75 års dagen for Flystyrt i Låstrup markeres 15. oktober

Den 15. oktober 1944 faldt der en allieret Lancaster flyvende fæstning ned i Låstrup. I den forbindelse omkom 7 soldater fra Skotland og Canada i styrtet og i den efterfølgende brand i flyet. Det er nok Låstrups indtil dato mest omtalte begivenhed, der har trukket lange spor i erindringen blandt de borgere, der levede dengang, men også blandt andre mennesker, der i efterkrigsårene har villet mindes de unge mænd, der satte deres liv til, for at vi i hele Europa kunne befries for nazismens svøbe.

Tirsdag den 15. oktober 2019 arrangeres der mindedag for de faldne i Låstrup. Dels holdes der en kort mindegudstjeneste i Låstrup Kirke kl. 1900, der lægges en krans på flyvergraven og dels holder Henry Nielsen kl. 2000 foredrag på Kulturcenter Værstedet i umiddelbar forlængelse af gudstjenesten. Endelig vil lokalhistorisk forening lave en udstilling om flystyrtet. 

Henry Nielsen, der holder foredraget, er født og opvokset i Låstrup. Han var 4 år dengang flyet faldt ned, så han var kun en lille dreng, da den store begivenhed skete. Alligevel har han gjort sig observationer, og han har undret sig over sine forældres handlinger i en grad, så han har skrevet et afsnit om flystyrtet i sine erindringer. Henry er lektor emeritus ved Center for Videnskabsstudier på Aarhus Universitet. Han har derfor krydret sine egne erindringer om flystyrtet med en videnskabelig indsamling af vidnesberetninger, avisartikler, omtaler og andre historiske kilder.

Henry Nielsen har sammensat foredraget under navnet "I et brus af ild gik flyverne i døden". Titlen er "lånt" fra vidnet Lambertsens vidnesberetning i Viborg Stifts Folkeblad den 12. oktober 1945, da étårsdagen skulle markeres. 

Lokalhistorisk Arkiv i Møldtrup udstiller sit righoldige materiale om flystyrtet. Udstillingen kan ses på Kulturcenter Værstedet i Låstrup. Tidspunkt og udstrækning for udstillingen offentliggøres senere.