Poul Johannessen indstillet til "Årets Idrætsleder" i Viborg Kommune

Borup Idrætsforenings formand Poul Johannessen er i 2019 indstillet til "Årets Idrætsleder" i Viborg Kommune. Han har gennem en hel generation arbejdet stabilt for Borup Idrætsforening, og det har ført til indstillingen til den ærefulde titel. 

Poul er én af 5 foreskellige idrætsledere, der blandt de mange indstillede ledere i 2019, er nomineret til prisen. Prisen uddeles ved Viborg Idrætsråds årsmøde den 30. april i Loungen på Viborg Stadion. Spændingen om, hvem af de dygtige idrætsledere, der vinder prisen, må derfor vente i nogle dage endnu. 

Se indstillingen af Poul Johannessen herunder:

Indstilling til Årets Idrætsleder i Viborg Kommune

Viborg Idrætsråd udnævner hvert år en Årets Idrætsleder i Viborg Kommune. I den forbindelse vil jeg indstille Borup Idrætsforenings formand Poul Johannessen, som efter min mening er den oplagte kandidat. Poul har gennem mange år og gennem adskillige bestyrelsesperioder arbejdet hårdt for idrætsforeningens ve og vel. Senest som formand for foreningen, hvilket han i denne omgang har været siden 2017.

Jeg skriver godt nok, at Poul Johannessen er vores formand, men han er bestemt ikke nogen kransekagefigur. Han har næsten dagligt neglene i mulden og kærer sig om at holde foreningen up to date. Ikke mindst, når der skal søges penge hjem til vedligehold og udvikling af vores faciliteter på Borup Stadion i Låstrup. I 2018 renoverede vi vores multibane for 162.000 kroner. I 2017 købte vi et nyt byfesttelt med tilhørende gulv for 150.000 kroner. I 2016 renoverede vi vores omklædningsrum med nyt gulv, gulvvarme, energiforbedring og udskiftning af vores naturgasfyr for 170.000 kroner. Poul har ikke ligget på den lade side, og uden hans ansøgninger og fundracing ville den udvikling slet ikke have kunnet lade sig gøre.

Poul er desuden én af 4 frivillige opråbere til vores ugentlige bankospil i Låstrup Forsamlingshus. Han møder ind hver fjerde fredag og styrer slagets gang med opråb af gevinster og tal. Poul sidder med i lotterispiludvalget og er bestyrelsens kontaktperson til den del af foreningens aktivitet. Her har Poul haft sit virke i mere end 30 år. Det lange forløb viser noget om Pouls stabilitet i med og modgang, for der har både været gode og dårlige tider for bankospillene gennem de mange år, og lotterispiludvalget har hele tiden været foran med at forny spillet, så aktiviteten kan fastholdes.

I det daglige ses Poul Johannessen ofte i klubhuset. Han er dommer til ungdomskampe, laver gerne kaffe til klubhusets gæster, deltager i alle sociale arrangementer og tager gerne ordet for lige at opdatere medlemmer og gæster på foreningens udvikling og tanker om fremtiden. Borup Idrætsforening står for kiosk 6 på Viborg Stadion ved alle Viborg FF’s hjemmekampe og til alle damelandskampe i Viborg. Her ses Poul ofte som sælger og andet forefaldende arbejde. Poul er en fast bestanddel i arbejdsdage, byfest og andre aktiviteter på Borup Stadion.

Nu tænker man, at så må den mands tid dag også være brugt, men nej. Poul sidder med i Viborg Idrætsråds bestyrelse, han er aktiv i Lions Club i Møldrup, Han sidder med i Låstrup Lokalråd, og han har ind til sidste år været medlem af Skals Hallens bestyrelsen, hvilket han havde været næsten siden hallens oprettelse i 70’erne.

For Borup Idrætsforening og for foreningslivet i vores del af kommunen er Poul Johannessen lidt af et trumfkort, og jeg synes derfor, at han er den oplagte kandidat til titlen som Årets Idrætsleder i Viborg Kommune.

Fik jeg nævnt, at al ovenstående aktivitet selvfølgelig er helt uegennyttig frivilligt arbejde for de foreninger og interesseorganisationer, som han arbejder for.

Jeg håber, at Poul Johannessen kan komme i betragtning til titlen og stiller mig gerne til rådighed for uddybende bemærkninger til ovenstående indstilling. Jeg kan i den forbindelse kontaktes på tlf. 41783523.

Morten Nielsen, sekretær i Borup Idrætsforening

**********************************************************

CV for Poul Johannessen

Lotterispil i Låstrup Forsamlingshus:

Poul Johannessen flyttede til Låstrup i 1985 og startede straks som hjælper ved det ugentlige lotterispil i Låstrup Forsamlingshus. Det har han gjort uafbrudt siden da, og har i mange år været med i lotterispiludvalget, der står for afvikling af spillene. Poul er opråber hver fjerde uge og er lotterispiludvalgets kontaktperson i Borup Idrætsforenings bestyrelse.

Borup Idrætsforening bestyrelse:

I 1987 blev Poul Johannessen valgt til bestyrelsen i Borup Idrætsforening. Her besad han kassererposten frem til 1997, hvor han overtog formandsposten. Poul var da formand i 4 år frem til 2001. Efter en pause fra bestyrelsesarbejdet blev Poul igen formand for Borup Idrætsforening i 2003. Han sad igen som formand i en 4 årig periode til han gik ud af bestyrelsen i 2007. Poul blev igen valgt til bestyrelsen, og trådte ind som formand i 2017. Han sidder fortsat som formand og er lige blevet genvalgt i yderligere 2 år frem til 2021.

Lions Club i Møldrup:

Her har Poul Johannessen været med i perioden fra 2007 til 2015. Efter 2 års pause kom han igen med i 2017. Han sidder nu som præsident for Lions Club i Møldrup.

Skals Hallens bestyrelse:

Poul Johannessen sad i Skals Hallens bestyrelse i perioden fra 2001 til 2017.

Låstrup – Nr.Rind Vandværk:

Fra 1998 til i dag har Poul Johannessen uafbrudt været kasserer og bestyrelsesmedlem i foreningen.

Låstrup Lokalråd (Låstrups Borgerforening)

Fra oprettelsen af Låstrup Lokalråd i 2001 har Poul Johannessen siddet med ved bordet. Først som repræsentant for Enghaven i Låstrup og efterfølgende som repræsentant for Borup Idrætsforening.

Møldrupegnens Landsbyråd:

Poul Johannessen sad i en 4-årig periode som én af Låstrups repræsentanter i Møldrupegnens Landsbyråd.

Træner og holdlederposter:

Gennem de mange år i Borup Idrætsforening har Poul Johannessen af flere omgange været træner og holdleder på forskellige hold. På klubbens førstehold i herrerækken var han holdleder i 4 år. Det var i den periode omkring årtusindeskiftet, hvor holdet rykkede op i serie 1. Desuden var Poul Johannessen tilknyttet dameholdet dels som træner og dels som holdleder i perioden fra 1994 til 2000.

Viborg Idrætsråd:

Poul Johannessen har siddet med i bestyrelsen for Viborg Idrætsråd siden oprettelsen i 2006.

Se hele indstillingen på dette link. 

Se Viborg Stifts Folkeblads indlæg om Poul Johannessen på dette link. 

Stem på Poul Johannessen i Viborg Stifts Folkeblads skulderklapkonkurrence. 

Et hurtigt gennemsyn af galleriet på Borup Idrætsforenings hjemmeside for de seneste 2 år, hvor han har siddet som formand for foreningen har vist, at Poul er en meget aktiv herre. Se billederne herunder:

Poul byder velkommen ved træningsopstart Poul modtager en kurv som tak for holdledertjans på serie 5
Poul overrækker erindringsgave til Årets BIF-er 2016 Poul modtager sponsorgave fra Spar Nord Fonden
Poul som opråber til Lotterispil Poul råber op til lotterispil i Låstrup Forsamlingshus
Poul ved dommerbord ved DGI stævne i Borup IF Poul som dommer ved ungdomskampe på Borup Stadion
Poul fortæller om årets gang ved medhjælperfest Poul flankeret af dele af bestyrelsen ved generalforsamling
Poul varetager en post ved bilorienteringsløb ved Byfesten Poul fortæller om regnskabet ved Lotterispil-hjælpermøde
Poul overrækker erindringsgave til Årets BIF'er 2017 Poul byder velkommen til afslutningsfest i forsamlingshuset
 Poul udnævner 2 nye æresmedlemmer i Borup IF Poul byder velkommen til afslutningsfest i Borup IF
Poul modtager gavecheck til renovering af omklædningsrum Poul hjælper med at lægge gulv til Byfestteltet
Poul hjælper med at lave Sct. Hans Bål Poul hjælper til arbejdsdag på Borup Stadion
Poul på post ved bilorienteringsløb til Byfesten Poul hjælper med at rejse Byfestteltet
Poul ved optog ved Byfesten i Låstrup Poul fotograferet sammen med sin smukke hustru Jolanta
Poul som gæst ved fodbold på Borup Stadion Poul hjælper med renovering af Den Jyske Sparekasse - Multibanen
Poul takker byfest-komitéen Poul hjælper med oprydning efter byfesten
Poul byder frivillige hjælpere velkommen til medhjælperfest Poul hjælper med oprydning til byfesten i Låstrup

Annoncesponsor for dette opslag er: