Generalforesamling i Borup Idrætsforening

Generalforsamling i klubhuset på Låstrup Stadion
mandag den 10. februar 2018 kl. 18.30

Vi starter med fælles mad fra kl. 18.00, derefter ordinær generalforsamling.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2.Formandens beretning
3. Regnskabet
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af ungdomsformand og suppleant
7. Valg af bestyrelse og 2 revisorer
8. Evt.

Forslag der ønskes behandlet skal være formand Poul Johannsen i hænde senest
4 dage før generalforsamling.

Vigtig! Kom og deltag. Det giver dig indflydelse på klubbens
fremtid.

Se Engtrampertidende 1995 på dette link. Sjovt at se, hvad klubben dengang informerede sine medlemmer om. Her er også formand Karina Lyngsøes beretning til generalforsamlingen gengivet.

Med venlig hilsen, Bestyrelsen

Annoncesponsor for dette opslag er: