Fælles søndags-vandretur i Låstrup

De 13 deltagere ses her på toppen af Vejlebakken i strid blæst. 

Vejrudsigten søndag den 9. februar bød på vindstød af stormstyrke og regn i rigelige mængder. Ikke just vejr til en vandretur med lokale historier på vandring i Låstrup. Sådan skulle det imidlertid ikke gå. Hele 13 lokale borgere vågede sig ud i uvejret, som dog ikke var helt så slemt, som vejrudsigten havde forudsagt. I Hvert fald ikke fra kl. 10 til 12.

Dagens planlagte tur var rundtur i Låstrup, så alle begav sig på gåben i modvind hen gennem Låstrup. Først til Borup Stadion, hvor planerne for den nye legeplads blev vist. Legepladsudstyret er allerede indkøbt, så idrætsforeningen venter bare på godt vejr og tørt føre, så begynder arbejdet med at stille de 3 legeområder op. Dels et legestativ til de mindre børn, dels et legestativ til ældre børn og dels et dobbelt gyngestativ. Der er endnu ikke kommet svar på den klage, som idrætsforeningen har lavet over Viborg Kommunes Klima og Miljøudvalgs afslag på dispensation fra naturbeskyttelseslovens regler om beskyttelse af fortidsminder. Derfor har idrætsforeningen ikke fået lov til at bore 12 stolpehuller, så en multihytte kan stilles op ved siden af legepladsen.

Efter besøg og rundvisning på Borup Stadion gik turen videre til Vejlebakken. Her kunne Morten fortælle, at Vejlebakken netop har haft 60 års jubilæum. I 1959 blev de første huse bygget på Vejlebakken. Det er de huse, der har udkørsel til Kærbyvej. Hurtigt kom der flere huse til, så der nu kun er én ubebygget byggegrund tilbage på den udstykning. Langt de fleste af husene blev bygget af landmænd, der havde solgt gården i Låstrup, Vie, Lynderup, Borup og Nr.Rind. Et enkelt af dem endda med en egentlig aftægtskontrakt. Anders Christian og Andrea, der byggede Vejlebakken 5, havde indtil da ejet Parcelgården, der er det nuværende Løgstørvej 58. Ved salget af gården fulgte der en kontrakt på levering af mælk, fjærkræ, kød og tørv til huset på Vejlebakken.

Deltageren gik til det fredede areal omkring gravhøjen på toppen af Vejlebakken. Området tilhører Risgården og har i 40 år ligget hen som udyrket overdrev og beboerne på Vejlebakken har brugt det som fællesareal til hundeluftning og børneleg. Herfra er der den smukkeste udsigt over Hjarbæk Fjord og Simested Ådal. Som bekendt hører udsigt og blæst uløseligt sammen. Derfor var det ikke just dagen, hvor udsigten skulle nydes.

Fra Vejlebakken gik turen via Risgårdens mark til Høghøje. Den ene af disse gravhøje kaldes af de lokale for ”Paddehatten”. Tilnavnet har gravhøjen fået for mange år siden, da kreaturer græssede omkring gravhøjen og trådte kanterne ned, så den fik form af en paddehat.  Ole Kruse kunne her fortælle, at han og Jacob de sidste 2 år havde hentet juletræ til Enghaven i skoven her og først senere fandt ud af, at træerne på marken tilhører Karl Otto i stedet for Poul Børge, som havde lovet at levere træerne. Karl Otto er underrettet, og han har velvilligt sponseret træerne med tilbagevirkende kraft. Tak til ham for den velvillige indstilling til de frivilliges fejltagelse.

Fra Høghøje gik turen til gården Christiansminde. Herfra over Løgstørvej til Vestergaard og videre over Vieland til Kulturcenter Værestedet, hvor Stephan hade medbragt kaffe og fødselsdagskage til deltagerne. Kage og kaffe blev velfortjent indtaget i Fjordklyngens Cykelklubs klublokale i den gamle skolegård.

Næste vandretur er søndag den 23. februar, hvor det er Låstrups tur til at arrangere ”Kend din Fjordklynge”. Udgangspunkt for denne tur er parkeringspladsen midt på Borup Hede kl. 1000. Her er der planlagt en tur på ca. 5 kilometer, men med mulighed for at skyde genvej, hvis nogen vil have en kortere tur.

Vel mødt til mere socialt samvær i Låstrup.