Konstituering af bestyrelsen i Borup Idrætsforening

Ved den ordinære generalforsamling i Borup Idrætsforening den 11. februar 2019 blev foreningens nye bestyrelse valgt. Anna-Katrine Mikkelsen blev nyvalgt og der var gensyn til Lars Justesen, der efter 2 års pause igen er valgt ind i bestyrelsen. Kenni Elkjær og Paw Brøns gik ud af bestyrelsen, men fortsætter med deres udvalgsposter i henholdsvis sponsorudvalg, økonomiudvalg (Kenni) og byfestudvalg (Paw).

 

Ved bestyrelsesmøde tirsdag den 25. februar, konstituerede bestyrelsen sig, og de forskellige ansvarsområder blev fordelt mellem bestyrelsens medlemmer. Desuden blev der taget hul på planlægning af den kommende sæsons arbejde.

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand                                        Poul Johannessen

Næstformand                                Lars Justesen

Kasserer                                       Majbritt Skovgaard Møller

Sekretær                                       Morten Nielsen

Desuden blev der til alle bestående og nye underudvalg udpeget et eller flere bestyrelsesmedlemmer som ansvarlig for kontakt til underudvalget. Bestyrelsesmedlemmer er således ikke nødvendigvis en del af underudvalget, men er den person i bestyrelsen, som et eventuelt udvalg henvender sig til.

SUB88 udvalg                               Karin Elkjær (vælges på generalforsamling)

SUB88 udvalg suppleant               Gitte Elkjær Jensen (vælges på generalforsamling)

Fodboldudvalg                             Joachim Hvid og Majbritt Skovgaard Møller

Dameudvalg                                 Maria Svenningsen og Majbritt Skovgaard Møller

Sponsorudvalg                             Lars Justesen

Persondataansvarlig                    Majbritt Skovgaard Møller

Børnefodbold fredag                    Karin Elkjær og Anna-Katrine Mikkelsen

Byfestudvalg                                Joachim Hvid

Lotterispil/præmiewhist               Poul Johannessen

Materialeindkøb                          Jørgen Nielsen

Vedligehold/kridtere                   Jørgen Nielsen

Rengøring af klubhus                  Majbritt Skovgaard Møller

PR/hjemmeside/facebook            Morten Nielsen og Maria Svenningsen

Kantine indkøb                           Karin Elkjær

Kantine frivillige hjælpere           Morten Nielsen

Kioskansvarlig VFF                     Karin Elkjær

Julestævne                                Fodboldudvalget v Maria Svenningsen

LAN Party                                   Joachim Hvid og (Morten Nielsen)

Målaktier                                    Lars Justesen

Hjemmekampe (Grill mv.)            Lars Justesen

Kampprogram                             Fodboldudvalget v. Joachim Hvid

Fokuspunkter for bestyrelsesarbejdet er etablering af en ny legeplads og udskiftning af taget på den gamle del af klubhuset inkl. yderligere isolering og udskiftning af de sidste vinduer til mere energirigtige typer. .

Bestyrelsen glæder sig til at komme i gang med arbejdet og opfordrer alle med gode idéer på ovenstående punkter til at henvende sig til bestyrelsen.

Se kontaktoplysninger på den nye bestyrelse på dette link. 

Annoncesponsor for dette opslag er: