Borgermøde i Låstrup Forsamlingshus

Borgermøde i Låstrup 27. januar 2020.

 

Låstrup Forsamlingshus/generalforsamling:

59 forventningsfulde gæster var mødt op til generalforsamling og borgermøde i Låstrup Forsamlingshus mandag aften. Aftenen indledtes med fællesspisning, hvor bestyrelsen og de frivillige hjælpere havde tilberedt hakkebøf med løg, kartofler og salat.  

Formand Ole Pedersen bød efter middagen velkommen til årets generalforsamling i forsamlingshuset. Han takkede indledningsvis Anne-Birgitte og Hans Kurt Tougård for levering af hakkekød og kartofler til den gode middag, som gæsterne lige havde indtaget.

Forsamlingshuset har været lejet ud 78 gange herunder til lotterispil næsten hver fredag. Det er 12 udlejninger mere end i 2018. Bestyrelsen har været mere på Facebook, og de forbedringer, der blev gennemført i 2018, er slået igennem. Blandt andet med meget billigere forbrug til lejerne.

Der er registreret 138 medlemmer mod 128 sidste år og 122 i 2017. En rigtig god fremgang på den side.

Af egne arrangementer havde forsamlingshuset dels den årlige generalforsamling med efterfølgende borgermøde i januar måned. Det var med god opbakning af 60 gæster sidste år.

Den 9. november holdt forsamlingshuset et ”liv i forsamlingshusene” arrangement. Viborg Kommune udbyder hvert år et katalog med arrangementer, som forsamlingshusene kan byde ind på. Det er mange forskellige arrangementer med musik, foredrag, cirkus og meget andet. Låstrup havde budt ind på en koncert med Erling Rask Trio. Det blev et godt arrangement med god musik og god mad.

Årets projekter var udskiftning af loft og lamper i køkken og baggang. Dette projekt blev skudt i gang med en arbejdsdag den 6. april, hvor rigtig mange mødte frem for at hjælpe med at rive det gamle loft ned. Desuden blev der renset mellem fliserne i gårdhaven og der blev gjort forårsrent i huset. I den følgende tid satte H-Byg de nye lofter op og El kontakten monterede de nye lamper. Det nye loft er akustikloft, så lyden i køkkenet er blevet meget bedre end tidligere. Desuden er det blevet meget mere lyst i køkkenet, så bestyrelsen er meget godt tilfredse med resultatet.

I det kommende år er der dilettant den 7. marts. Stykket hedder ”Hvor meget svig er der i svigerfar”. Der mangles fortsat en frivillig til at spille en mindre rolle i stykket. Hvis ikke den sidste deltager findes, er stykket i fare for at blive aflyst.

Bestyrelsen har desuden fokus på udskiftning af service og bestik. Tallerkener er ikke længere lige store og bestikket trænger. Den centrale pulje fra kommunen har i år fokus på renoveringer, så her er der ikke hjælp at hente til disse udgifter. Det er der så til montering af automatik til handicapdøren fra den store sal til parkeringspladsen. Det er en bekostelig anordning, så måske søges der penge hjem til den forbedring.

Ole takkede alle de frivillige, der har gjort en god indsats i det forløbne år. Han takkede bestyrelsen og deres ægtefæller for godt samarbejde og gode timer i det forløbne år.

Kasserer Lone Mogensen kunne oplyse, at forsamlingshusets samlede regnskab viste et overskud på 23.000 kroner. Desuden er det sidste af den gamle gæld betalt ud, så forsamlingshuset har en meget god og sund økonomi. Det kan man ifølge kassereren takke det øgede antal medlemmer, øget antal udlejninger og ikke mindst den energirenovering, som forsamlingshuset gennemgik i 2018.

Viborg Kommune har støttet forsamlingshuset med de 18.000, - kroner, som alle forsamlingshuse får. Desuden er der hentet ca. 4.500, - kroner i energiforbedringer og Den Jyske Sparekasse har givet et tilskud på 10.000, - kroner til det nye loft i køkkenet. Viborg Kommune gav også 10.000, - kroner til loftet, men dette tilskud er dog regnskabsført i 2018. Derfor har forbedringerne i køkkenet og baggangen kun kostet forsamlingshuset ca. 12.000, - kroner.

Allerede nu er det tydeligt, hvor meget strøm der spares på den energiforbedring, som forsamlingshuset har gennemgået. Der er nu varme på huset hele ugen, hvor der er mindst 16 grader ugen igennem. Det har gjort forsamlingshuset meget mere sundt og kunderne har lettere ved at varme huset op, når de lejer det. Det vises tydeligt på Borup Ifs bankospil. Forbruget ses her at være faldet med over 4.000, - kroner siden sidste år på samme antal udlejninger. Det samme gør sig gældende for de ordinære udlejninger. Forsamlingshusets egne udgifter til el har i 2019 været 5.407, - plus et årligt eftersyn af varmepumperne på 2.890, - kroner. Renoveringen har vist sig at være en god forretning både for forsamlingshuset og for lejerne.   

På valg til bestyrelsen var Lone Mogensen, Britta Vad og Inger Nielsen. Alle var villige til at modtage genvalg. De blev begge valgt uden modkandidater. Charlotte Kuhr og Anne Grethe Frederiksen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen. Morten Nielsen og Jan Rigtrup lod sig genvælge som foreningens revisorer.

Under eventuelt opfordrede Ole Pedersen alle med nøgler til forsamlingshuset til at give besked, så bestyrelsen kunne få overblik over nøglerne. Desuden opfordrede han til, at alle, der skal leje forsamlingshuset, henvender sig direkte til Britta Vad, så udlejningen bliver registreret korrekt.

Poul Johannessen tog ordet under eventuelt. Han oplyst, at han fra Lokalhistorisk Forening i Møldrup var blevet anmodet om at undersøge, om ikke en borger i Låstrup kunne tænke sig at melde sig til bestyrelsen. Låstrup hører under Lokalhistorisk Arkiv i Møldrup, og der savnes en lokalkendt person, der kunne tænke sig at være med til at modtage arkivalier fra lokale sponsorer og registrere dette materiale. Der er generalforsamling onsdag den 29. januar, hvor bestyrelsen vælges.

Poul oplyste desuden, at Lions Club i Møldrup er medudgiver af en bog, der hedder ”Barn af Himmerland”. Den kan købes for 225,- kroner i Den Jyske Sparekasse.

Dirigent Gunnar Vinther takkede for god ro og orden i forbindelse med generalforsamlingen.

Derefter var der kaffe og Æblekage.    

 

Borgermøde i Låstrup.

Låstrup Lokalråds talsmand René Storgaard Madsen tog ordet og bød velkommen til borgermødet. Han gav straks ordet videre til Eva Nielsen fra Fjordklyngerådet.

Borup Idrætsforening v. Poul Johannesen

Poul Johannesen kunne berette om et godt år i Borup Idrætsforening på det sportslige plan. Klubben har 3 herrehold, der i foråret 2020 spiller i henholdsvis serie 6, serie 5 og serie 3. Førsteholdet har gjort det godt i serie 3 i det forgangne år, trods svære modstandere. Holdet vandt dog de helt rigtige kampe og dermed en fin placering i puljen. Træner Niels Klausen er tilbage på trænerposten efter ét års pause fra trænergerningen på seniorniveau.

Kvinderne i SUB 09 havde også nogle meget svære kampe i efteråret, men de klarede skærene og blev i jyllandsserien. Klubben har skiftet træner, så Søren Offersen nu står i spidsen for kvinderne.

Vores ungdomssamarbejde med Skals og Ulbjerg under navnet SUB88 og de dertil hørende hold har også gjort det godt i det forgangne år.

Rigtig mange frivillige går ugentligt en kæmpe indsats for Borup IF. Der er lotterispil hver fredag i Låstrup Forsamlingshus. Der er præmiewhist i klubhuset om onsdage. Ved alle VFFs hjemmekampe drager 15 frivillige fra Borup IF ind og sælger pølser til tilskuere og gæster. Skulle der være nogen, der har lyst til at deltage i dette arbejde, der har ganske stor økonomisk betydning for Borup IF, så bedes disse henvende sig til Karin eller Kurt. Alle kan være med og arbejdsopgaverne tilrettes efter ønsker og ressourcer.

Her i vinterferien er der planlagt LAN partys. Det vides endnu ikke, om der bliver ét eller 2 hold i år. I de sidste 2 år har klubhuset været fyldt 2 gange. 

Borup IF holdt første lørdag i januar medhjælperfest, hvor 60 frivillige hjælpere mødte op to lod sig fejre.

Tema for byfesten i 2020 er ”Colour”, der i år afholdes i uge 27. Det skyldes igen, at vi gerne vil have byfesten væk fra den uge, hvor der afholdes Snapseting, Hærvejsløb og Hærvejsmarch i Viborg. Desuden kommer vi væk fra afslutningsfester og dimission fra div. Ungdomsinstitutioner og studenterfester ved at rykke hen i uge 27. Byfesten 2019 var igen en stor succes med mange gode aktiviteter og god opbakning til alle disse. Teltet var super udsmykket efter årets byfesttema ”Oceanet”.

I 2019 holdt SUB 09 deres 10 års jubilæum. Det blev fejret med en jubilæumsdag på Borup Stadion i juni måned. Der var arrangeret gode aktiviteter for klubbens piger, og der blev holdt fest i byfestteltet om aftenen. Igen med god opbakning fra områdets damer og gamle spillere.

Idrætsforeningen har holdet den traditionelle arbejdsdag først i juni måned, så stadion har kunnet være fin og klar til byfesten. I 2019 var der igen god opbakning til dette arrangement, hvor læhegn blev beskåret. Alle klubbens rum blev rengjorte, grønne områder blev rengjort, sponsortavler blev rengjort, hække klippet og årets Sankt hans bål blev stablet.

Her i efteråret har idrætsforeningen taget den gamle legeplads ned. Den havde 26 år på bagen og trængte til udskiftning. Det nye udstyr er købt og ligger klar til montage, når vejret tillader det. Der bliver brug for frivillige hænder til denne opgave. Følg med på hjemmeside og nyhedsbrev, hvor indkaldelse til det arbejde vil komme.

Endelig skal det gamle tag på klubhuset skiftes. Det er lagt op i de år, hvor der blev produceret dårlige tagplader. Derfor skal disse plader nu skiftes. Der skal lægges mere isolering på loftet og de sidste 4 gamle vinduer skiftes. Viborg Kommune bidrager med 73 procent til dette arbejde.

I 2019 har klubben holdt ugentlige bankospil i Låstrup Forsamlingshus i 50 år. Det blev fejret med gratis mad til alle spillerne i byfestugen og den 13. december blev der holdt en form for retrobanko, hvor der var doblet op på alle kødgevinster.

2 gange om året er der et arrangement i klubhuset under navnet ”4. halvleg”. Tidligere og nuværende fodboldspillere over 50 år kan deltage i dette sociale arrangement med spisning og aktiviteter. Igen i år har dette været holdt med god succes.

Borup IF holdt igen i 2019 det traditionsrige Jule fodboldstævne for hele familien. Igen med god opbakning fra områdets familier. En hyggelig dag med gode aktiviteter.

Interesserede kan følge med i Borup Idrætsforening virke på Borup Idrætsforening hjemmeside og i nyhedsbrevet, som næsten hver uge udgives af Morten Nielsen. Disse 2 steder er der ugentligt opdateringer med nyheder for medlemmer og interesserede.

Mandag den 10. februar kl. 1800 er der generalforsamling i Borup Idrætsforening med gratis spisning. Alle er velkomne til at komme og få indflydelse på foreningen.

Menighedsrådet v. Jeanette Kvist Damgaard

Jeanette oplyste, at årets julegudstjeneste igen trak fulde huse. Det var nok også den eneste egentlige gudstjeneste, der kunne det.

Der har været gode kirkekoncerter og en mindegudstjeneste for den engelske flyvers 75 års jubilæum. Godt besøgte arrangementer med god opbakning.

Der holdes gudstjeneste i Låstrup 1-2 gange om måneden, men det er bestemt ikke noget tilløbsstykke. Menighedsrådet håber derfor, at der kommer gode idéer til arrangementer i kirken. Alternativt kan kirken ændres til en lejlighedskirke, der kun er åben til dåb, konfirmation, bryllup og begravelse.

I 2020 er der valg til menighedsrådet. Låstrup har 4 pladser, og der er opstilling til valget i august måned. Alle interesserede kan henvende sig og høre om mulighederne hos Jeanette.

Engparken v. Per Damgaard:

Der holdes fortsat møde hver lørdag kl. 1100, hvor der ofte deles en øl eller 2. Der er fortsat god opbakning til møderne, de er rigtig hyggelige. Alle er velkomne til at kikke forbi.

I 2019 er hytten desuden blevet indtaget af byens kvinder, der den første tirsdag i hver måned mødes til frit samvær kl. 1600. Igen er alle kvinder velkomne.

Per oplyste desuden, at der ved borgermødet den 28. oktober blev foreslået, at der skulle etableres strøm og varme i hytten. Det forslag arbejder folkene bag hytten selv videre med, så det skal der ikke nedsættes en gruppe over.

Kulturcenter Værestedet ved Ole Kruse

Ole Kruse deltog i borgermødet fra Kulturcenter Værestedet.

Han fortalte om Kulturcenter Værestedets mange gode tilbud til byens borgere og til besøgende udefra. Der er dagligt åbent i kulturcenterets mange værksteder, og mange mødes på stedet for at hygge sig og have fælles aktiviteter. Årligt besøges Kulturcenter Værestedet af 10-12.000 personer, hvilket bestyrelsen er meget stolte af.

Der er rigtig mange frivillige hjælpere tilknyttet Kulturcenter Værestedet. Disse blev i sidste weekend fejret med den årlige nytårskur, hvor 39 frivillige og bestyrelsen med ægtefæller deltog i en hyggelig dag med en god frokost og sang fra højskolesangbogen. Ole oplyste, at bestyrelsen desværre havde glemt det vigtige VOFU udvalg. Mere om det senere.

På tavlen i forhallen kan besøgende se, hvor mange aktiviteter, der hver uge tager sit udgangspunkt fra Kulturcenter Værestedet. Det er aktiviteter som billard, yoga, mandeyoga, samtalecafé, vævning, IT-hold, nørdleklub, børneklub, flere madklubber, hvolrissmedene, kunstnergruppen Nordlys, Fjordklyngen Cykelklub, Fjordklyngen sekretariat, brasiliansk jiu-jitsu, trædrejning, klargøring af Værestedets sjægt Jonna som nogle af de aktiviteter, der er i god gænge.

Kulturcenteret holder jævnligt fællesspisninger, luciaoptog, fastelavn og flere andre fester. Desuden er Kulturcenter Værestedet hjemsted lejrskoler, træningslejre, familiesammenkomster og private fester.

Kulturcenter Værestedet holder generalforsamling den 12. marts 2020, kl. 1900. Alle opfordres til at dukke op og give sine idéer og forslag til kende. Den siddende bestyrelse genopstiller, så det skal ikke afholde nogen fra at møde op og give deres besyv med.

Kulturcenter Værestedet tog i 2019 initiativ til at holde ”Naturens Dag”. Igen et godt arrangement for hele familien. Der var plads til flere, men generelt var det en rigtig god dag, der gentages fremover, hvert år. Inviter familie og venner med, når dagen igen løber af stablen senere på året.

Ole opfordrede byens borgere til at huske at forny det årlige støttemedlemsskab, som koster 200 kroner.

Den 4. februar starter en ny serie på 7 streaminger af foredrag fra Aarhus Universitet, så der er gode muligheder for at få aktiviteter i gang på Kulturcenter Værestedet.

Fra den 19. februar starter et nyt initiativ. Det er fyraftensfællessang fra kl. 1630 til kl. 1715. Værestedet håber, at rigtig mange har lyst til at mødes for at få sunget nogle sange i fællesskab. Det er så livsbekræftende at synge.

I det forløbne år har Spar Nord Fonden doneret 10.000 kroner til nyt AV udstyr. Den Jyske Sparekasse har doneret 7.000, - til samme. Derfor er gymnastiksalen nu forsynet med nyt lydanlæg med fast monterede højttalere og speakeranlæg. Dertil en ny projektor, så der nu er 2 projektorer til rådighed på Kulturcenteret.

Ud over disse driftsmæssige aktiviteter arbejdes der med Fjordklyngens områdefornyelse, hvor en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Fjordklyngerådet inkl. Fjordklyngens øvrige byer, Lokalrådet, Brugergrupper, Ildsjæle, Bestyrelse og Tilde, der er Værestedets daglige leder, prøver at skrive ned, hvilke aktiviteter, der ønskes i fremtiden, og hvad der skal laves, for at det kan gå i opfyldelsen.

Leif Nielsen fra VOFU udvalget forklarede, at VOFU står for Værestedets Område Fornyelses Udvalg. Udvalget har faktisk ændret navn til ”Projekt Mødested i Fjordklyngen”, da det nye værested skal være hele Fjordklyngens samlingssted. Udvalget er i øjeblikket ved at omdanne alle de mange idéer og input til konkrete planer. Realdania har udvalgt projektet til at kunne få støtte til arkitekthjælp. Derfor er der i øjeblikket udvalgt 3 arkitektfirmaer, der skal komme med deres idéer til, hvordan den gamle skole skal bygges om. De 3 arkitektkontorer kommer på rundvisning i den nærmeste fremtid, så de kan komme med deres forslag.

Gruppen består af Tilde Munkholm, Jakob Kjærsgaard, Leif Nielsen, Bodil Risdal, Ole Pedersen, René Madsen, Preben Amnitzbøll, Kiri Elkjær og Eva Nielsen.

Fjordklyngen v. Eva Nielsen:

Der blev gjort rede for Fjordklyngens fokuspunkter og arrangementer i 2019. Herunder Muslingefestival i Sundstrup, som gentages den 16. maj i 2020. Alle opfordres til at støtte op om festen, der er et godt vindue udadtil for hele Fjordklyngens område. Der vil igen i år blive spurgt om frivillig hjælp til arrangementer som i de 3 foregående år. Herom kommer der information via Låstrup Lokalråd.

Fjordklyngen fik i 2018 taget hul på en omfattende områdefornyelse af hele området i og mellem de 6 byer. Projektet med fornyelse af Kulturcenter Værestedet er én af disse projekter ligesom fornyelse af Den Gamle Kirkesti er et andet. Dette projekt er i øjeblikket kommet til den fase, hvor der søges penge hjem til de idéer, der er fremkommet i den indledende fase.

Andre projekter i områdefornyelse er etablering af legeplads i Byparken i Skringstrup. Den blev indviet sidste år, så Skringstrup har nu en funklende ny legeplads med plads til børn og voksne. Et dejligt område i tilknytning til Bypark og forsamlingshus.

I Ulbjerg blev krudtet fra områdefornyelsen brugt på at skyde en ny legeplads i gang ved Ulbjergs klubhus. Det er et projekt, der er startet og støttet via Fjordklyngens områdefornyelse.

I Nr.Rind er de frivillige langt henne i at forbedre Nr.Rind Forsamlingshus med nyt køkken, depotrum og redskabsrum bag forsamlingshuset. Det skulle give plads til et ekstra mødested i det gamle frysehus på parkeringspladsen ved forsamlingshuset. Alt sammen startet ved Fjordklyngens områdefornyelsesplaner.

I Skals arbejdes med at etablere en bypark mellem Vesterled/Vestervænget og Nordentoften.

Sundstrup har netop holdt de indledende møder med kommunen om etablering af en ny havneplads og en ny strand ved Spejderklinten. Strand og bådebro skulle have ligget ud for Ulbjerg Camping, men da vandkvaliteten ikke er i orden i det område, flyttes projektet måske til Spejderklinten tættere på Sundstrup. På havnen var det meningen, at der skulle laves plads til vinterbadere mv. Mere om det i de kommende år.

