Første arbejdsdag på Borup IFs nye legeplads

Vejrudsigten for efterårsferien havde lydt på storm og regnvejr. Pludselig var der alligevel godt vejr, tørt med sol, så hvorfor ikke lave en spontan arbejdsdag, så der kan komme gang i den nye legeplads på Borup stadion. 

Arbejdet med legepladsen er betydeligt forsinket, men nu ser det ud til, at der endelig kommer skred i tingene. 

Legepladsudvalget var ellers klar til at sætte i værk i foråret. Pengene til alle elementerne var søgt hjem, så der mangelde alene kommunens byggetilladlese. Der blev søgt om tilladelse til 3 forskellige legepladselementer og en multihytte, så man i tørvejr kunne spise sin madpakke i forbindelse med besøg på legepladsen. Byggetilladelsen blev søgt den 15. april og med Viborg Kommunes melding om en sagsbehandlingtid på 1 til 2 måneder, håbede vi på at få gang i legepladsbyggeriet inden og i sommerferien. Sådan skulle det dog ikke gå. 

Se info om legepladsen via dette link. 

Forvaltningen meldte ud, at de ikke turde give en administrativ byggetilladelse, da der ligger en gravhøj, der kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18. Den paragraf omhandler beskyttelse af indkik til og udkik fra en gravhøj, samt beskyttelse af jordlagene op til 100 meter rundt om gravhøjen. Vores byggeansøgning skulle derfor behandles i Teknik og Miljøudvalget, hvilket første kunne ske efter sommerferien, da det først var muligt at få sagen behandlet på et møde den 16. august. Det var selvfølgelig ærgerligt, men vi var fortrøstningsfulde, for i Teknik og Miljøudvlaget sidder 5 politikere, hvoraf Kurt Johansen fra Ulbjerg og Stine Damborg Hust fra Skals kender til Borup Idrætsforenings specielle situation med gravhøjen midt på vores stadionområde. 

Forvalgtningen lagde sagen åbent op og oplyste objektivt, at Borup Idrætsforening ikke har mulighed for at lægge legepladsen andre steder, da hele vores stadionområde er dækket af den 100 meters beskyttelseszone. Det var derfor helt op til politikerne, om der skulle gives dispensation, så der kunne udstedes byggetilladelse. 

Vores forundring var stor, da Viborg Kommune meddelte, at der alene kunne meddeles dispensation til de 3 forskellige legepladser, mens der ikke kunne meddeles dispensation til opførelse af en multihytte. Det er ikke specificeret ud, hvad der har fået politikerne til at sige nej, men da multihytten ligger på bagsiden af gravhøjen skjult bag legeplads og træer, kan det næppe være ind- og udkik, der har gjort udslaget. Derfor må det være de 12 stolpehuller, som politikerne frygter rammer kulturhistoriske fortidsminder, der på den måde vil gå tabt. De 3 legepladser ligger alle på et område, hvor der indtil nu har ligget legeplads og gyngestativ. Der blev givet dispensation til legepladsen på de områder fra Viborg Kommune tilbage i 2007. 

Borup Idrætsforening har klaget over, at Viborg Kommune ikke har givet dispensation til opførelse af multihytten. Det forventes at tage 8 måneder at få klagebehandlet sagen. Den forsinkede legeplads har desværre haft den uheldige konsekvens, at vi har måttet tilbagebetale 63.500 kroner af de penge, som vi havde søgt i tilskud til legepladsen. Vi kan ikke overholde tilskudsgiverens regler om slutdato på byggeriet.

Multihytten står på stand by et stykke tid, men de 3 legepladser kan snart gå videre. Der mangles kun få detaljer, inden Viborg Kommune kan meddele byggetilladelse, og det skulle snart være på plads. 

Vores leverandør af legepladsen er Skals Murer og Entreprenørforretning via Nikostine i Viborg. De har oplyst, at de forventer, at legepladselementerne kan være klar til afhentning i uge 45. Derefter burde vi være klar til at bygge de nye legepladser. 

Borup Idrætsforening tror nu så meget på, at vi kommer i gang med at skifte legepladserne, at vi tør gå i gang med at tage den 26 år gamle legeplads ned. Det var det arbejde, der startede i dag, hvor hele den gamle legeplads blev pillet ned, så der kan graves ud til den nye. Næste projekt er at pille gyngestativet ned, da der på det område dels skal stå et legestativ til større børn og et gyngestativ. 

Arbejdet gik over al forventning. Den gamle legeplads blev pillet ned på én dag. Vi er tilbage på sporet og ser fremad. Vi håber dog fortsat at få medhold i klagen, for vi synes, at vi har en så speciel situation i Borup IF, at kommunen burde have bevilget dispensation, så der kunne bores 12 stolpehuller. 

Arbejdet med at stille de 3 nye legepladser op, skal foregå ved frivilligt arbejde. Idrætsforeningen håber på god opbakning til de arbejdsdage, der planlægges nærmere, når vi kender omfanget. Vi håber dog, at vores frivillige hjælpere vil sætte kryds i kalenderen i weekenderne umiddelbart efter uge 45. 

Interesserede kan se vores klage via dette link. 

Supplerende oplysninger til klagen.

Legepladsen ryddet, så der kan graves ud til den nye legeplads til små børn. Denne legeplads kommer til at stå præcist, hvor den gamle legeplads lå. Altså op til 5 meter fra gravhøjen. 

Annoncesponsor for dette opslag er: