også regne med ham. Det var godt at have Vagn i sit netværk, og det blev der selvfølgelig draget nytte af.

Vagn var en mand man kunne stole på, og man meldte ikke bare afbud, hvis man var sat på hold i fodbold. Det husker fodboldkammeraterne blandt andet fra en vigtig kamp mod Nibe, hvor Vagn havde en ko med en vanskelig kælvning. Et par kammerater, heriblandt Aksel Nielsen, trådte til og hjalp med at få kalven til verden. Derefter hastede de til Nibe. Det betød godt nok, at Borup IF måtte starte med 8 spillere på banen, men alt endte godt. Kalven overlevede, og Borup endte med at komme oven på sidst i kampen.

Da Vagn stoppede som fodboldspiller, fortsatte Vagn med at være en del af idrætsforeningen. Nu i en anden rolle, idet han blev formand og ansvarlig for afholdelse af præmiewhist i Borup Idrætsforenings klubhus. Hver onsdag aften, blev der spillet kort ved bordene i kantinen. Overskuddet gik selvfølgelig til gavn for ungdomsarbejde og sammenhold i Borup Idrætsforening. Ud over præmiewhist i Borup, deltog Vagn ivrigt i bridgeturneringer, hvor han havde ry for at være en habil kortspiller, som var svær at løbe om hjørner med.

Ud over fodbold og kortspil, havde Vagn en passion for fiskeri gennem det meste af livet. Engedal ligger lige ud til Simested Å, og her var der i Vagns barndomsår rig mulighed for at fiske. Utallige er de ål, der blev fanget i ruser og andre fisk med stang i netop Simested å. I de seneste år var det put and take fiskeri, der var Vagns fortrukne. En passion, der blev dyrket sammen med Vagns bror Niels.

Vagn blev gift med Mette Thorsager i 1957, hvor parret de første år boede forskellige steder (Låstrupgård, Røgildgård, Bakkegården, i én af de nyopførte lærerboliger i Låstrup (Jytte Hansens hus) og i Fjordglimt) I 1968 overtog parret Mettes hjem Stenhøjgård på Risgårdvej 2. Her drev Vagn ejendommen frem til 2005, hvor gården blev solgt til Vagns gode kammerat Per Vejlgaard i Vejlgaarden. Per var en kammerat, som Vagn gennem alle årene havde både maskin- og arbejdsfællesskab med. Der blev ydet gensidig bistand til roeoptagning, halm- og hø kørsel og meget mere.

Mette og Vagn fik 3 sønner, hvoraf én bor i Aalestrup og de 2 øvrige i Låstrup. Mette døde efter lang tids sygdom i 1989. Et sygdomsforløb, hvor Vagn gennem mange år viste sin troskab og vilje til at hjælpe, når der var brug for det. Vagn efterlader sig ud over de 3 sønner et barnebarn. De 2 sønner i Låstrup har i fællesskab overtaget Vagns barndomshjem Engedal.

Da Vagn solgte ejendommen på Risgårdvej, flyttede han i ældrebolig i Skals, hvor han har boet godt siden da. Vagn har trods sin høje alder været åndsfrisk og velinformeret langt op i årene. 

Vagn blev udnævnt til æresmedlem i Borup Idrætsforening ved foreningens 75 års jubilæumsfest i 2011. Han deltog i den årlige medhjælperfest i klubhuset i Låstrup i årene helt frem til 2015, hvorefter han overdrog ansvaret for præmiewhisten til yngre kræfter.

Vagn begraves tirsdag den 11. juli kl. 1330 i Låstrup Kirke. Efter begravelsen er der mindesammenkomst i Låstrup Forsamlingshus.

Vores tanker går til de efterladte familiemedlemmer.

Æret være Vagns minde.

Stenhøjgård, der var rammen om Mette og Vagns liv og hjem for deres børn.