Andre projekter er også i venteposition. Det gælder f.eks. adgang til vandet på Nederhede, i Kærby og i Lynderup.

Eva oplyste, at ét af fokuspunkterne for 2019 var at højne informationsniveauet. Derfor laves der nu et Fjordklyngemagasin, der husstandsomdeles hvert kvartal. Det betales af annonceindtægter. Oplaget er 2.000 blade. Første udgave forventes at blive på 48 sider med information om aktiviteter i hele Fjordklyngen. Der er tilknyttet en journalist Jeanette Lund til bladet i opstartsfasen, men der skrives også historier af lokale skribenter. Bl.a. har Eva selv skrevet en artikel om opstart af kvindemøderne i Enghaven Hytte og Morten har skrevet et stykke om sagnet med jætterne i Låstrup. Låstrup skal have 2 personer med i redaktionen. Eva og Jacob Kjærsgaard sidder i øjeblikket i redaktionen. Jacob er fotograf, så der kan godt være plads til en frivillig mere, der kunne komme med idéer til bladet. Ikke nødvendigvis til at skrive artiklerne, men mere til at give idéer.

Eva slog også et slag for Fjordklyngebussen, der holder på Kulturcenter Værestedet. Bussen skal bruges, hvis vi fortsat skal have den til rådighed. Registrering som bruger kan måske godt føles lidt tung, men Morten Nielsen vil rigtig gerne hjælpe med registreringen, og når først det er lavet, så er bussen meget enkel at leje og bruge. Dertil til rimelige priser. Lokalrådet har foreløbig brugt bussen til at køre rundt til Fjordklyngens arrangementer under navnet ”Kend Din Fjordklynge” og Borup IF har brugt bussen til at køre til fodboldkampe i damerækken og i herrernes serie 3.

”Kend Din Fjordklynge” er et nyt tiltag fra Fjordklyngens side. Senest med 108 deltagere i Skals i søndags, hvor deltagerne gik 5 kilometer, fik et par historier om området og sluttede af med gratis kaffe og kage sponseret af Fjordklyngen. Næste gang arrangeres af Låstrup. Her starter turen på parkeringspladsen på Borup Hede. Morten Nielsen er gå-vært. Han oplyste, at turen bliver 5 kilometer med mulighed for at skyde genvej for dem, der måtte synes, at det er for langt. Alle opfordres til at møde op på Borup hede søndag den 23. februar kl. 1000.

Ud over Eva sidder Flemming Lund i Fjordklyngerådet.

 

Låstrup Lokalråd v. Rene Storgaard Madsen

2019 bød for lokalrådet på følgende arrangementer:

Affaldsindsamling blev i 2019 afviklet den 31. marts. Hvert år møder op mod 40 borgere frem for at hjælpe med at holde vores lokalområde indbydende og fri for affald. Vi opfordrer alle til at møde op til affaldsindsamlingen i 2020. Tid og sted bekendtgøres på hjemmeside og via nyhedsbrev.  Det er hyggeligt at gå en tur på 1½ - 2 timer, eller hvad man selv synes, at der er kræfter til. Der holdes også affaldsindsamling i 2020. Dato og tidspunkt for dette arrangement meldes ud via nyhedsbrev og hjemmeside.

I samarbejde med byfestudvalget har Låstrup Lokalråd afviklet årets Sct. Hans bål. Årets båltaler var Mona Sloth fra Lokalhistorisk Arkiv. 150 var mødt frem til en hyggelig aften på Borup Stadion, hvor heksen traditionen tro blev futtet af og sendt til Bloksbjerg.

Første søndag i advent var der juletræstænding i forbindelse med gudstjenesten i Låstrup Kirke. Lokalrådet v. René Madsen stod for gløgg og æbleskiver i våbenhuset og juletræstænding i Enghaven. Der var plads til flere, men det var en hyggelig eftermiddag for dem, der deltog.

Møde med Landdistriktsudvalget:

I Låstrup var der den 8. januar arrangeret møde med Landdistriktsudvalget fra Viborg Kommune. Det blev et rigtig godt møde med god opbakning. Det var et fælles arrangement med Nr.Rind. Vi foreslog, at følgende emner blev taget op ved bordene med politikerne.

 • Restriktioner på byggegrunde
 • Nedrivning af bygninger i landsbyer og i det åbne land
 • Regler for etablering af virksomheder i det åbne land.
 • Støtte til bevarelse af vores børnepasningsmuligheder i Låstrup og i andre mindre byer.
 • Støtte til Skovbørnehaven Skovly
 • Opbakning fra kommunen til Borup Idrætsforening
 • Vores opbakning til Fjordklyngens arbejde.

Byfornyelse i Låstrup:

Mødet med Landdistriktsudvalget i januar førte et nyt projekt med sig. Låstrup blev opfordret til at deltage i et byfornyelsesprogram. Derfor var der et velbesøgt borgermøde i Låstrup Forsamlingshus igen den 28. oktober, hvor borgernes ønsker, som til dels er nævnt ovenfor, blev registreret af Viborg Kommune. Denne proces er i gang, og der holdes møde med repræsentanter fra Viborg Kommune i uge 8, hvor den endelige køreplan fastlægges.

Borgerne gav ved mødet den 28. oktober deres besyv med. Dels ved at sætte ord på ønsker og idéer. Borgerne fik desuden uddelt en række stjerner og hjerter, som skulle fordeles på disse idéer. Derfor står vi nu med en bruttoliste over, hvad borgerne synes, skal prioriteres. Dels til kommunen og dels til lokale borgere. En stjerne på et projekt var en stemme på, at Viborg Kommune skulle arbejde videre med idéen, og et hjerte var en stemme på, at borgerne burde gøre mere ved projektet.

Låstrup Lokalråd har førstebehandlet listen og har forbehandlet borgernes ønsker. René remsede kommunens og lokalrådets opsummering af idéerne op:

Stjerner:

 • Der skal kikkes på Vieland. Det er Lokalrådets opfattelse, at Vieland er bygget som et offentligt forsøgsprojekt, der som det ser ud i øjeblikket, er mislykket. Derfor mener vi også, at det offentlige bør rydde op efter sig. I første omgang ved at købe hele området, hvis det kommer til salg og i anden omgang ved enten at rive bygningerne ned eller ved at sørge for, at de tilknyttes et boligselskab, der har kræfter til at opdatere bygningerne til noget tidssvarende.
 • Venstresvingsbane ved indkørsel til Skals. Låstrup Lokalråd slår dette punkt sammen med et punkt om oversigtsforholdene ved udkørsel fra Låstrupvej. Begge punkter vedrører trafiksikkerhed ved kørsel til og fra Løgstørvej og bør behandles af kommunen.
 • Mange havde givet Borup Idrætsforenings ansøgning om en multihytte på Borup Stadion stjerner. Borgerne i Låstrup i almindelighed og Borup Idrætsforening i særdeleshed føler sig uretfærdigt behandlet af Viborg Kommunes Miljø og Teknikudvalg, der sagde nej til multihytten med henvisning til beskyttelse af den gravhøj, der ligger midt på stadion. Dette punkt har Borup Idrætsforening dog selv indbragt en berettiget klage over til klagenævnet. Derfor er dette punkt nok låst af den almindelige sagsbehandling i den slags sager.
 • Mange havde sat stjerner ved 2 stiprojekter henholdsvis nord og syd om byen. Det er dog Låstrup Lokalråds holdning, at kommunen næppe vil indgå i arbejdet med at lave stier i Låstrup. Disse punkter har også fået mange hjerter. Derfor henvises til punktet med hjerter herunder.
 • Nedrivning af det gamle mejeri og den gamle smedje har også scoret mange stjerner. Lokalrådet bringer emnet på bane, når der i uge 8 holdes møde med Viborg Kommune.
 • Ændring af lokalplanen vedr. byggegrunde på Låstrupbakken har også fået stjerner. Det har ligget i hele projektet med byfornyelse, at dette punkt skulle behandles i forbindelse med byfornyelsen. Derfor tages dette emne op med kommunen. Både henset til Viborg Kommunes restriktive holdning til beskyttelseslinjen omkring gravhøjen. Denne berører 3 af de 5 udstykkede grunde.
 • Et punkt vedrører ændring af chikaner til bump eller evt. stærekasser til trafikmåling. Sidstnævnte må ifølge lokalrådet siges at være et skud forbi mål, men lokalrådet vil drøfte med kommunen, om chikanen i den østlige ende af Låstrup evt. kan ændres til et bump lidt længere ude af byen.
 • Endelig er det foreslået, at der skal plantes allé eller vejtræer langs Låstrupvej fra Enghaven til Løgstørvej. På samme måde som ved forsamlingshuset. Vi vil spørge kommunen om mulighed for dette.

Hjerter:

 • De 2 punkter med etablering af stisystemer har fået rigtig mange hjerter og desuden stjerner. Derfor er det lokalrådets opfattelse, at en arbejdsgruppe kan arbejde videre med dette projekt. Interesserede kan melde sig til lokalrådet, så vi kan få startet en arbejdsgruppe op. Henvendelse vedr. dette til Morten Nielsen.
 • Information og velkomst til nye borgere er også et punkt med mange hjerter. Lokalrådet er allerede ved at planlægge et tilflytterarrangement på Borup Stadion i ugen op til byfesten 2020, hvor byfestteltet er til rådighed, så det kan anvendes. Mere om dette senere.
 • Etablering af strøm og varme i hytten i Enghaven har også scoret mange hjerter. Brugerne af hytten har taget dette punkt til sig, så det varetages af brugerne, hvordan og hvilke ønsker der er til dette.
 • Et punkt vedrører dannelse af et græsningslaug i Låstrup og omegn. Der er ikke skrevet noget om, hvorvidt det er kvæg, får, lamaer, elge eller heste. Idéen er fin, så interesserede kan igen melde sig til Morten, som vil sammensætte en arbejdsgruppe til at undersøge behov og muligheder.
 • Et forslag om at lave vartegn til vores byskilte har også fået hjerter. Dette punkt kolliderer dog med et projekt i Fjordklyngen, der også har en idé om fælles look på byskilte og vartegn. Vi afventer udmelding herfra.
 • Mountainbikeruten er foreslået promoveret som vandrerute. Morten oplyste, at de personer, der har lavet aftalerne med lodsejerne, skal ind over et sådant forslag, idet det skal sikres, at det ikke går imod, hvad de har lovet lodsejerne. Derfor må dette punkt også behandles i Fjordklyngeregi.
 • Det har desuden været et ønske at få de unge i tale. Det overvejes, hvordan dette punkt skal gribes an. Evt. i forbindelse med omforandringer på Værestedet.

Lokaldysten:

Morten Nielsen tog ordet. Han oplyste, at Låstrup og Nr.Rind i 2019 vandt Lokaldysten i Viborg Kommune stort. De 2 byer deltager igen i 2020 i Lokaldysten sammen. Arrangementet bliver igen i Nr.Rind. Denne gang onsdag den 20. maj 2020.

Kommunikation:

Låstrup Lokalråd hjælper med at kommunikere arrangementer og initiativer ud til befolkningen i Låstrup. Det sker f.eks. på Borup Idrætsforening hjemmeside, der årligt har 100.000 besøg. Hjemmesiden er fælles for Låstrup og Borup IF. Desuden blev der etableret en facebookgruppe for Låstrup på Facebook. Den har nu fået 217 følgere, og der blev lavet 238 opslag på siden sidste år.

Desuden udgives en fælles nyhedsmail fra Borup IF og Låstrup Lokalråd. Nyhedsmailen sendes hver uge ud til 294 unikke mailadresser og desuden lægges den op på Låstrup/Borup Ifs hjemmeside.

Slut på et godt borgermøde med mange gode informationer.

Se hele referatet i PDF udgave via dette link. 

Referent

Morten Nielsen

Tlf. 41783523